Monitorowanie serwisów

Monitorowanie nieograniczonej liczny serwisów – Analizowanie czasu odpowiedzi serwerów – Rzeczywista widoczność strony www

Monitorowanie serwisów www

Monitorowanie serwisów pozwala zapewnić ciągłość ich działania. Ta funkcja umożliwia określanie w czasie rzeczywistym dostępności serwera oraz widoczności strony www w Internecie, znajdując konkretne słowa kluczowe umieszczone w witrynie. Administrator może w czasie rzeczywistym sprawdzić widoczność strony www w Internecie. Dodatkowo funkcja umożliwia:

  • zyskanie natychmiastowych powiadomień o zaistniałych zdarzeniach,
  • monitorowanie dostępności aplikacji chmurowych,
  • rozliczanie dostępności serwisów www,
  • wgląd do pełnej historii dostępności monitorowanych serwisów,
  • raportowanie o zaistniałych problemach w dowolny czasie,
  • konfigurowanie monitoringu adresów URL.
Monitorowanie IT

Monitorowanie nieograniczonej liczby serwisów

Ponadto w systemie eAuditor możliwe jest analizowanie dowolnej liczby serwisów. Monitoring kilkudziesięciu stron należących do organizacji to bez wątpienia czasochłonna czynność, którą dzięki systemowi eAuditor można bez problemu zautomatyzować. W ramach jednego widoku możliwe jest zestawienie wszystkich serwisów w celu bieżącego monitorowania, ale także porównanie danych. Administrator może ustawić także dowolny interwał (w minutach) określający jednostkę czasu, po której nastąpi sprawdzenie serwisu (pingowanie), w celu ustalenia dostępności serwera.

Analizowanie czasu odpowiedzi serwerów

W systemie zaimplementowano także interaktywny widget prezentujący czasy odpowiedzi serwerów monitorowanych serwisów, który można dowolnie przesuwać, wskazując okresy na osi czasu. eAuditor automatycznie generuje też informacje o aktywności serwisu z dowolnego okresu, więc nie ma konieczności tworzenia skomplikowanych zestawień oraz kolejnych tabel. Administrator w łatwy sposób zewidencjonuje procent dostępności serwerów zgodnie z zapisami umownymi.

eAuditor - Monitorowanie serwisów www

Rzeczywista widoczność strony www

eAuditor umożliwia również zdefiniowanie konkretnej frazy, którą administrator wyszuka w ramach skanowania serwisu. W momencie, gdy na stronie nie zostanie znaleziona określona fraza, system powiadomi o tym administratora lub wskazanego przez niego użytkownika.

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji