Zdalne zarządzanie poprawkami i aktualizacjami (patch management)2024-05-23T15:09:38+02:00

Patch Management

Zdalne zarządzanie poprawkami i aktualizacjami

 • Identyfikacja niezainstalowanych poprawek
 • Centralne wdrażanie poprawek
 • Wycofywanie poprawek
 • Automatyzacja instalacji
 • Raportowanie

patch management


Zarządzanie poprawkami i aktualizacjami

Nowa funkcjonalność zarządzanie poprawkami i aktualizacjami (patch management) dla systemów MS Windows daje możliwość szybkiej identyfikacji zainstalowanych i niezainstalowanych poprawek i aktualizacji. Pozwala użytkownikom skutecznie i wydajnie zarządzać aktualizacjami systemowymi. Moduł patch management analizuje konfigurację systemu oraz inwentaryzuje zainstalowane poprawki.

Łatwa w użyciu platforma zapewniająca pełną kontrolę

Integracja z API Microsoft gwarantuje pełne bezpieczeństwo i niezawodność modułu.

eAuditor przeprowadza szybkie okresowe skanowanie, identyfikując brakujące aktualizacje oraz niezainstalowane poprawki.  Po zakończeniu skanowania generowany jest szczegółowy raport, prezentujący listę brakujących aktualizacji wraz z informacjami o ich istotności. Użytkownicy mają możliwość zarządzania  poprawkami bezpośrednio z interfejsu eAuditor, który umożliwia instalację, planowanie lub odraczanie aktualizacji w zależności od wymagań i preferencji.

eAuditor oferuje opcje automatyzacji procesu zarządzania aktualizacjami, umożliwiając regularne okresowe skanowania i instalację poprawek zgodnie z harmonogramem. W czasie instalacji i po zainstalowaniu poprawek administrator może na bieżąco monitorować stan komputerów.

Moduł patch management daje możliwość skutecznego zarządzania poprawkami systemowymi i aktualizacjami, minimalizując ryzyko związane z potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach i zapewniając optymalną wydajność oraz stabilność systemu. 

Cechy:

 • okresowa inwentaryzacja poprawek
 • inicjowanie pobierania poprawek
 • instalacja poprawek
 • wycofywanie instalacji
 • logowanie błędów
 • powiadomienia

Posłuchaj o nowych funkcjonalnościach

Zobacz nasz webinar poświęcony eAuditor V9 AI!

Szybka identyfikacja niezainstalowanych poprawek

Funkcjonalność pozwala na szybkie i skuteczne wykrywanie brakujących aktualizacji systemowych oraz poprawek. Dzięki temu administrator może skutecznie monitorować stan aktualizacji systemów, minimalizując ryzyko ataków związanych z lukami w zabezpieczeniach oraz zapewniając optymalną wydajność i stabilność systemów informatycznych. 

Cechy:

 • inicjowanie procesu sprawdzenia dostępnych poprawek
 • inicjalizacja pobrania poprawek
 • inwentaryzacja i klasyfikacja poprawek
Szybka identyfikacja niezainstalowanych poprawek

Automatyczna kontrola bezpieczeństwa

To proces oceny bezpieczeństwa systemów komputerowych lub sieciowych jednocześnie. Celem procesu jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, luk w zabezpieczeniach oraz nieprawidłowości konfiguracyjnych, które mogłyby prowadzić do ataków lub naruszeń bezpieczeństwa. Moduł patch management jest elementem tego procesu.

Masowa kontrola bezpieczeństwa systemów

Bądź na bieżąco z poprawkami i zapewnij bezpieczeństwo IT

Aktualizacja systemów operacyjnych jest kluczowym elementem bezpieczeństwa IT. Stanowi też olbrzymie wyzwanie dla działów IT.

Bezinwazyjna aktualizacja z podziałem na grupy

Proces aktualizacji nie zakłóca pracy użytkownikom. Możliwa jest wysoka elastyczność w zarządzaniu poprawkami w poszczególnych grupach urządzeń. Dzięki temu, aktualizacje mogą być przeprowadzane zarówno zbiorowo, jak i indywidualnie, z możliwością dostosowania procesu do specyficznych potrzeb i standardów organizacji.

Bezinwazyjna aktualizacja z podziałem na grupy

Chcesz poznać Patch Management?

Testuj nawet do 30 dni za darmo

Wycofywanie aktualizacji

Funkcjonalność oferuje możliwość szybkiego przywrócenia poprzedniego, stabilnego stanu systemu lub aplikacji w przypadku, gdy nowe zmiany spowodowały nieoczekiwane problemy lub wprowadziły niechciane modyfikacje. Informacja o możliwości wycofania poprawki znajduje się w interfejsie aplikacji.

Mój Dashboard w systemie eAuditor

Pełna dowolność w pomijaniu niechcianych poprawek

eAuditor pozwala na pomijanie wybranych aktualizacji, które mogą być problematyczne. Jest to istotna funkcjonalność w przypadku, gdy niektóre poprawki mogą powodować niepożądane efekty uboczne lub konflikty z innymi elementami systemu.

Pełna dowolność w pomijaniu niechcianych poprawek

Zaawansowane monitorowanie poprawek

To proces zbierania, analizowania i interpretowania danych dotyczących działania systemu komputerowego w związku z aktualizacjami. eAuditor wskazuje na potencjalne zagrożenia, aktualny stan poprawek i potrzebę restartu, co umożliwia efektywne zarządzanie infrastrukturą IT.

Szybko i bezpiecznie wdrażaj poprawki za pomocą rozwiązania eAuditor Patch Management

Wdrożenie modułu zarządzania poprawkami w już pracującej instancji eAuditor V9 AI zajmuje kilkanaście minut. Jest w pełni bezpieczne.

Szczegółowe raportowanie

eAuditor oferuje szczegółowe raporty i analizy dotyczące stanu aktualizacji, w tym ogólnego stanu urządzeń, potrzebnych poprawek, czy też urządzeń wymagających restartu. Administratorzy mogą dostosować raporty do swoich potrzeb, uzyskując precyzyjne i aktualne informacje o przeprowadzonych i planowanych operacjach.

Szczegółowe raportowanie i analiza przeprowadzanych operacji systemowych

PATCH MANAGEMENT

Zarządzaj siecią z dowolną liczbą urządzeń

Zarządzanie poprawkami i aktualizacjami – pytania i odpowiedzi

Jakie są korzyści z automatyzacji procesu zarządzania aktualizacjami w eAuditorze?2024-04-29T16:46:45+02:00

Automatyzacja procesu zarządzania aktualizacjami w eAuditorze pozwala na planowanie regularnych skanowań i instalacji poprawek zgodnie z harmonogramem. Użytkownicy mogą również monitorować postęp instalacji i reagować na ewentualne problemy z aktualizacjami.

Jakie są funkcje monitorowania stanu systemu w eAuditorze?2024-04-29T16:49:11+02:00

eAuditor oferuje zaawansowane funkcje monitorowania stanu systemu, w tym generowanie szczegółowych raportów i analiz dotyczących aktualizacji, stanu urządzeń oraz potrzeby restartu. Użytkownicy mogą dostosować raporty do swoich potrzeb, uzyskując precyzyjne informacje o przeprowadzonych i planowanych operacjach.

Czy wdrożenie modułu zarządzania poprawkami w eAuditorze jest bezpieczne?2024-04-29T16:49:42+02:00

Tak, wdrożenie modułu zarządzania poprawkami w eAuditorze jest bezpieczne i zajmuje około kilkunastu minut. System gwarantuje pełną ochronę i niezawodność procesu zarządzania aktualizacjami.

Czy przed użyciem modułu należy wyłączyć / zmienić ustawienia Windows Update?2024-04-29T16:43:44+02:00

Nie, nie ma potrzeby wyłączania ani zmieniania ustawień Windows Update. Moduł zarządzania poprawkami w eAuditorze działa niezależnie od systemowych mechanizmów instalacji aktualizacji.

Czy przed uruchomieniem modułu należy zmodyfikować konfigurację komputerów?2024-04-29T16:44:16+02:00

Nie, moduł zarządzania poprawkami w eAuditorze automatycznie skanuje systemy w celu identyfikacji brakujących aktualizacji i nie wymaga zmian w konfiguracji komputerów przed uruchomieniem.

Jak działa funkcjonalność szybkiej identyfikacji niezainstalowanych poprawek?2024-04-29T16:45:37+02:00

Funkcja szybkiej identyfikacji niezainstalowanych poprawek w eAuditorze przeprowadza skanowanie systemów w poszukiwaniu brakujących aktualizacji. Następnie generuje listę brakujących poprawek wraz z ich znaczeniem i istotnością.

Czy można zarządzać poprawkami za NAT przy użyciu eAuditora?2024-04-29T16:36:06+02:00

Tak, eAuditor umożliwia zarządzanie poprawkami na komputerach, które znajdują się poza siecią firmy, co pozwala na skuteczne i wydajne aktualizowanie systemów komputerowych niezależnie od ich położenia w sieci.

Jak system reaguje, gdy zainstalowana poprawka wymaga restartu komputera?2024-04-29T16:34:19+02:00

Gdy zainstalowana poprawka wymaga restartu komputera, system wyświetli użytkownikowi końcowemu okno dialogowe, dając mu możliwość wyboru między wykonaniem restartu a anulowaniem tej operacji.

Czy eAuditor oferuje możliwość pomijania niechcianych poprawek?2024-04-29T16:52:31+02:00

Tak, eAuditor umożliwia pomijanie określonych aktualizacji, które mogą być problematyczne lub niepożądane, zapewniając użytkownikom pełną kontrolę nad procesem aktualizacji.

Jakie są korzyści z masowej kontroli bezpieczeństwa systemów w eAuditorze?2024-04-29T16:49:56+02:00

Masowa kontrola bezpieczeństwa systemów w eAuditorze pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń, luk w zabezpieczeniach oraz nieprawidłowości konfiguracyjnych, minimalizując ryzyko ataków i naruszeń bezpieczeństwa.

Czy eAuditor oferuje możliwość bezinwazyjnej aktualizacji z podziałem na grupy?2024-04-29T16:50:17+02:00

Tak, eAuditor umożliwia bezinwazyjną aktualizację z podziałem na grupy urządzeń, co pozwala na elastyczne zarządzanie procesem aktualizacji zgodnie z preferencjami i wymaganiami organizacji.

Jakie są funkcje raportowania i analizy w eAuditorze?2024-04-29T16:42:22+02:00

eAuditor oferuje szczegółowe raporty i analizy dotyczące stanu aktualizacji, urządzeń oraz potrzebnych poprawek. Użytkownicy mogą dostosować raporty do swoich potrzeb, uzyskując precyzyjne informacje o przeprowadzonych i planowanych operacjach systemowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Patch Management?

Pobierz nasz datasheet!