Magazyn IT

  • Ewidencjonowanie materiałów eksploatacyjnych
  • Dokumenty przychodu i rozchodu
  • Generowanie raportów
  • Eksport dokumentów do dowolnych formatów

Magazyn IT

To funkcjonalność umożliwiająca ewidencjonowanie materiałów eksploatacyjnych. Posiada wsparcie dla nieograniczonej ilości magazynów w dowolnych lokalizacjach. Z kolei magazyny obsługują dowolne typy i rodzaje materiałów. Ponadto system eAuditor automatycznie tworzy stany magazynowe na podstawie dokumentów przychodu i rozchodu: Z (przyjęcie zewnętrzne), RW (rozchód wewnętrzny), WZ (wydanie z magazynu), LI (likwidacja), MM (przesunięcie międzymagazynowe). Dzięki temu administrator może w szybki sposób wygenerować raport aktualnych stanów magazynowych. Dane można wyeksportować do następujących formatów: EXCEL, Open Office Calc, CSV, HTML, MHT, XML, JPG, PNG, GIF, BMP. To przekłada się na szybsze i prostsze zarządzanie zasobami IT w organizacji.

Proces ewidencji w systemie eAuditor prowadzony jest za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu: PZ, RW, WZ, LI, MM. Przekazywane urządzenia i materiały można wydać lub przypisać do wybranego użytkownika lub urządzenia. Do przeprowadzenia procesu ewidencji w systemie eAuditor zastosowano metodę FIFO, która pozwala na księgowanie danych rozchodu, rozpoczynając od tego towaru, który był najwcześniej przyjęty w magazynie. To przyspiesza przeprowadzanie inwentaryzacji, zwłaszcza sprzętów znajdujących się w różnych lokalizacjach. Dodatkowo gwarantuje, że żaden z materiałów eksploatacyjnych na pewno nie zostanie pominięty. Dzięki temu ewidencja ilościowo-wartościowa wszystkich materiałów i urządzeń, może być prowadzona także w złożonych strukturach organizacyjnych (struktury wielooddziałowe, grupy kapitałowe).

Na podstawie wprowadzonych do magazynu danych, automatycznie generowane są także zestawienia finansowe z podziałem na poszczególne magazyny i lokalizacje. Dane znajdujące się w nich można filtrować w oparciu o ilość, lokalizację, magazyn, ostatni przychód, ostatni rozchód, strukturę oraz wartość. Dodatkowo automatycznie generowane są szczegółowe zestawienia dla każdego z magazynów, więc administrator nie musi wykonywać tej czynności ręcznie ani ciągle o niej pamiętać. Na tej podstawie kwestie finansowe związane z inwentaryzowaniem materiałów są uporządkowane i znacznie szybsze, dzięki zastosowanej automatyzacji.

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji