Inwentaryzacja serwerów wirtualizacji i maszyn wirtualnych

  • Inwentaryzacja Hyper-V i VMWare
  • Predefiniowane raporty
  • Aktualne informacje o stanie serwerów i maszyn wirtualnych

Inwentaryzacja serwerów wirtualizacji / inwentaryzacja maszyn wirtualnych

System eAuditor umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji maszyn wirtualnych pracujących na serwerach w organizacji. Wspierane są dwie technologie: Hyper-V oraz VMWare. Podobnie jak w przypadku inwentaryzacji komputerów, możliwe jest odczytanie informacji szczegółowej o maszynie wirtualnej oraz samym serwerze wirtualizacji. Zawiera informacje dotyczące: nazwy serwera, CPU, ilości CPU, ilości rdzeni, pamięci RAM, wykorzystania pamięci przez VM, miejsca na dysku, wykorzystania przestrzeni dyskowej przez VM, informacji o kartach sieciowych, adresach MAC, IP, zainstalowanym systemie operacyjnym oraz dacie uruchomienia serwera. Dzięki zainstalowaniu usługi eAgenta możliwe jest odczytanie bardziej szczegółowych informacji (takich jak w przypadku komputera).

Administrator może skorzystać z predefiniowanych raportów, aby przedstawić zestawienie informujące o aktualnym stanie posiadanych serwerów i maszyn wirtualnych.

eAuditor inwentaryzacja komputerów i serwerów

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji