Zdalne zarządzanie zaporą (firewall)2024-05-07T13:08:07+02:00

Zdalne zarządzanie zaporą (firewall)

 • Monitorowanie stanu zapory
 • Zdalne sterowanie zaporą
 • Kontrola ruchu sieciowego
 • Natychmiastowe zapobieganie atakom

Zdalne zarządzanie zaporą (firewall)

Ochrona przed niepożądanymi działaniami osób trzecich i złośliwym oprogramowaniem jest w dzisiejszych czasach podstawą bezpiecznego poruszania się po sieci. Jednym z najważniejszych narzędzi, które w tym pomaga jest zapora sieciowa, czyli firewall.

Zdalne zarządzanie zaporą firewall jest kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem sieciowym. Pozwala administratorom na konfigurowanie, monitorowanie i zarządzanie zaporą firewall z dowolnego miejsca, co jest istotne zwłaszcza w przypadku rozproszonych sieci lub infrastruktur chmurowych.

Zdalne zarządzanie zaporą firewall pozwala na:

Posłuchaj o nowych funkcjonalnościach

Zobacz nasz webinar poświęcony eAuditor V9 AI!

Monitorowanie stanu zapory w czasie rzeczywistym

Zdalne zarządzanie zaporą firewall umożliwia administratorom monitorowanie stanu zapory w czasie rzeczywistym i szybką identyfikacje niepożądanych ruchów w sieci lokalnej. Łatwy dostęp w konsoli webowej pozwala na szybką reakcję z dowolnego miejsca i eliminację potencjalnych zagrożeń.

 • informacja o statusie zapory 
 • informacje o aktywnych regułach
 • status wdrożenia
 • informacje o zastosowanych protokołach i portach

Zdalne sterowanie zaporą na dowolnych komputerach

Proces zdalnego zarządzania zaporą, umożliwia administratorom łatwą konfigurację zabezpieczeń sieci lokalnej na wielu urządzeniach z różnych lokalizacji. Dzięki temu możemy być pewni, że w razie potrzeby możemy szybko zareagować na potencjalne zagrożenia.

 • możliwość definiowania grup komputerów dla zastosowanej reguły
 • obsługa filtrów pozwalająca szybszy wybór urządzeń docelowych 

Definiowanie i zarządzanie złożonymi zasadami zapory z centralnego panelu administracyjnego

Punkt centralny z którego możemy definiować reguły zapory to kluczowy aspekt, który pozwala na zorganizowane monitorowanie i działanie wobec zagrożeń dla naszej sieci. Dzięki temu mamy większą kontrolę i wgląd na to jakie furtki w naszej infrastrukturze nadal pozostają otwarte dla niechcianych gości.

 • definiowanie reguł przychodzących i wychodzących dla oprogramowania i portów 
 • definiowanie nazw oraz opisów reguł 
 • zarządzanie stanem reguły
 • możliwość definiowania reguł dla profilów sieci domenowych, prywatnych i publicznych 

Szybkie identyfikowanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia

Czas reakcji jaki mamy od wykrycia zagrożenia jest kluczowy, gdy chcemy minimalizować ryzyko. Dlatego właśnie centralne punkty które umożliwiają szybką i jednoczesną reakcje w całej infrastrukturze dobrze spełniają swoją funkcję w obszarze prewencji.

Kontrola ruchu sieciowego

W systemie eAuditor ta funkcjonalność odpowiada za zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności sieci komputerowych. Obejmuje ona monitorowanie, zarządzanie i regulowanie przepływu danych w sieci w celu zapewnienia zgodności z politykami bezpieczeństwa oraz optymalizacji wydajności sieciowej. Skuteczna kontrola ruchu sieciowego wymaga zastosowania różnorodnych narzędzi i technik oraz ciągłego monitorowania i dostosowywania polityk bezpieczeństwa sieciowego do zmieniających się warunków i wymagań organizacji. Dzięki temu można zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i efektywność działania sieci komputerowych.

Natychmiastowe zapobieganie atakom

Skuteczna strategia bezpieczeństwa sieciowego to nic innego jak natychmiastowe zapobieganie atakom. Obejmuje ono szybką reakcję na wykryte zagrożenia oraz natychmiastowe podjęcie działań w celu zatrzymania ataku lub minimalizacji jego skutków. Poprzez zastosowanie tych metod oraz ciągłe doskonalenie strategii bezpieczeństwa sieciowego, organizacje mogą zminimalizować ryzyko ataków oraz skutki ewentualnych incydentów bezpieczeństwa. Jednak ważne jest również ciągłe monitorowanie i analiza działań, aby dostosowywać strategię bezpieczeństwa do zmieniających się zagrożeń i środowiska sieciowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

Zdalne zarządzanie zaporą (firewall) – pytania i odpowiedzi

Jakie są główne korzyści wynikające z zarządzania zdalnym zaporą w systemie eAuditor?2024-04-29T15:39:29+02:00

Główne korzyści to monitorowanie stanu zapory w czasie rzeczywistym, zdalne sterowanie zaporą na dowolnych komputerach, definiowanie i zarządzanie złożonymi zasadami zapory z centralnego panelu administracyjnego, kontrola ruchu sieciowego oraz natychmiastowe zapobieganie atakom.

Czy zdalne zarządzanie zaporą umożliwia monitorowanie stanu zapory w czasie rzeczywistym?2024-04-29T15:40:13+02:00

Tak, zdalne zarządzanie zaporą w eAuditor pozwala na monitorowanie stanu zapory w czasie rzeczywistym, dzięki czemu administratorzy mogą szybko reagować na niepożądane zdarzenia.

Czy zdalne zarządzanie zaporą w eAuditor jest skutecznym narzędziem w zapewnianiu bezpieczeństwa sieci komputerowych?2024-04-29T15:38:31+02:00

Zdalne zarządzanie zaporą w eAuditor jest skutecznym narzędziem w zapewnianiu bezpieczeństwa sieci komputerowych poprzez monitorowanie, kontrolę i reagowanie na zagrożenia w czasie rzeczywistym.

Czy można zarządzać zaporą (firewall) komputerów za NAT przy użyciu systemu eAuditor?2024-04-29T15:35:53+02:00

Tak, system eAuditor umożliwia zarządzacie firewall na komputerach, które znajdują się poza siecią firmy, co pozwala na skuteczne i wydajne aktualizowanie polityk zapory.

Czy aktualizacja zasad zapory wymaga restartu komputera?2024-04-29T15:36:40+02:00

Nie, aktualizacja zasad zapory systemowej nie wymaga restartu komputera.