Nowa funkcja

CMDB

Configuration Management Database (CMDB) to centralna baza danych i repozytorium przechowujące informacje o komponentach infrastruktury IT, co pozwala na wyświetlanie, modyfikację oraz zasilanie wszystkich zasobów systemu.

Pobierz datasheet

CMDB to serce każdego systemu ITSM.

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online

Posiadaj zawsze aktualne informacje

Zbiory oraz bazy konfiguracji aktualizowane są w czasie rzeczywistym. Dzięki temu administratorzy sieci posiadają aktualne informacje na temat elementów konfiguracji z ponad 25 kategorii. Na bieżąco dodawane są kolejne kategorie, aby CMDB zaimplementowany do systemu eAuditor mógł być prawdziwym sercem ewidencyjnym infrastruktury organizacji.

Baza danych CMDB – główne funkcje 

Centralna ewidencja i zarządzanie

CMDB to baza danych zarządzania konfiguracją, która pozwala na szybki oraz prosty odczyt danych o zasobach sprzętowych i oprogramowaniu. Administrator otrzymuje informacje o:

  • zainstalowanych oraz wykorzystywanych oprogramowaniach w organizacji,
  • relacji w infrastrukturze (pracownik – sprzęt – oprogramowanie),
  • sprzęcie IT znajdującym się na stanie organizacji,
  • repozytoriach pomocniczych (np. dokumentach).

Obsługa procesów ITSM

Otrzymywane zgłoszenia automatyczne są kojarzone z konkretnym zasobem IT. Dzięki temu, możliwe jest łatwiejsze zarządzanie problemami i zmianami.

Monitorowanie zmian w infrastrukturze

Dzięki centralnej ewidencji, możliwe jest całościowe monitorowanie elementów infrastruktury IT oraz realizowanych procesów IT.

Zarządzanie aktywami i wiedzą

Kluczem do wysokiej jakości pracy działu IT jest posiadanie aktualnych informacji o stanie infrastruktury oraz sieci w organizacji. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i nieprzerywanie realizacji celów biznesowych. Dlatego dane w CMDB aktualizowane są zgodnie z indywidualnie ustaloną częstotliwością.

Przejrzyste prezentowanie danych

Rozbudowane organizacje posiadają większą liczbę komputerów, nowych aplikacji lub innych sprzętów, które podlegają inwentaryzacji, monitorowaniu czy zarządzaniu. Do realizacji tych procesów niezbędne jest posiadanie informacji w przystępnej oraz przejrzystej formie. CMDB zaimplementowane do systemu eAuditor pozwala na szybkie pozyskanie danych o każdym komponencie infrastruktury IT.

Zarządzanie zasobami

CMDB jest istotnym czynnikiem poprawiającym efektywność zarządzania zasobami w wielu organizacjach. Dzięki temu możliwe jest znacznie szybsze transportowanie informacji dotyczących infrastruktury IT. CMDB automatyzuje także wykrywanie sprzętu i oprogramowania jak np. serwery czy dyski twarde.

Korzyści z posiadania funkcji

CMDB eAuditor zarządzanie IT

Prostsze zarządzanie procesami ITSM

Indywidualna częstotliwość aktualizacji dla różnych zasobów

Indywidualna częstotliwość aktualizacji dla różnych zasobów

CMDB eAuditor zarządzanie IT

Źródła danych dotyczą całej infrastruktury organizacji

CMDB eAuditor zarządzanie IT

Dziedzinowe grupowanie danych

CMDB eAuditor zarządzanie IT

Prosta analiza przyczyny wystąpienia incydentów

CMDB eAuditor zarządzanie IT

Pełna integracja z Microsoft Active Directory

Sprawdź inne funkcje systemu eAuditor V8 AI

Sprawdź