Monitorowanie wydruków. Inwentaryzacja drukarek.

System eAuditor w szerokim zakresie wspiera zarządzanie urządzeniami drukującymi. Pozwala na wykonanie kompleksowego audytu wydruków, inwentaryzacji urządzeń drukujących, prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacji i modernizacji drukarek.

Microsoft Windows

MacOS

Linux

  • automatyczna inwentaryzacja drukarek
  • monitoring wydruków
  • eksploatacja urządzeń drukujących
  • koszty utrzymania drukarek
  • inwentaryzacja drukarek sieciowych
  • zarządzanie drukarkami
  • prognoza wydruków
  • analiza i optymalizacja wykorzystania drukarek
  • audyt wydruków
  • monitorowanie kosztów wydruku

Monitorowanie wydruków

Monitorowanie wydruków może obejmować wszystkie – bądź jedynie wskazane urządzenia – zarówno podłączane lokalnie do komputerów, jak i urządzenia sieciowe. Monitoring udostępnia dane:
•   kiedy, który użytkownik i z jakiego komputera dokonywał wydruku,
•   nazwę, format i lokalizację drukowanego dokumentu,
•   specyfikację wydruku: format, kolor, liczbę kopii i stron.

Dzięki zagregowaniu danych i prezentacji ich w formie graficznej administrator IT w szybki sposób otrzymuje informację o:
•   przeciążonych i niedociążonych drukarkach,
•   użytkownikach drukujących najwięcej,
•   czasie, w którym generowane są największe ilości wydruków.

Mechanizm monitorowania wydruków pozwala na zdefiniowanie kosztów druku dla każdego urządzenia. Koszty wydruków uwzględniają koszt tonera (kolorowy/czarny) oraz koszt papieru. Dzięki temu oprócz ewidencji ilościowej prezentowane są statystyki dotyczące sumarycznych i szczegółowych kosztów wydruków.

W obszarze optymalizacji ilości i kosztów wydruków pomocny jest wbudowany algorytm szacowania (prognozowania) ilości i kosztów przyszłych wydruków w ujęciu 3,6 i 12 miesięcy.

Monitorowanie wydruków w systemie eAuditor. Ustalanie kosztów druku.
Ustalanie kosztów druku w systemie eAuditor. Definiowanie stawek.

Inwentaryzacja drukarek

Informacje o drukarkach mogą pochodzić z systemów zewnętrznych – poprzez zaimportowanie zasobów do ewidencji lub przez skanowanie sieci w poszukiwaniu urządzeń określonego typu.

Skaner sieci wyposażony jest w skaner SNMP co w przypadku większości nowoczesnych drukarek pozwala na uzyskanie cennych informacji, np. o stanie urządzenia, ilości wydruków od ostatniego uruchomienia itp.

Dzięki webowej konsoli systemu eAuditor w przypadku drukarek sieciowych można jednym kliknięciem w IP drukarki przenieść się do panelu zarządzania, gdzie znajdują się dokładne informacje, np. o stanie tonera.

Niezależnie od sposobu wykrycia urządzenia drukującego może ono zostać dodane manualnie. Do urządzenia mogą zostać przypisane takie atrybuty jak: numer inwentarzowy, kod kreskowy, osoba odpowiedzialna, zestaw komputerowy, do którego przynależy itp.

Eksploatacja urządzeń drukujących w systemie eAuditor.

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online