Zakup2024-07-08T14:41:54+02:00
eAuditor V9 AI - Ceny wersji podstawowej i rozszerzeń

Wybierz eAuditor V9 AI

Wybierz odpowiednią dla siebie wersję systemu. Zapoznaj się z funkcjami podstawowymi oraz możliwymi funkcjami dodatkowymi. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami za pomocą formularza.

wersje edycyjne

Wybierz jedną z poniższych wersji systemu. W każdym momencie możesz przejść na wersję wyższą.

STANDARD

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Standard Professional Enterprise
Dostęp administracyjny *
Ilość dostępów administracyjnych (tzw. użytkownik nazwany) jest zależna od wersji systemu
1 3 5
MS SQL Server Express Edition
Zapewnia wysoką wydajność przetwarzania bezpieczeństwa dla liczby komputerów < 250
+
MS SQL Server  – wersja komercyjna
Zapewnia wysoką wydajność przetwarzania oraz bezpieczeństwo dla instalacji > 250 komputerów
+ +

*Liczbę dostępów administracyjnych możesz w każdej chwili zwiększyć.

Jeszcze więcej funkcji w wersji V9 AI

Zapoznaj się z możliwościami konfiguracji podstawowej.

TOP 10 funkcji w zarządzaniu IT

konfiguracja podstawowa

Konfiguracja podstawowa systemu zawarta jest we wszystkich wersjach edycyjnych i  odpowiada na wszystkie podstawowe potrzeby działów IT.

Monitorowanie użytkowników

Inwentaryzacja IT

 • Inwentaryzacja komputerów i serwerów
 • Inwentaryzacja systemów operacyjnych
 • Inwentaryzacja aplikacji i pakietów
 • Inwentaryzacja plików
 • Inwentaryzacja drukarek
 • Inwentaryzacja wszystkich typów urządzeń
 • Inwentaryzacja materiałów eksploatacyjnych (Magazyn IT)
 • CMDB
 • Importer API – new
eAuditor - Zdalne zarządzanie komputerami

Zarządzanie IT

 • Zdalne zarządzanie komputerami (RDP, VNC, Intel vPro)
 • Zdalny dostęp do edytora rejestrów/usług/procesów systemowych
 • Serwer zadań
 • Zarządzanie oprogramowaniem i licencjami
 • Komunikator
 • Serwer wiadomości
 • Powiadomienia administracyjne
 • Panel Pracownika (wersja  podstawowa)
 • Raportowanie
eAuditor - Monitorowanie sieci

Monitorowanie IT

 • Skaner sieci i mapy sieci
 • Monitorowanie sieci
 • Monitorowanie komputerów
 • Monitorowanie pracy pracowników
 • WorkTime Manager – Monitorowanie grup użytkowników (z poziomu Panelu Pracownika) – new
 • Monitorowanie odwiedzanych stron WWW
 • Monitorowanie poczty Outlook – new
 • Monitorowanie uruchamianych procesów
 • Monitorowanie drukarek sieciowych
 • Monitorowanie wydajności
 • Monitorowanie serwerowni – new
 • Monitorowanie serwisów WWW
 • Kreator raportów – new
Zdalne szyfowanie

Bezpieczeństwo IT

 • Dashboard (SOC)
 • Security Dashboard (SOC)
 • Mój Dashboard (SOC)
 • Blokowanie urządzeń USB
 • Schematy oprogramowania (DLP)
 • Uwierzytelnianie za pomocą kluczy
 • AI  Cyber Security new
eAuditor - Security Dashboard

Panel Pracownika

 • Dashboard
 • Skróty
 • Mój komputer
 • Sprzęt
 • Oprogramowanie
 • WorkTime Manager
 • Grupa pracowników
 • Produktywność
 • Wiadomości
 • Ostatnie wiadomości
BTC AI eAuditor

Sztuczna inteligencja

 • Klasyfikator stron www new
 • Klasyfikator procesów
 • AI w CMD i Powershell
 • Uwierzytelnianie wideo
 • Integracja z ChatGPT 

Dodatkowe funkcje dla profesjonalistów IT

Zapoznaj się z listą dodatkowych funkcji systemu.

TOP 8 Bezpieczeństwo IT z eAuditor

konfiguracja opcjonalna

Wybierz interesujące funkcjonalności opcjonalne. W każdej chwili korzystania z systemu możesz je dokupić. Aktywacja funkcjonalności dodatkowych następuje zdalnie w czasie około 10 minut i nie wymaga Twojej ingerencji.

Zdalne szyfowanie

Zarządzanie poprawkami

 • Identyfikacja niezainstalowanych poprawek
 • Centralne wdrażanie poprawek
 • Wycofywanie poprawek
 • Automatyzacja instalacji
 • Raportowanie
eAuditor - Monitorowanie sieci

Zdalna instalacja/Kiosk aplikacji

 • Dashboard
 • Używane oprogramowanie
 • Posiadane uprawnienia
 • WorkTime Manager
 • Szkolenia (LMS)
 • Kiosk
Monitorowanie użytkowników

Skaner środowisk wirtualnych (API)

 • Inwentaryzacja Hyper-V i VMWare
 • Serwery wirtualizacji (hosts)
 • Maszyny wirtualne (guests)
 • Podstawowe zarządzanie
eAuditor - Zdalne zarządzanie komputerami

webRTC

 • Komunikacja w czasie rzeczywistym
 • Zdalne połączenie z innymi komputerami w sieci lokalnej
 • Dostęp do rzeczywistego obrazu monitora
 • Zarządzanie zasobami komputera
eAuditor - Security Dashboard

Szyfrowanie BitLocker

 • Szyfrowanie dysku
 • Szyfrowanie pendrive
 • Reguły szyfrowania
BTC AI eAuditor

ACL Manager

 • Pełna kontrola nad zasobami
 • Prezentacja danych przy użyciu struktur drzewiastych
 • Podział danych na grupy
BTC AI eAuditor

HelpDesk

 • Tworzenie zgłoszenia
 • Przeglądanie zgłoszenia
 • Obsługa zgłoszenia
 • Konfigurowalność
BTC AI eAuditor

LMS

 • Biblioteka filmów
 • Schematy video
 • Proces szkoleniowy
 • Certyfikaty LMS

eAuditor to wysoka jakość i niezawodność

Zapoznaj się z oferowanymi warunkami wsparcia technicznego.

SLA – wsparcie techniczne

Wybierz interesujące Cię wsparcie techniczne. W większości instalacji wystarczające są warunki wsparcia  SLA STANDARD 5 / 8-16

Informacje szczegółowe dostępne są pod adresem: https://www.btc.com.pl/wsparcie-techniczne/

Dołącz do grona naszych Klientów!

Jakość naszych produktów i usług stanowi podstawę skutecznego zarządzania i bezpieczeństwa IT.

Wybrane rekomendacje

“System eAuditor usprawnił pracę działu IT, przyczynił się do uproszczenia procedury zarządzania i tworzenia planów budżetowych firmy. Wdrożenie systemu zaowocowało również komfortem pracy w bezpieczniej firmie, która dba o efektywne wykorzystanie zasobów IT. Istotną zaletą rozwiązania jest to, że system chroni firmę przed nielegalnymi instalacjami oprogramowania poprzez bieżący monitoring.”

Wolters Kluwer

“Wdrożenie systemu eAuditor pozwoliło nam precyzyjnie określić stopień wykorzystania posiadanych licencji oprogramowania. Z powodzeniem wykorzystujemy funkcjonalności, które pomagają nam podnieść efektywność wykorzystywania posiadanych zasobów. Polecamy oprogramowanie eAuditor.”

Książnica Pomorska

“Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zdecydował się na wdrożenie systemu eAuditor, którego producentem jest firma BTC Sp. z o.o ze Szczecina z uwagi na efektywne wykorzystanie infrastruktury informatycznej, jak również zapewnienie kontroli nad wykorzystaniem licencji na oprogramowanie.”

Totalizator Sportowy

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie są wymagania systemowe?2024-05-07T21:29:28+02:00

Wymagania techniczne dostępne są pod linkiem: https://www.eauditor.eu/faq-items/wymagania-techniczne/

Czy jest możliwość przetestowania systemu we własnej infrastrukturze?2024-05-06T14:34:32+02:00

Tak, system eAuditor można przetestować we własnej infrastrukturze. Okres testowy jest możliwy dla organizacji posiadających minimum 300 komputerów w infrastrukturze docelowej. Przeprowadzana jest zdalna instalacja i uruchomienie systemu dla 10 urządzeń. Czas testowania systemu wynosi 2 tygodnie, z możliwością przedłużenia do miesiąca. W trakcie okresu testowego dział wsparcia technicznego zapewnia kompleksową pomoc.

Jak wygląda proces wdrożenia systemu eAuditor?2024-05-06T14:35:14+02:00

Proces wdrożenia systemu eAuditor rozpoczyna się już na etapie kontaktu z przedstawicielem organizacji. Kilkaset przeprowadzonych z sukcsem instalacji (on-premis oraz cloud) pozwoliło nam na wyodrębnienie kluczowych etapów. Istnieje również możliwość samodzielnej instalacji systemu, jednak rekomendujemy skorzystanie z pełnego zakresu wsparcia przy wdrożeniu.

1. Badanie potrzeb klienta – na tym etapie nasz ekspert razem z przedstawicielem organizacji ustala potrzeby i wyzwania, które możemy rozwiązać za pomocą wdrożenia systemu eAuditor do infrastruktury organizacji. Najczęściej są to:
– utrudnione zdalne zarządzanie komputerami i instalowanie aplikacji (także poza NAT),
– brak jednego oprogramowania do masowego i zdalnego szyfrowania dysków,
– konieczność kupowania różnych systemów, które umożliwią inwentaryzację, zarządzanie i monitorowanie infrastruktury,
– brak kontroli (wynikająca z ilości) nad podłączanymi nośnikami USB,
– trudność w ewidecjonowaniu i raportowaniu aktualnych stanów wszystkich typów urządzeń w rozproszonej infrastrukturze.

2. Przekazanie materiałów o systemie– na podstawie zbadanych potrzeb, nasz konsultant przekazuje materiały, które stanowią podstawę do zapoznania się z funkjonowaniem systemu. Ponadto umożliwia przetestowanie systemu w wersji DEMO. Dzięki temu każdy może sprawdzić funkcjonowanie eAuditor w praktyce.

3. Indywidualna prezentacja – każdy zainteresowany może wziąć udział w indywidualnej prezentacji 1:1 z ekspertem systemu eAuditor. Aktualnie realizujemy prezentacje online i offline. Podczas spotkania ekspert odpowiada na nurtujące pytania oraz przedstawia przykładowe funkcjonowanie systemu w oparciu o zdiagnozowane potrzeby. Przed tym spotkaniem warto zapoznać się z przesłanymi materiałami i spisać pytania.

4. Wycena – na podstawie ustaleń zebranych podczas indywidualnej prezentacji przesyłamy spersonalizowaną ofertę handlową.

5. Akceptacja warunków oferty – w sytuacji, gdy dojdzie do zaakceptowania oferty handlowej, rozpoczynamy przygotowania prac wdrożeniowych.

6. Określenie wymagań technicznych do konfiguracji systemu – zależy nam, aby system został zainstalowany zgodnie z oczekiwaniami klientów, dlatego następuje spotkanie online z technikiem w celu omówień wymogów konfiguracyjnych.

7. Instalacja i konfiguracja systemu – na tym etapie przedstawiciel wsparcia technicznego instaluje system eAuditor w infrastrukturze klienta oraz wdraża kompletne środowisko umożliwiające funkcjonowanie systemu.

8. Potwierdzenie wdrożenia systemu – na ostatnim etapie wdrożenia dochodzi do stwierdzenia poprawności komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu eAuditor (np. wysyłanie i odbieranie danych, reakcja na polecenia administracyjne).

9. Szkolenia administracyjne i użytkowe – w celu lepszego zrozumienia możliwości wykorzystania systemu eAuditor do inwentaryzacji, monitorowania, zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury, oferujemy szkolenia administracyjne i użytkowe. Stanowią one rozszerzenie dostępnych w konsoli filmów instruktażowych i materiałów dostępnych w dokumentacji i bazy wiedzy.

Czy konsola administracyjna instalowana jest na komputerze?2024-05-06T14:35:55+02:00

Nie, konsola jest w pełni oparta na technologii webowej.

Jaki jest zakres gwarancji?2024-05-06T14:39:03+02:00

Gwarancja obejmuje:

 1. Pomoc techniczną (w ramach licencji – min. 12 miesięcy, w ramach subskrypcji – przez cały okres subskrypcji),
 2. Aktualizacje baz wiedzy, wzorców aplikacji i pakietów,
 3. Aktualizacje oprogramowania konsultacje – czas dostawcy oprogramowania poświęcony na komunikację z Użytkownikiem, wsparcie, porady, instrukcje. Aktualizacje do nowych wersji w ramach danej wersji edycyjnej
Jakie są warunki SLA?2024-05-06T14:40:17+02:00

Warunki wsparcia technicznego określone są na stronie: 

https://www.btc.com.pl/wsparcie-techniczne/ 

Jaki jest koszt wsparcia/serwisu?2024-05-06T14:41:33+02:00

Koszt abonamentu serwisowego systemu eAuditor uzależniony jest od: wersji systemu, liczby stanowisk oraz sektora.

Czy koszt zakupu funkcjonalności dodatkowej jest zależny od ilości stanowisk?2024-05-06T14:45:07+02:00

Koszt zakupu systemu jest uzależniony od wielkości infrastruktury, czyli od ilości stanowisk komputerowych (komputery, serwery) objętych instalacją eAgenta, który umożliwia zdalne zarządzanie, monitorowanie i inwentaryzację. Koszt zakupu wersji podstawowej systemu jest ceną jednostkową pomnożoną przez ilość urządzeń. Cena jednostkowa zależy od wybranej wersji systemu: standardowej, professional lub enterprise. Wysokość ceny jednostkowej maleje wraz z przyrostem ilości stanowisk, wartość ta spada wykładniczo.

Czy system integruje się z Active Directory?2024-05-07T15:07:46+02:00

Tak, system integruje się z AD. Możemy automatycznie importować dane z AD, w tym informacje o użytkownikach, uprawnienia dostępu do systemu (możliwość logowania domenowego), struktury organizacyjne i komputery. System umożliwia także integrację za pomocą interfejsu API – konkretnie wspieramy interfejs REST API, który oferuje nieograniczone możliwości – umożliwia interakcje z innymi narzędziami wspierającymi ten interfejs.

Czy jest możliwość instalacji „w trybie offline” i aktualizacja ręczna?2024-05-07T14:48:50+02:00

Instalacja systemu odbywa się w infrastrukturze klienta – on- premises. To użytkownik systemu decyduje, czy instalacja będzie miała komunikację z naszym data center, co docelowo umożliwiłoby automatyczne aktualizacje. Jeżeli komunikacja nie zostanie zapewniona, system będzie funkcjonował w trybie offline. W takich okolicznościach konieczne będzie pobranie udostępnionego przez dział wsparcia pliku aktualizacyjnego oraz skorzystanie z opcji dostępnej w sekcji „Narzędzia → Aktualizacja z pliku.