Magazyn IT

Szybkie i proste zarządzanie zasobami IT, ewidencja ilościowo-wartościowa

eAuditor pozwala na prowadzenie ewidencji magazynowej różnych typów urządzeń i materiałów

  • ewidencja ilościowo-wartościowa wszystkich materiałów i urządzeń, również w złożonych strukturach organizacyjnych (struktury wielooddziałowe, grupy kapitałowe)
  • nieograniczona ilość magazynów
  • nieograniczona ilość materiałów
  • bieżące stany magazynowe
  • przypisywanie wydawanych urządzeń i materiałów do użytkowników oraz urządzeń
  • automatycznie generowane dokumentów PZ (przyjęcie zewnętrzne), RW (rozchód wewnętrzny), WZ (wydanie z magazynu), LI (likwidacja), MM (przesunięcie międzymagazynowe)
  • obliczanie efektywności zakupionego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych
  • zastosowanie metody najwcześniejszej ceny FIFO
  • generowanie zestawień finansowych oraz eksport i raportowanie danych magazynowych

Lista magazynów

Wsparcie dla nieograniczonej ilości magazynów w dowolnych lokalizacjach.

eAuditor V7 WEB Magazyn IT - lista

Materiały

Magazyny obsługują dowolne typy i rodzaje materiałów.