Monitorowanie serwerowni

 • Różne rodzaje sensorów
 • Alarmy o incydentach dotyczących serwerowni
 • Spis wszystkich czujników
 • Wykresy danych historycznych

Monitorowanie serwerowni

Funkcja ta pozwala na monitorowanie i alarmowanie w czasie rzeczywistym o występujących incydentach dotyczących stanu technicznego urządzeń w organizacji. Ma na celu nadzorowanie zasobów oraz stopnia wykorzystania serwera lub grupy serwerów. Najczęściej dotyczy kontrolowania procesora głównego, uwzględniając warunki środowiskowe panujące w serwerowni. Monitoring obejmuje m.in. temperaturę powietrza panującą w pomieszczeniu, wilgotność czy obecność dymu. To umożliwia szybkie reagowanie w sytuacji wystąpienia awarii oraz zakłóceń w funkcjonowaniu serwerowni. Dodatkowo proces ten pozwala także na zapobieganie wystąpieniu potencjalnych zagrożeń. W sytuacji zaobserwowania wzrostu temperatur w serwerowni możliwe jest szybkie zidentyfikowanie źródła problemu i tym samym niedopuszczenie np. do jego przegrzania.

Sensory dostępne w ramach tej funkcjonalności alarmują o incydentach dotyczących kluczowych urządzeń znajdujących się w organizacji. Pozwala na przypisanie konkretnych urządzeń do określonej lokalizacji. Dzięki temu możliwe jest zdalne monitorowanie m.in. poziomu temperatury czy wilgotności nawet w rozproszonych serwerowniach. To stanowi duże ułatwienie dla administratorów odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto system eAuditor umożliwia monitorowanie poszczególnych parametrów w czasie rzeczywistym z dowolnego urządzenia, dzięki webowej konsoli. Informuje użytkownika o przekroczeniu wartości krytycznych w serwerowni przez wysłanie e-maila lub komunikatu w konsoli systemu.

Monitorowanie serwerowni w systemie eAuditor pozwala na wgląd do bieżących danych, dotyczących:

 • spisu wszystkich czujników, podłączonych do wszystkich urządzeń z podziałem na statusy,
 • danych z wszystkich czujników z ostatnich 24 godzin.

Szczegółowo prezentuje dostęp do danych dotyczących urządzeń podłączonych do sieci wraz z mapą przedstawiającą dane lokalizacyjne. Można je także modyfikować. W ramach widoku szczegółowego przedstawione są:

 • informacje dotyczące urządzenia,
 • dane odczytane ze wszystkich czujników podłączonych do urządzenia,
 • wykresy, przedstawiające graficznie dane odczytane z czujników, z możliwością ich filtrowania po dacie.

Funkcjonalność ta umożliwia także dostęp do danych dotyczących wszystkich czujników podłączonych do sieci. Filtrowanie odbywa się według własnych kryteriów. Dla dokładniejszego ich zobrazowania możliwa jest zmiana wyglądu na przejrzystą tabelę. Na widoku szczegółowym przedstawione są:

 • dane szczegółowe dotyczące obecnych odczytów czujnika,
 • wykresy danych historycznych czujnika z zaznaczonymi obszarami, w którym wartość czujnika wykroczyła poza bezpieczny zakres.
 • tabele wraz z danymi historycznymi czujnika.

W konsoli możliwy jest także wgląd do statusów przedstawiających, w ramach jakich kategorii może znajdować się dany czujnik. Typy kategorii są następujące: ok, alarm, nieprawidłowe, wyłączone. Informują one o tym, czy czujnik funkcjonuje poprawnie i czy połączył się z urządzeniem. W przypadku gdy wszystkie podłączone czujniki będą w stanie prawidłowym (OK), urządzenie będzie miało stan prawidłowy (OK). Sytuacja wygląda analogicznie w przypadku statusu alarmowego czy wyłączonego. Wyjątek stanowi jednak status nieprawidłowy, gdyż oznacza on błędne działanie czujnika. Komunikaty te są bardzo przydatne, gdyż w prosty sposób za pomocą jednego hasła wskazują na to, w jakim stanie jest czujnik sensora. Dane z czujników odczytywane są co minutę, jednak w zależności od potrzeb administratora czas ten może zostać zmieniony. Dodatkowo w ramach tej funkcjonalności możliwe jest dowolne skonfigurowanie parametrów czujnika m.in. pod kątem jego nazwy, wartości czy zakresu.

Monitorowanie IT

Rodzaje sensorów dostępne w systemie eAuditor

 • Czujnik temperatury,
 • Czujnik wilgotności,
 • Czujnik wody,
 • Czujnik prądu elektrycznego,
 • Czujnik napięcia elektrycznego,
 • Czujnik nasilenia światła,
 • Czujnik mocy elektrycznej,
 • Czujnik temperatury punktu rosy,
 • Czujnik wycieku gazu,
 • Czujnik kontaktowy,
 • Czujnik ruchu,
 • Czujnik dymu,
 • Czujnik przepływu powietrza.
eAuditor - Monitorowanie serwerowni

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji