Magazyn IT

Szybkie i proste zarządzanie zasobami IT, ewidencja ilościowo-wartościowa

eAuditor pozwala na prowadzenie ewidencji magazynowej różnych typów urządzeń i materiałów

  • ewidencja ilościowo-wartościowa wszystkich materiałów i urządzeń, również w złożonych strukturach organizacyjnych (struktury wielooddziałowe, grupy kapitałowe)
  • nieograniczona ilość magazynów
  • nieograniczona ilość materiałów
  • bieżące stany magazynowe
  • przypisywanie wydawanych urządzeń i materiałów do użytkowników oraz urządzeń
  • automatycznie generowane dokumentów PZ (przyjęcie zewnętrzne), RW (rozchód wewnętrzny), WZ (wydanie z magazynu), LI (likwidacja), MM (przesunięcie międzymagazynowe)
  • obliczanie efektywności zakupionego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych
  • zastosowanie metody najwcześniejszej ceny FIFO
  • generowanie zestawień finansowych oraz eksport i raportowanie danych magazynowych

Lista magazynów

Wsparcie dla nieograniczonej ilości magazynów w dowolnych lokalizacjach.

eAuditor V7 WEB Magazyn IT - lista

Materiały

Magazyny obsługują dowolne typy i rodzaje materiałów.

eAuditor V7 WEB Magazyn IT - materiały

Stany magazynowe

Stany magazynowe tworzone są automatycznie na podstawie dokumentów przychodu i rozchodu: PZ, RW, WZ, LI, MM.

W szybki sposób można wygenerować raport aktualnych stanów magazynowych.

Dane można wyeksportować do formatów: EXCEL, Open Office Calc, CSV, HTML, MHT, XML, JPG, PNG, GIF, BMP.

eAuditor V7 WEB Magazyn IT - stany

Dokumenty magazynowe

Ewidencja prowadzona jest za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu: PZ, RW, WZ, LI, MM.

Przekazywane urządzenia i materiały można wydać / przypisać do wybranego użytkownika lub urządzenia.

Zastosowanie metody FIFO pozwalana na księgowanie danych rozchodu rozpoczynając od tego towaru, który był najwcześniej przyjęty w magazynie.

eAuditor V7 WEB Magazyn IT - dokumenty

Zestawienia finansowe

Na podstawie wprowadzonych do magazynu danych automatycznie generowane są zestawienia finansowe z podziałem na poszczególne magazyny i lokalizacje.

Dane finansowe można filtrować w oparciu o ilość, lokalizację, magazyn, ostatni przychód, ostatni rozchód, strukturę oraz wartość.

Automatycznie generowane są szczegółowe zestawienia dla każdego z magazynów.

eAuditor V7 WEB Magazyn IT - zestawienia finansowe

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online