Jesteś zainteresowany zakupem?

zakup + instalacja + konfiguracja systemu w 4h

Uruchom system eAuditor WEB w ciągu 4h od zakupu a wyniki inwentaryzacji będą dostępne w przeciągu kolejnej godziny. Nie ma znaczenia czy masz 100 czy 4k+ komputerów.

Warunki licencyjne

Czas trwania licencji

eAuditor licencjonowany jest na czas nieoznaczony na jedną jednostkę organizacyjną. W szczególnych wypadkach licencja może  być udzielona na grupę kapitałową lub podmioty powiązane (osobowo/kapitałowo).

Cena

Cena systemu eAuditor zależy od:

 • liczby inwentaryzowanych fizycznych komputerów i serwerów (komputery z zainstalowanym oprogramowaniem eAgent)
 • liczby inwentaryzowanych maszyn wirtualnych (gości)
 • wersji bazy danych (MS SQL Server Express Edition / Standard /Enterprise)
 • liczby serwerów wirtualizacji Hyper-V, VMware
 • liczby maszyn zwirtualizowanych (gości)
 • rodzaju i liczby modułów opcjonalnych (skaner sieci, mapa sieci, wirtualizacja, zdalna instalacja, system Video-Learningu (LMS), itd.)
 • liczby administratorów systemu
 • liczby instancji komponentu eServer (wieloserwerowość)
 • liczby jednoczesnych wersji językowych konsoli administracyjnej

Cena nie zależy od:

 • liczby urządzeń innych niż komputer

Warunki subskrypcji

Czas trwania subskrypcji

Subskrypcja udzielana jest na okres 6/12/24/36 miesięcy.

Wygaśnięcie subskrypcji jest tożsame z brakiem dostępu do systemu i zgodnie z regułami subskrypcji oprogramowanie należy odinstalować.

Subskrypcję należy przedłużyć przed jej wygaśnięciem.

W przypadku nieprzedłużenia subskrypcji w terminie można ją ponownie aktywować ale wiąże się z naliczeniem opłaty za okres nieopłacony. W przypadkach szczególnych (np. w sektorze administracji, służbie zdrowia) po wygaśnięciu subskrypcji umożliwiamy dalsze korzystanie z systemu (przez ustalony okres czasu) pod warunkiem zobowiązania się do uiszczenia opłat za ten okres.

Cena

Cena subskrypcji zależy od:

 • liczby inwentaryzowanych fizycznych komputerów i serwerów (komputery z zainstalowanym oprogramowaniem eAgent)
 • liczby inwentaryzowanych maszyn wirtualnych (gości)
 • wersji bazy danych (MS SQL Server Express Edition / Standard /Enterprise)
 • liczby serwerów wirtualizacji Hyper-V, VMware
 • liczby maszyn zwirtualizowanych (gości)
 • rodzaju i liczby modułów opcjonalnych (skaner sieci, mapa sieci, wirtualizacja, zdalna instalacja, system Video-Learningu (LMS), itd.)
 • liczby administratorów systemu
 • liczby instancji komponentu eServer (wieloserwerowość)
 • liczby jednoczesnych wersji językowych konsoli administracyjnej

Cena nie zależy od:

 • liczby urządzeń innych niż komputer

Warunki gwarancji i serwisu

Bezpłatny serwis (gwarancyjny)

Każdy zakup systemu eAuditor jest objęty 12 miesięcznym okresem bezpłatnego serwisu. Z zakupem Klient otrzymuje:

 • 12 miesięcy bezpłatnej pomocy technicznej (przez telefon i e-mail, zdalny pulpit inżyniera)
 • bezpłatne aktualizacje baz wiedzy, wzorców aplikacji i pakietów
 • bezpłatne aktualizacje oprogramowania (w ramach zakupionej wersji edycyjnej)

Płatny serwis (pogwarancyjny)

Z uwagi na duże zmiany technologiczne w sprzęcie komputerowym, zmiany w systemach operacyjnych, zmiany w oprogramowaniu zalecamy zakup serwisu pogwarancyjnego w celu zachowania ciągłości świadczenia usług i aktualizacji.

 • serwis pogwarancyjny jest opcjonalny
 • serwis można wykupić na okres 12/24/36 miesięcy
 • koszt serwisu wynosi ok. 20% -25% aktualnej ceny bazowej programu (przy zachowaniu ciągłości)
 • serwis obejmuje zakres usług jak dla serwisu gwarancyjnego

Warunki leasingu lub podobnych modeli finansowania

System eAuditor może być udostępniony w modelu leasingu lub podobnym modelu finansowania.

Pod pojęciem modelu zgodnego należy rozumieć prawo korzystania z systemu przez określony czas w zamian za wnoszenie opłat miesięcznych.

EDU – Wersja dla edukacji

Wersja edukacyjna jest dostępna dla podmiotów:

 • Instytucje edukacyjne
 • Lokalne, regionalne lub państwowe siedziby administracyjne instytucji edukacyjnych
 • Wykładowcy i pracownicy instytucji edukacyjnych
 • Studenci
 • Biblioteki publiczne
 • Muzea publiczne
 • Organizacja charytatywna
 • Wersja GOV

GOV – Wersja dla sektora rządowego

Wersja GOV jest dostępna dla uprawnionych urzędów administracji publicznej dowolnej wielkości.

MED – Wersja dla służby zdrowia

Wersja MED jest dostępna dla:

 • Publicznych placówek służby zdrowia
 • Prywatnych placówek służby zdrowia
 • Urzędów administracji lub instytucji publicznej, które:
  • świadczą usługi służby zdrowia o odpowiednim zakresie i zasięgu
  • ustalają lub decydują o polityce w zakresie ochrony zdrowia w skali całego stanu lub kraju
  • zapewniają finansowanie usług służby zdrowia o odpowiednim zakresie i zasięgu
  • pełnią rolę regulatora służby zdrowia o odpowiednim zakresie i zasięgu

Masz rozwiązanie konkurencyjne i nie jesteś z niego zadowolony(a)?

Obiecano Ci funkcje, których nie ma do dziś?

Już dawno miałe(a)ś mieć wersję WEB a nie masz jej do dzisiaj?

Ponosisz wysokie koszty serwisu?

Już wiele podmiotów zrezygnowało z rozwiązań konkurencyjnych (zarówno krajowych jak i zagranicznych) i zostało naszymi klientami. Zapewniamy atrakcyjne warunki zakupu i późniejszej współpracy.

Nasze atuty:

 • najlepszy system na rynku pod względem technologicznym i funkcjonalnym,
 • intuicyjny, stabilny, dojrzały webowy interfejs obejmujący pełną funkcjonalność (nie musisz instalować aplikacji aby zarządzać infrastrukturą),
 • stabilna i wysokowydajna praca w rozległych strukturach organizacyjnych (to główny powód dla którego klienci rezygnują z rozwiązań konkurencyjnych),
 • konkurencyjne warunki zakupu i serwisu (oferujemy znacznie niższe niż konkurencja ceny serwisu),
 • profesjonalne wsparcie techniczne i serwis (każdy klient ma swojego indywidualnego opiekuna serwisowego),
 • automatyczna aktualizacja wszystkich komponentów systemu (już nie musisz pobierać i instalować aktualizacji).
 • i kilkadziesiąt innych…

Co zapewniamy:

 • niezbędną konwersję danych,
 • szkolenia i wdrożenia,
 • profilowanie systemu (przez okres do 90 dni monitorujemy Twoją instalację w celu uzyskania optymalnej pracy systemu),
 • profesjonalną obsługę posprzedażową.

Jak przebiega upgrade konkurencyjny?

 • informujesz nas o produkcie, jaki chcesz zastąpić naszym rozwiązaniem,
 • wskazujesz swoje obecne problemy i oczekiwania,
 • prezentujemy, w jaki sposób je rozwiążemy,
 • omawiamy kluczowe silne strony zmiany rozwiązania na nasze,
 • sporządzamy i wspólnie z Tobą omawiamy ofertę cenową,
 • wspólnie ustalamy szczegóły wykonania instalacji,
 • skutecznie i bezpiecznie uruchamiamy system w Twojej infrastrukturze w ciągu 1h, niezależnie czy masz 200 czy 4k+ komputerów,
 • dokonujesz płatności dopiero, gdy wszystkie Twoje problemy zostały rozwiązane a oczekiwania zostały spełnione.

W 2017 i 2018 roku dokonaliśmy już kilkudziesięciu upgradów konkurencyjnych, zarówno średnich (pow. 200 komputerów) jak i dużych instalacji (pow. 1k+).

Wszystkie projekty zakończyły się sukcesem i zadowoleniem klientów.

Zaufaj nam… wypełnij formularz

Poleciłeś system eAuditor innemu podmiotowi?

W przypadku zakupu systemu z Twojego polecenia masz możliwość skorzystania z jednej z poniższych premii:

 • Twoja firma otrzyma upust cenowy na upgrade / serwis
 • otrzymasz prezent z listy prezentów dostępnych w danym momencie

Skorzystanie z premii jest możliwe w terminie do 60 dni od dnia zakupu systemu. Podmiot zakupujący powinien wskazać Polecającego w rozmowach handlowych.

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

Nasz proces sprzedaży gwarantuje uzyskanie wysokich korzyści z wdrożenia systemu.

⌊ Prośba o kontakt ⌋

W odpowiedzi na Twoją prośbę o kontakt niezwłocznie się kontaktujemy. Pracujemy w dni robocze w godzinach 7.00-16.00.

⌊ Badanie potrzeb ⌋

Kluczowym elementem naszego procesu sprzedaży jest wykonanie badania Twoich potrzeb. To właśnie to badanie decyduje o formie oferty, jaką od nas otrzymasz. Przekaż nam dokładnie swoje oczekiwania.

W przypadku wątpliwości dokonamy prezentacji systemu, prześlemy Tobie niezbędne materiały informacyjne lub udostępnimy demo on-line.

⌊ Oferta ⌋

Dokładne oferty sporządzamy tylko po wykonaniu badania potrzeb.

⌊ Zamówienie ⌋

Warunkiem wygenerowania licencji/karty subskrypcyjnej jest przesłanie do nas zamówienia. Zamówienie może mieć formę elektroniczną (mailową), faksu lub papierową.

W przypadku większych transakcji przygotowujemy stosowną umowę.

⌊ Zakup ⌋

Po otrzymaniu zamówienia zakładamy dla Ciebie konto w systemie serwisowym, generujemy kartę licencyjną oraz wystawiamy fakturę.

⌊ Instalacja ⌋

Instalacji dokonujemy zdalnie z wykorzystaniem dedykowanego VPN, TeamViewera, Lync lub innych narzędzi. Instalacja trwa do 1h.

⌊ Konfiguracja ⌋

Po instalacji dokonujemy pełnej konfiguracji systemu do pracy w Twojej infrastrukturze z uwzględnieniem sprzętu komputerowego jaki posiadasz. Proces konfiguracji jest zakończony, gdy w konsoli pojawią się dane zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

⌊ Szkolenie administracyjne ⌋

W celu administrowania systemem niezbędne jest przeprowadzenie zdalnego szkolenia administracyjnego. Podstawowe szkolenie trwa ok. 1h. Niezależnie od szkolenia otrzymujesz dostęp do filmów instruktażowych.

⌊ Profilowanie ⌋

Po instalacji i konfiguracji systemu prowadzimy proces tzw. profilowania systemu. To zespół czynności i rekonfiguracji, których celem jest uzyskania wysokiej płynności pracy systemu, poprawności i kompletności danych oraz wysokiej szybkości pracy konsoli administracyjnej. Proces profilowania trwa od 1 dnia do 3 miesięcy.

Naszym celem jest uzyskanie poprawnej pracy systemu w Twojej infrastrukturze oraz uzyskanie przez Ciebie wysokich korzyści biznesowych.

Partnerzy

Rozbudowana sieć partnerów gwarantuje profesjonalną sprzedaż systemu. Partnerzy są wspierani przez Producenta na każdym etapie sprzedaży.

Dziękujemy za zainteresowanie.

Skontaktujemy się tak szybko jak to będzie możliwe!