Dokumentacje – Bazy wiedzy – Narzędzia

Wybrane pozycje mogą być dostępne wyłącznie dla licencjonowanych użytkowników

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Pobierz

eAuditor V7 WEB - Folder informacyjny (PDF)

Materiał informacyjny do wydruku.
Pobierz
Download

eAuditor V7 WEB - Information Leaflet (PDF)

Printable handout.
Download
Zobacz

eAuditor V7 WEB - Funkcjonalności i interfejs systemu

Funkcjonalności systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT – eAuditor V7 WEB (screenshots)
Zobacz
Zobacz

eAuditor V7 WEB - Warunki aktualizacji systemu

Opis warunków aktualizacji systemu eAuditor z wersji niższych do wersji eAuditor V7 WEB
Zobacz
Zobacz

eAuditor V7 WEB - Filmy instruktażowe

Pełna lista filmów instruktażowych przeznaczonych dla systemu eAuditor V7 WEB
Zobacz

DATASHEET

Pobierz

Zdalne Zarządzanie Komputerami - DATASHEET (PDF)

Szczegółowy opis możliwości systemu eAuditor V7 WEB związany ze zdalnym zarządzaniem komputerami znajdującymi się poza siecią .
Pobierz
Download

Remote Computer Management - DATASHEET (PDF)(ENG)

Detailed description of eAuditor V7 WEB system capabilities related to remote management of computers located outside the network.
Download
Pobierz

Machine Learning Web Classification - DATASHEET (PDF)

Przedstawienie rozwiązania, jakim jest zastosowanie Machine Learningu w klasyfikacji stron internetowych.
Pobierz
Pobierz

Machine Learning Process Classification - DATASHEET (PDF)

Przedstawienie rozwiązania, jakim jest zastosowanie Machine Learningu w klasyfikacji klasyfikacja procesów systemowych i aplikacji.
Pobierz
Pobierz

Porównanie aplikacji webowej i desktopowej - DATASHEET (PDF)

Tabela porównująca aplikację webową oraz aplikację desktopową, na przykładzie systemu eAuditor V7 WEB oraz rozwiązań konkurencyjnych
Pobierz
Download

Comparison of Web and Desktop Applications - DATASHEET (PDF)(ENG)

Table comparing web application and desktop application, using eAuditor V7 WEB system and competitive solutions as an example.
Download
Pobierz

Przewagi produktu eAuditor V7 WEB - DATASHEET (PDF)

Zestawienie przewag produktu eAuditor V7 WEB w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.
Pobierz
Download

Product advantages eAuditor V7 WEB - DATASHEET (PDF) (ENG)

Comparison of advantages of eAuditor V7 WEB product in comparison with competitive solutions.
Download
Pobierz

Zdalne szyfrowanie BitLocker - DATASHEET (PDF)

BitLocker w systemie eAuditor umożliwia szyfrowanie dysków zewnętrznych i wewnętrznych, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wycieku danych.
Pobierz

CASE STUDY

Pobierz

eAuditor - CASE STUDY IMPEL (PDF)

Szczegółowy opis studium przypadku jednego z najbardziej złożonych projektów audytowych (SAM) w Polsce zrealizowanego z wykorzystaniem systemu eAuditor.
Pobierz

SCHEMATY

Pobierz

Architektura systemu eAuditor (JPG)

Schemat działania systemu eAuditor
Pobierz
Pobierz

Machine Learning (JPG)

Schemat działania klasyfikacji stron internetowych - Machine Learning
Pobierz

NARZĘDZIA

Pobierz

TeamViewer

Narzędzie do zdalnej administracji komputerem.
Pobierz