Helpdesk 2017-11-18T18:34:55+00:00

Helpdesk

Przyjmowanie zgłoszeń od pracowników, realizacja i monitorowanie, zdalny pulpit, statystyki

Helpdesk jest niezbędnym narzędziem każdego działu IT. Zapoznaj się z możliwościami zintegrowanego systemu eAuditor Helpdesk.

Webowy interfejs

Automatyczna identyfikacja zgłaszającego

Publiczna i prywatna baza rozwiązań

 • prosty i intuicyjny interfejs
 • webowy interfejs po stronie pracownika
 • webowy interfejs po stronie administratora
 • brak konieczności logowania użytkowników
 • automatyczna identyfikacja zgłaszającego
 • automatyczna identyfikacja komputera
 • obsługa załączników
 • definiowalne linie wsparcia
 • automatyczne przekierowanie zgłoszenia do wybranej linii wsparcia
 • ustalanie priorytetów zgłoszeń
 • obliczanie czasu realizacji zgłoszeń
 • historia zgłoszeń
 • baza rozwiązań

Rejestracja zgłoszenia

Zgłoszenie jest automatycznie identyfikowalne (komputer, użytkownik) a rejestracja zgłoszenia przez pracownika nie wymaga logowania.

Zgłoszenie następuje po wywołaniu formatki zgłoszeniowej ze skrótu na pulpicie.

Obsługa zgłoszenia

Zgłoszenie jest automatycznie przypisywane do zasobu (komputera) oraz pracownika.

Administrator może podglądnąć wszystkie skojarzone zgłoszenia, co pozwala na szybszą diagnozę oraz usunięcie awarii.

Automatyczna kategoryzacja zgłoszeń pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wsparcia technicznego.

Baza rozwiązań

Baza rozwiązań zawiera informacje o sposobach rozwiązania problemów.

Baza może być publiczną (dla pracowników i administratorów) lub prywatną (tylko dla administratorów).

Pracownicy mają dostęp do publicznej bazy rozwiązań.

Screenshots

Menu
Kontakt
RODO
Nowości v6
Filmy instruktażowe
Demo on-line