Panel pracownika

 • Dashboard
 • Wykorzystane oprogramowanie
 • Używany sprzęt
 • Posiadane uprawnienia
 • Wsparcie techniczne
 • WorkTime Manager
 • Wiadomości
 • Szkolenia (LMS)
 • Kiosk

Dashboard

Panel pracownika posiada w pełni intuicyjny i przejrzysty ekran startowy, którego forma różni się ze względu na zajmowane stanowisko w strukturze organizacyjnej. Interaktywne widgety w graficzny sposób przedstawiają informacje o produktywności, ostatnio wysłanych wiadomościach, zgłoszeniach do działu wsparcia technicznego, pamięci komputera i dostępnych szkoleniach. Dzięki temu pracownik może w prosty i szybki sposób odnaleźć kluczowe dla siebie informacje.

Dashboard

Wykorzystane oprogramowanie

W zakładce oprogramowanie każdy pracownik może monitorować, z jakich aplikacji korzystał w danym dniu. Użytkownik posiada także wgląd do czasu korzystania i ostatniego uruchomienia aplikacji. Na tej podstawie może analizować swoją produktywność w trakcie pracy.

Oprogramowanie

Używany sprzęt

W panelu pracownika każdy z użytkowników ma dostęp do informacji o używanym przez siebie sprzęcie. Pracownik ma wgląd do takich informacji jak IP komputera, Host ID, a także daty ostatniego logowania. Posiadając takie dane, pracownik zyskuje kluczowe dla siebie informacje, dotyczące działań dokonywanych na konkretnym, wykorzystywanym przez siebie urządzeniu.

Spis używanego sprzętu w Panelu pracownika

Posiadane uprawnienia (ACL Manager)

Użytkownik w panelu pracownika posiada wgląd do uzyskanych uprawnień systemowych. Dzięki temu może identyfikować swoje dostępy do zasobów lokalnych oraz zasobów udostępnionych (lokalnych oraz sieciowych). Pracownik w prosty sposób może odczytać, czy posiada możliwość tworzenia, edytowania lub usuwania plików w ramach zasobów. Ponadto w zakładce uprawnienia znajduje się przejrzysta tabela umożliwiająca dowolne filtrowanie widoków.

Uprawnienia

Wsparcie techniczne

Pracownik za pośrednictwem aplikacji może w szybki sposób zgłaszać incydenty do działu wsparcia technicznego. Panel pracownika umożliwia wysyłanie nowych zgłoszeń do Helpdesku za pomocą intuicyjnego formularza zawierającego wskazówki, dotyczące sposobu przeglądania wcześniejszych zgłoszeń oraz szukania rozwiązań w rozbudowanej bazie wiedzy.

Baza wiedzy w Panelu pracownika

WorkTime Manager

Interfejs panelu użytkownika umożliwia dostęp do widoku, w ramach którego przedstawione są szczegółowe informacje o czasie zalogowania, czasie pracy komputera, produktywności oraz aktywności pracownika. Wszystkie informacje przedstawiane są w przejrzysty i czytelny sposób przy użyciu funkcjonalnych widgetów. Dzięki temu pracownik na bieżąco może monitorować swoje wskaźniki, by mądrze wykorzystywać czas w pracy.

WorkTime Manager w Panelu Pracownik

Wiadomości

Pracownik może odczytywać komunikaty (alerty) o działaniu systemu. Pozwala to jeszcze skuteczniej zarządzać całą infrastrukturą informatyczną. Wszystkie wiadomości i komunikaty są wysyłane do użytkowników z poziomu konsoli systemu eAuditor.

Panel pracownika - wiadomości

Szkolenia (LMS)

Pracownik z poziomu panelu ma łatwy dostęp do realizowanych przez siebie szkoleń wraz z informacją o postępie realizacji. Może na bieżąco sprawdzać, jakie szkolenia wykonuje, jakie już zrealizował, a jakie jeszcze powinien wykonać. Dodatkowo pracownik ma także dostęp do bogatej bazy filmów instruktażowych mu dedykowanych, które może grupować według kategorii.

Szkolenia

Kiosk aplikacji

To jedna z funkcjonalności systemu eAuditor, która jest dostępna z poziomu Panelu Pracownika. Dzięki niej każdy z użytkowników ma możliwość instalacji oprogramowania zweryfikowanego i zaakceptowanego przez działy IT. Nowością w Kiosku aplikacji w systemie eAuditor V9 AI jest możliwość samodzielnego instalowania bezpiecznych aplikacji przez użytkowników. Dzięki temu każdy pracownik ma dostęp do ponad 100 zweryfikowanych i zaakceptowanych przez dział IT aplikacji, które mogą być zainstalowane z poziomu Panelu Pracownika. 

Kolejną z nowości jest funkcja, która umożliwia także zarządzanie oprogramowaniem zgodnie ze strukturą organizacyjną. Administratorzy mogą przypisywać aplikacje do konkretnych działów za pomocą schematów pracownika z poziomu CMDB, co usprawnia procesy zarządzania zasobami IT. Oprócz bogatej biblioteki aplikacji, nowa funkcjonalność wprowadza również optymalizację czasu pracy pracowników poprzez umożliwienie szybkiego dostępu do potrzebnego oprogramowania bez konieczności czekania na interwencję administratorów IT. 

Dodatkowym ułatwieniem dla administratorów jest fakt, że system eAuditor automatycznie informuje nie tylko o braku instalacji wymaganego przez dany dział oprogramowania, ale także o niewykorzystywaniu go. Dzięki temu możliwe jest przyszłe prognozowanie zakupów i zidentyfikowanie nieużywanych zasobów. Wszelkie aktualizacje aplikacji dokonywane są przez administratorów IT poprzez umieszczenie pakietu aktualizacji w repozytorium. Dopiero wtedy użytkownik może dokonać aktualizacji wszystkich dedykowanych mu oprogramowań.

Bezpieczeństwo jest priorytetem w nowym Kiosku aplikacji, zapewniając wysoki standard bezpieczeństwa dla wszystkich instalowanych programów. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z oprogramowania w pełni świadomi, że ich dane są chronione.

– wysoki poziom bezpieczeństwa
– możliwość zdalnej instalacji
– pakiet aktualizacji w repozytorium

Integracja z ChatGPT

Panel Pracownika integruje się z ChatGPT, umożliwiając użytkownikom korzystanie z zaawansowanych funkcji przetwarzania języka naturalnego do zarządzania systemem, uzyskiwania informacji i rozwiązywania problemów za pośrednictwem interaktywnego interfejsu chatowego. Dzięki wbudowanemu asystentowi, który precyzyjnie przygotowuje skrypty, eAuditor staje się kompleksowym narzędziem, poprawiając zarządzanie systemami informatycznymi i podnosząc poziom bezpieczeństwa, chroniąc przed cyberzagrożeniami. 

 • Skuteczne zarządzanie incydentami z wykorzystaniem AI 
 • Błyskawiczne odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania systemu 
 • Automatyzacja zadań za pomocą komend tekstowych 
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów krytycznych 
 • Zwiększona efektywność pracy pracowników 
 • Zaawansowane mechanizmy zabezpieczające 
 • Informowanie pracowników o ryzykach IT
Chat GPT 3

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji