Panel pracownika

Dashboard – Wykorzystane oprogramowanie – Używany sprzęt – Posiadane uprawnienia – Wsparcie techniczne – WorkTime Manager – Wiadomości – Szkolenia (LMS) – Kiosk

Dashboard

Panel pracownika posiada w pełni intuicyjny i przejrzysty ekran startowy, którego forma różni się ze względu na zajmowane stanowisko w strukturze organizacyjnej. Interaktywne widgety w graficzny sposób przedstawiają informacje o produktywności, ostatnio wysłanych wiadomościach, zgłoszeniach do działu wsparcia technicznego, pamięci komputera i dostępnych szkoleniach. Dzięki temu pracownik może w prosty i szybki sposób odnaleźć kluczowe dla siebie informacje.

Dashboard

Wykorzystane oprogramowanie

W zakładce oprogramowanie każdy pracownik może monitorować, z jakich aplikacji korzystał w danym dniu. Użytkownik posiada także wgląd do czasu korzystania i ostatniego uruchomienia aplikacji. Na tej podstawie może analizować swoją produktywność w trakcie pracy.

Oprogramowanie

Używany sprzęt

W panelu pracownika każdy z użytkowników ma dostęp do informacji o używanym przez siebie sprzęcie. Pracownik ma wgląd do takich informacji jak IP komputera, Host ID, a także daty ostatniego logowania. Posiadając takie dane, pracownik zyskuje kluczowe dla siebie informacje, dotyczące działań dokonywanych na konkretnym, wykorzystywanym przez siebie urządzeniu.

Spis używanego sprzętu w Panelu pracownika

Posiadane uprawnienia (ACL Manager)

Użytkownik w panelu pracownika posiada wgląd do uzyskanych uprawnień systemowych. Dzięki temu może identyfikować swoje dostępy do zasobów lokalnych oraz zasobów udostępnionych (lokalnych oraz sieciowych). Pracownik w prosty sposób może odczytać, czy posiada możliwość tworzenia, edytowania lub usuwania plików w ramach zasobów. Ponadto w zakładce uprawnienia znajduje się przejrzysta tabela umożliwiająca dowolne filtrowanie widoków.

Uprawnienia

Wsparcie techniczne

Pracownik za pośrednictwem aplikacji może w szybki sposób zgłaszać incydenty do działu wsparcia technicznego. Panel pracownika umożliwia wysyłanie nowych zgłoszeń do Helpdesku za pomocą intuicyjnego formularza zawierającego wskazówki, dotyczące sposobu przeglądania wcześniejszych zgłoszeń oraz szukania rozwiązań w rozbudowanej bazie wiedzy.

Baza wiedzy w Panelu pracownika

WorkTime Manager

Interfejs panelu użytkownika umożliwia dostęp do widoku, w ramach którego przedstawione są szczegółowe informacje o czasie zalogowania, czasie pracy komputera, produktywności oraz aktywności pracownika. Wszystkie informacje przedstawiane są w przejrzysty i czytelny sposób przy użyciu funkcjonalnych widgetów. Dzięki temu pracownik na bieżąco może monitorować swoje wskaźniki, by mądrze wykorzystywać czas w pracy.

WorkTime Manager w Panelu Pracownik

Wiadomości

Pracownik może odczytywać komunikaty (alerty) o działaniu systemu. Pozwala to jeszcze skuteczniej zarządzać całą infrastrukturą informatyczną. Wszystkie wiadomości i komunikaty są wysyłane do użytkowników z poziomu konsoli systemu eAuditor.

Panel pracownika - wiadomości

Szkolenia (LMS)

Pracownik z poziomu panelu ma łatwy dostęp do realizowanych przez siebie szkoleń wraz z informacją o postępie realizacji. Może na bieżąco sprawdzać, jakie szkolenia wykonuje, jakie już zrealizował, a jakie jeszcze powinien wykonać. Dodatkowo pracownik ma także dostęp do bogatej bazy filmów instruktażowych mu dedykowanych, które może grupować według kategorii.

Szkolenia

Kiosk aplikacji

To jedna z najnowszych funkcjonalności systemu eAuditor, która jest dostępna z poziomu Panelu Pracownika. Dzięki niej każdy z użytkowników ma możliwość instalacji oprogramowania zweryfikowanego i zaakceptowanego przez działy IT.

Kiosk w „Panelu Pracownika” pozwala na przypisywanie aplikacji do konkretnych działów, bez konieczności wskazywania
każdego pracownika z osobna. Administrator może zbiorczo przydzielać aplikacje poprzez wskazanie struktur
organizacyjnych z poziomu CMDB – schematy pracownika.

Dodatkowym ułatwieniem dla administratorów jest fakt, że system eAuditor automatycznie informuje nie tylko o braku
instalacji wymaganego przez dany dział oprogramowania, ale także o niewykorzystywaniu go. Dzięki temu możliwe jest
przyszłe prognozowanie zakupów i zidentyfikowanie nieużywanych zasobów.

Wszelkie aktualizacje aplikacji dokonywane są przez administratorów IT poprzez umieszczenie pakietu aktualizacji
w repozytorium. Dopiero wtedy użytkownik może dokonać aktualizacji wszystkich dedykowanych mu oprogramowań.
Zwiększa to nie tylko poziom bezpieczeństwa w organizacji, ale także wpływa na oszczędność czasu pracy pracowników.

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji