Helpdesk / Service desk

System wsparcia technicznego – helpdesk / service desk. Zapewnia prostą komunikację i przyjmowanie zgłoszeń od pracowników za pośrednictwem webowego interfejsu. Prosta obsługa. Szybkie wdrożenie. Wymierne korzyści jakościowe.

Helpdesk jest niezbędnym narzędziem każdego działu IT. Zapoznaj się z możliwościami zintegrowanego systemu eAuditor Helpdesk.

Webowy interfejs

Automatyczna identyfikacja zgłaszającego

Publiczna i prywatna baza rozwiązań

 • prosty i intuicyjny interfejs
 • webowy interfejs po stronie pracownika
 • webowy interfejs po stronie administratora
 • brak konieczności logowania użytkowników celem dokonania przez nich zgłoszenia
 • automatyczna identyfikacja komputera
 • automatyczna identyfikacja zgłaszającego i zasobów przypisanych do zgłaszającego
 • obsługa załączników
 • panel użytkownika
 • możliwość wykonania zdjęcia ekranu samodzielnie przez pracownika za pomocą wbudowanej ikonki
 • definiowalne linie wsparcia
 • automatyczne przekierowanie zgłoszenia do wybranej linii wsparcia
 • ustalanie priorytetów zgłoszeń
 • obliczanie czasu realizacji zgłoszeń
 • historia zgłoszeń
 • baza rozwiązań

Rejestracja zgłoszenia

Zgłoszenie jest automatycznie identyfikowalne (komputer, użytkownik) a rejestracja zgłoszenia przez pracownika nie wymaga logowania.

Zgłoszenie następuje po wywołaniu formatki zgłoszeniowej ze skrótu na pulpicie.

Możliwe kanały zgłoszeń:

 • zgłoszenie pracownika z wykorzystaniem panelu WEB do zgłoszeń
 • zgłoszenie telefoniczne

Rozbudowane kanały zgłoszeń dostępne są w produkcie: e-Helpdesk. Skontaktuj się celem uzyskania dodatkowych informacji.

eAuditor Helpdesk Rejestracja zgłoszenia

Obsługa zgłoszenia

Zgłoszenie jest automatycznie przypisywane do zasobu (komputera) oraz pracownika.

Administrator może podglądnąć wszystkie skojarzone zgłoszenia, co pozwala na szybszą diagnozę oraz usunięcie awarii.

Automatyczna kategoryzacja zgłoszeń pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wsparcia technicznego.

Obsługa zgłoszenia - HelpDesk

Panel użytkownika

Każdy z pracowników dysponuje na pulpicie ikonką przekierowującą do panelu zgłoszeń serwisowych.

Do wykonania zgłoszenia nie jest wymagane logowanie.

Pracownik ma dostępną historię wszystkich swoich zgłoszeń wraz ze statusami. W każdej chwili może poprawić lub wycofać zgłszenie.

helpdesk eAuditor - panel pracownika

Konfigurowalność modułu helpdesk

Wbudowany do eAuditora system helpdeskowy jest w pełni konfigurowalny.

Na życzenie można dokonać integracji systemu zgłoszeń z panelem firmowym, siecią intranetową itp.

Wszystkie słowniki są definiowalne: kategorie, lokalizacje, priorytety, statusy zgłoszeń, grupy wsparcia.

Helpdesk jest zintegrowany z MS AD (GPO) oraz MS RBAC. W toku wdrożenia systemu można dokonać importu zgłoszeń z innych rozwiązań.

Baza rozwiązań

Baza rozwiązań zawiera informacje o sposobach rozwiązania problemów.

Baza może być publiczną (dla pracowników i administratorów) lub prywatną (tylko dla administratorów).

Pracownicy mają dostęp do publicznej bazy rozwiązań.

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online