Monitorowanie środowiska wirtualizacji

  • Monitorowanie Hyper-V i VMWare
  • Serwery wirtualizacji (hosts)
  • Maszyny wirtualne (guests)

Monitorowanie środowiska wirtualizacji

Monitorowanie środowisk wirtualnych stanowi ważny aspekt związany z funkcjonowaniem organizacji. Wdrażając system eAuditor do organizacji możliwe jest zapanowanie nad serwerami wirtualizacji (hosts) oraz maszynami wirtualnymi (guests). Monitorowanie wirtualizacji polega na automatycznym okresowym skanowaniu sieci w celu zidentyfikowania środowisk wirtualnych (serwerów), a następnie podłączeniu się do danego środowiska wirtualnego (z wykorzystaniem wbudowanego API) i odczytaniu jego parametrów (maszyn wirtualnych). W systemie eAuditor możemy uzyskać informacje o dwóch typach wirtualizacji: Hyper-V i VMware, które wspierają wszystkie wersje.

Monitorowanie IT

W systemie eAuditor administrator monitorując maszyny wirtualne oraz serwery, zyskuje kluczowe informacje o tych zasobach. Posiada wgląd do informacji o:

  • wykonaniu ostatniej aktualizacji,
  • IP komputera, na którym zainstalowano środowiska wirtualne,
  • zużyciu pamięci RAM, HD,
  • typie wirtualizacji,
  • systemie operacyjnym.

Administrator posiada także informacje, która z maszyn jest uruchomiona, a która nie. Dla ułatwienia prowadzenia monitoringu, maszyny włączone podświetlone są na kolor zielony.

Możliwe jest także monitorowanie wybranych maszyn nawet bez zainstalowanego eAgenta (dzięki wykorzystaniu API) i odczytanie podstawowych informacji, takich jak: czas wykonania aktualizacji, wykryte IP, rodzaj systemu, wirtualizacji, czy użycie RAM-u. Dodatkowo karta szczegółowa informuje administratora o stanie maszyn wirtualnych.

Funkcjonalność umożliwia obsługę i monitorowanie dowolnej liczby sieci, w których będzie wykonywane wyszukiwanie środowisk wirtualziacji. Harmonogram umożliwia skanowanie z częstotliwością od jednej minuty System umożliwia generowanie raportów statyczny oraz parametrycznych. Wbudowany harmonogram raportów pozwala na wysyłanie raportów e-mailem oraz dowolne ich zapisywanie. Raport w sposób szczegółowy przedstawia dane dotyczące wirtualizacji. Użytkownik dzięki nim może sprawdzić, które serwery wirtualizacji są utworzone i aktualnie dostępne. W systemie eAuditor znajdują się następujące rodzaje raportów dotyczące wirtualizacji:

  • zestawienie serwerów wirtualizacji,
  • zestawienie maszyn wirtualnych.
eAuditor - Monitorowanie serwerów wirtualizacji

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji