Jesteś zainteresowany zakupem systemu do zarządzania infrastrukturą IT?

zakup + instalacja + konfiguracja systemu w 4h

Uruchom system eAuditor WEB w ciągu 4h  a wyniki inwentaryzacji będą dostępne w przeciągu kolejnej godziny. Nie ma znaczenia czy masz 100 czy 4k+ komputerów.

Warunki licencyjne

Czas trwania licencji

eAuditor licencjonowany jest na czas nieoznaczony na jedną jednostkę organizacyjną. W szczególnych wypadkach licencja może  być udzielona na grupę kapitałową lub podmioty powiązane (osobowo/kapitałowo).

Cena

Cena systemu eAuditor zależy od:

 • liczby inwentaryzowanych fizycznych komputerów i serwerów (komputery z zainstalowanym oprogramowaniem eAgent)
 • liczby inwentaryzowanych maszyn wirtualnych (gości)
 • wersji bazy danych (MS SQL Server Express Edition / Standard /Enterprise)
 • liczby serwerów wirtualizacji Hyper-V, VMware
 • liczby maszyn zwirtualizowanych (gości)
 • rodzaju i liczby modułów opcjonalnych (skaner sieci, mapa sieci, wirtualizacja, zdalna instalacja, system Video-Learningu (LMS), itd.)
 • liczby administratorów systemu
 • liczby instancji komponentu eServer (wieloserwerowość)
 • liczby jednoczesnych wersji językowych konsoli administracyjnej

Cena nie zależy od:

 • liczby urządzeń innych niż komputer

Warunki subskrypcji

Czas trwania subskrypcji

Subskrypcja udzielana jest na okres 6/12/24/36 miesięcy.

Wygaśnięcie subskrypcji jest tożsame z brakiem dostępu do systemu i zgodnie z regułami subskrypcji oprogramowanie należy odinstalować.

Subskrypcję należy przedłużyć przed jej wygaśnięciem.

W przypadku nieprzedłużenia subskrypcji w terminie można ją ponownie aktywować ale wiąże się z naliczeniem opłaty za okres nieopłacony. W przypadkach szczególnych (np. w sektorze administracji, służbie zdrowia) po wygaśnięciu subskrypcji umożliwiamy dalsze korzystanie z systemu (przez ustalony okres czasu) pod warunkiem zobowiązania się do uiszczenia opłat za ten okres.

Cena

Cena subskrypcji zależy od:

 • liczby inwentaryzowanych fizycznych komputerów i serwerów (komputery z zainstalowanym oprogramowaniem eAgent)
 • liczby inwentaryzowanych maszyn wirtualnych (gości)
 • wersji bazy danych (MS SQL Server Express Edition / Standard /Enterprise)
 • liczby serwerów wirtualizacji Hyper-V, VMware
 • liczby maszyn zwirtualizowanych (gości)
 • rodzaju i liczby modułów opcjonalnych (skaner sieci, mapa sieci, wirtualizacja, zdalna instalacja, system Video-Learningu (LMS), itd.)
 • liczby administratorów systemu
 • liczby instancji komponentu eServer (wieloserwerowość)
 • liczby jednoczesnych wersji językowych konsoli administracyjnej

Cena nie zależy od:

 • liczby urządzeń innych niż komputer

Warunki gwarancji i serwisu

Bezpłatny serwis (gwarancyjny)

Każdy zakup systemu eAuditor jest objęty 12 miesięcznym okresem bezpłatnego serwisu. Z zakupem Klient otrzymuje:

 • 12 miesięcy bezpłatnej pomocy technicznej (przez telefon i e-mail, zdalny pulpit inżyniera)
 • bezpłatne aktualizacje baz wiedzy, wzorców aplikacji i pakietów
 • bezpłatne aktualizacje oprogramowania (w ramach zakupionej wersji edycyjnej)

Płatny serwis (pogwarancyjny)

Z uwagi na duże zmiany technologiczne w sprzęcie komputerowym, zmiany w systemach operacyjnych, zmiany w oprogramowaniu zalecamy zakup serwisu pogwarancyjnego w celu zachowania ciągłości świadczenia usług i aktualizacji.

 • serwis pogwarancyjny jest opcjonalny
 • serwis można wykupić na okres 12/24/36 miesięcy
 • koszt serwisu wynosi ok. 20% -25% aktualnej ceny bazowej programu (przy zachowaniu ciągłości)
 • serwis obejmuje zakres usług jak dla serwisu gwarancyjnego

Warunki leasingu lub podobnych modeli finansowania

System eAuditor może być udostępniony w modelu leasingu lub podobnym modelu finansowania.

Pod pojęciem modelu zgodnego należy rozumieć prawo korzystania z systemu przez określony czas w zamian za wnoszenie opłat miesięcznych.

EDU – Wersja dla edukacji

Wersja edukacyjna jest dostępna dla podmiotów:

 • Instytucje edukacyjne
 • Lokalne, regionalne lub państwowe siedziby administracyjne instytucji edukacyjnych
 • Wykładowcy i pracownicy instytucji edukacyjnych
 • Studenci
 • Biblioteki publiczne
 • Muzea publiczne
 • Organizacja charytatywna
 • Wersja GOV

GOV – Wersja dla sektora rządowego

Wersja GOV jest dostępna dla uprawnionych urzędów administracji publicznej dowolnej wielkości.

MED – Wersja dla służby zdrowia

Wersja MED jest dostępna dla:

 • Publicznych placówek służby zdrowia
 • Prywatnych placówek służby zdrowia
 • Urzędów administracji lub instytucji publicznej, które:
  • świadczą usługi służby zdrowia o odpowiednim zakresie i zasięgu
  • ustalają lub decydują o polityce w zakresie ochrony zdrowia w skali całego stanu lub kraju
  • zapewniają finansowanie usług służby zdrowia o odpowiednim zakresie i zasięgu
  • pełnią rolę regulatora służby zdrowia o odpowiednim zakresie i zasięgu

Masz rozwiązanie konkurencyjne i nie jesteś z niego zadowolony(a)?

Obiecano Ci funkcje, których nie ma do dziś?

Już dawno miałe(a)ś mieć wersję WEB a nie masz jej do dzisiaj?

Ponosisz wysokie koszty serwisu?

Już wiele podmiotów zrezygnowało z rozwiązań konkurencyjnych (zarówno krajowych jak i zagranicznych) i zostało naszymi klientami. Zapewniamy atrakcyjne warunki zakupu i późniejszej współpracy.

Nasze atuty:

 • najlepszy system na rynku pod względem technologicznym i funkcjonalnym,
 • intuicyjny, stabilny, dojrzały webowy interfejs obejmujący pełną funkcjonalność (nie musisz instalować aplikacji aby zarządzać infrastrukturą),
 • stabilna i wysokowydajna praca w rozległych strukturach organizacyjnych (to główny powód dla którego klienci rezygnują z rozwiązań konkurencyjnych),
 • konkurencyjne warunki zakupu i serwisu (oferujemy znacznie niższe niż konkurencja ceny serwisu),
 • profesjonalne wsparcie techniczne i serwis (każdy klient ma swojego indywidualnego opiekuna serwisowego),
 • automatyczna aktualizacja wszystkich komponentów systemu (już nie musisz pobierać i instalować aktualizacji).
 • i kilkadziesiąt innych…

Co zapewniamy:

 • niezbędną konwersję danych,
 • szkolenia i wdrożenia,
 • profilowanie systemu (przez okres do 90 dni monitorujemy Twoją instalację w celu uzyskania optymalnej pracy systemu),
 • profesjonalną obsługę posprzedażową.

Jak przebiega upgrade konkurencyjny?

 • informujesz nas o produkcie, jaki chcesz zastąpić naszym rozwiązaniem,
 • wskazujesz swoje obecne problemy i oczekiwania,
 • prezentujemy, w jaki sposób je rozwiążemy,
 • omawiamy kluczowe silne strony zmiany rozwiązania na nasze,
 • sporządzamy i wspólnie z Tobą omawiamy ofertę cenową,
 • wspólnie ustalamy szczegóły wykonania instalacji,
 • skutecznie i bezpiecznie uruchamiamy system w Twojej infrastrukturze w ciągu 1h, niezależnie czy masz 200 czy 4k+ komputerów,
 • dokonujesz płatności dopiero, gdy wszystkie Twoje problemy zostały rozwiązane a oczekiwania zostały spełnione.

W 2017 i 2018 roku dokonaliśmy już kilkudziesięciu upgradów konkurencyjnych, zarówno średnich (pow. 200 komputerów) jak i dużych instalacji (pow. 1k+).

Wszystkie projekty zakończyły się sukcesem i zadowoleniem klientów.

Zaufaj nam… wypełnij formularz

Poleciłeś system eAuditor innemu podmiotowi?

W przypadku zakupu systemu z Twojego polecenia masz możliwość skorzystania z jednej z poniższych premii:

 • Twoja firma otrzyma upust cenowy na upgrade / serwis
 • otrzymasz prezent z listy prezentów dostępnych w danym momencie

Skorzystanie z premii jest możliwe w terminie do 60 dni od dnia zakupu systemu. Podmiot zakupujący powinien wskazać Polecającego w rozmowach handlowych.

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

Nasz proces sprzedaży gwarantuje uzyskanie wysokich korzyści z wdrożenia systemu.

⌊ Prośba o kontakt ⌋

W odpowiedzi na Twoją prośbę o kontakt niezwłocznie się kontaktujemy. Pracujemy w dni robocze w godzinach 7.00-16.00.

⌊ Badanie potrzeb ⌋

Kluczowym elementem naszego procesu sprzedaży jest wykonanie badania Twoich potrzeb. To właśnie to badanie decyduje o formie oferty, jaką od nas otrzymasz. Przekaż nam dokładnie swoje oczekiwania.

W przypadku wątpliwości dokonamy prezentacji systemu, prześlemy Tobie niezbędne materiały informacyjne lub udostępnimy demo on-line.

⌊ Oferta ⌋

Dokładne oferty sporządzamy tylko po wykonaniu badania potrzeb.

⌊ Zamówienie ⌋

Warunkiem wygenerowania licencji/karty subskrypcyjnej jest przesłanie do nas zamówienia. Zamówienie może mieć formę elektroniczną (mailową), faksu lub papierową.

W przypadku większych transakcji przygotowujemy stosowną umowę.

⌊ Zakup ⌋

Po otrzymaniu zamówienia zakładamy dla Ciebie konto w systemie serwisowym, generujemy kartę licencyjną oraz wystawiamy fakturę.

⌊ Instalacja ⌋

Instalacji dokonujemy zdalnie z wykorzystaniem dedykowanego VPN, TeamViewera, Lync lub innych narzędzi. Instalacja trwa do 1h.

⌊ Konfiguracja ⌋

Po instalacji dokonujemy pełnej konfiguracji systemu do pracy w Twojej infrastrukturze z uwzględnieniem sprzętu komputerowego jaki posiadasz. Proces konfiguracji jest zakończony, gdy w konsoli pojawią się dane zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

⌊ Szkolenie administracyjne ⌋

W celu administrowania systemem niezbędne jest przeprowadzenie zdalnego szkolenia administracyjnego. Podstawowe szkolenie trwa ok. 1h. Niezależnie od szkolenia otrzymujesz dostęp do filmów instruktażowych.

⌊ Profilowanie ⌋

Po instalacji i konfiguracji systemu prowadzimy proces tzw. profilowania systemu. To zespół czynności i rekonfiguracji, których celem jest uzyskania wysokiej płynności pracy systemu, poprawności i kompletności danych oraz wysokiej szybkości pracy konsoli administracyjnej. Proces profilowania trwa od 1 dnia do 3 miesięcy.

Naszym celem jest uzyskanie poprawnej pracy systemu w Twojej infrastrukturze oraz uzyskanie przez Ciebie wysokich korzyści biznesowych.

Partnerzy – skontaktuj się z wybranym Partnerem

Rozbudowana sieć partnerów gwarantuje profesjonalną sprzedaż systemu. Partnerzy są wspierani przez Producenta na każdym etapie sprzedaży.

eAuditor – zainteresowani zakupem systemu do zarządzania IT?

Czekamy na Twoją wiadomość!