Inwentaryzacja drukarek

 • Inwentaryzacja drukarek lokalnych
 • Inwentaryzacja drukarek sieciowych
 • Odczyt szczegółowych informacji o drukarkach
 • Ewidencja wydruków

Inwentaryzacja drukarek

W systemie eAuditor możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji:

 • drukarek lokalnych,
 • drukarek sieciowych.

Informacje o drukarkach mogą pochodzić z systemów zewnętrznych. Wymagane jest wtedy zaimportowanie zasobów do ewidencji lub skanowanie sieci w poszukiwaniu tego typu urządzeń. Dzięki temu możliwy jest odczyt szczegółowych informacji o drukarkach.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji czy prowadzenia ewidencji, niezbędne będzie wprowadzenie danych dotyczących drukarek do systemu. W tym celu możemy:

 • zaimportować urządzenia drukujące z zewnętrznego pliku,
 • przeskanować sieć (wbudowany skaner) (tylko drukarki sieciowe).

Ta druga opcja dzięki wykorzystaniu protokołu SNMP pozwoli na:

 • stan urządzenia (włączona, wstrzymana, wyłączona),
 • ilość wydruków od ostatniego uruchomienia,
 • stan tonera,
 • odczyt problemów/błędów,
 • przekierowanie do strony producenta.

System eAuditor dzięki usłudze eAgent pozwala na monitoring oraz ewidencje wydruków zarówno z drukarek sieciowych, jak i lokalnych. W przypadku inwentaryzacji drukarek również możliwe jest generowanie jednego z wielu predefiniowanych raportów.

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji