Monitorowanie urządzeń

  • Monitorowanie drukarek sieciowych i lokalnych
  • Monitorowanie komputerów
  • Monitorowanie dysków twardych
  • Monitorowanie USB

Spis treści

Monitorowanie urządzeń IT

Monitorowanie urządzeń stanowi istotny etap nie tylko pod kątem kontroli wykorzystania zasobów, ale także zapewnienia bezpieczeństwa. Kierownicy działów IT są zobowiązani, aby wszystkie sprzęty dostępne w organizacji były zgodne z licznymi regulacjami prawnymi (RODO, KRI, ISO). Dokumenty te nakładają obowiązek monitorowania sprzętów IT w organizacji. Nieodpowiednie administrowanie urządzeń może prowadzić do naruszeń regulaminów oraz procedur. Dzięki monitorowaniu zasobów IT możliwa jest identyfikacja niedozwolonych zdarzeń i działań oraz nieuprawnionego dostępu do zasobów – komputera, oprogramowania czy danych. Monitoring może odbywać się za pośrednictwem eAgentów zainstalowanych na komputerach. Administrator pobiera wówczas pakiet MSI i konfiguruje eAgenta. Następnie losowo generowane jest ID i usługa podłącza się do eSerwera. Monitorowanie zasobów IT odbywa się wówczas za pośrednictwem skanowania danych lokalizacji, dzięki skanerowi sieci. Uzyskane dane ograniczają się do podstawowych informacji o urządzeniach, które są bardziej rozbudowane w przypadku urządzeń zwracających informacje po SNMP. Następnie po kliknięciu w zakładkę lista, administrator ma wgląd do wszystkich urządzeń zaimportowanych poprzez API, SNMP lub z pliku.

W systemie eAuditor możliwe jest także generowanie etykiet oraz filtrowanie urządzeń po nazwie, użytkowniku czy typie urządzenia. Monitorowanie sprzętu IT obejmuje monitorowanie wszystkich zasobów w organizacji, takich jak komputery, drukarki, monitory itp. Umożliwia weryfikowanie sprzętu pod kątem jego miejsca przebywania. Dodatkowo administrator ma także wgląd do tego, czy komputer znajduje się w trybie online czy offline. Administrator może także monitorować zmiany parametrów wydajnościowych sprzętu i na tej podstawie prognozować wystąpienie potencjalnej awarii. W ten sposób możliwe jest wdrożenie odpowiednich działań, aby zapobiec potencjalnym przestojom w funkcjonowaniu sprzętu z powodu np. jego awarii.

Monitorowanie drukarek sieciowych i lokalnych

System eAuditor pozwala na skuteczne monitorowanie wszystkich drukarek sieciowych i lokalnych znajdujących się w organizacji. Administrator może weryfikować faktyczne zużycie tonerów, odczytywać informacje o alertach i statusach drukarek, a także weryfikować minimalny, maksymalny i średni czas odpowiedzi usługi drukarek. Stanowi to nie tylko duże ułatwienie pod kątem zapewnienia ciągłości pracy urządzeń drukujących, ale także szybkiego reagowania na pojawiąjące się incydenty, tak aby zminimalizować wystąpienie jakichkolwiek uszkodzeń czy awarii. Administrator może monitorować, jakie pliki zostały wydrukowane przez użytkowników wraz ze wskazaniem ilość stron itp. Do urządzenia mogą zostać przypisane takie atrybuty jak: numer inwentarzowy, kod kreskowy, osoba odpowiedzialna, zestaw komputerowy, do którego przynależy itp.

eAuditor - Monitorowanie urządzeń IT - Drukarki

Monitorowanie komputerów

System eAuditor pozwala na monitorowanie komputerów używanych przez pracowników. Administrator może weryfikować, które z komputerów posiadają zainstalowanego eAgenta, a które go nie posiadają. W systemie ma także wgląd do wszystkich komputerów w organizacji wraz ze wskazaniem do jakiego użytkownika został on przypisany. Otrzymuje wówczas informację czy użytkownik korzysta np. z funkcji zdalnego pulpitu. Dodatkowo klikając w konkretny komputer administrator przechodzi do tzw., karty szczegółowej, gdzie może uzyskać informacje o wykorzystywanym procesorze, BIOS-ie, zużytej pamięci itp., ale także identyfikować systemy operacyjne czy aplikacje używane przez pracownika. Ponadto ma wgląd m.in. do czasu pracy, wykonywanych wydruków, przeglądanych stron www, a także dostępnych uprawnień na danym urządzeniu.

eAuditor - Monitorowanie urządzeń IT - Komputery

Monitorowanie dysków twardych

Administrator posiada dostęp do widoku dysków mając pełny wgląd do wszystkich najważniejszych informacji. Może monitorować czy dany dysk został zaszyfrowany przy użyciu Microsoft BitLocker oraz zweryfikować komunikaty o m.in. ostatnich błędach, rozmiarze dysku lub zakresie wolnego miejsca na nim.

eAuditor - Monitorowanie urządzeń IT - Dyski twarde

Monitorowanie USB

System pozwala na monitorowanie USB uwzględniając następujące informacje:

  • nazwę,
  • typ USB,
  • status szyfrowania,
  • obecność USB w tzw. białych listach,
  • ostatnie użycie USB na danym komputerze,
  • ostatnie użycie USB przez użytkownika.
eAuditor - Monitorowanie urządzeń IT - USB

Administrator może także ustawić interaktywne widgety według własnych preferencji. Będą one od razu dostępne w konsoli po wejściu w odpowiednią zakładkę. Następnie informują np. o podziale typów pamięci.

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji