Helpdesk / Service desk

System wsparcia technicznego – helpdesk / service desk. Zapewnia prostą komunikację i przyjmowanie zgłoszeń od pracowników za pośrednictwem webowego interfejsu. Prosta obsługa. Szybkie wdrożenie. Wymierne korzyści jakościowe.

Helpdesk jest niezbędnym narzędziem każdego działu IT. Zapoznaj się z możliwościami zintegrowanego systemu eAuditor Helpdesk.

Webowy interfejs

Automatyczna identyfikacja zgłaszającego

Publiczna i prywatna baza rozwiązań

 • prosty i intuicyjny interfejs
 • webowy interfejs po stronie pracownika
 • webowy interfejs po stronie administratora
 • brak konieczności logowania użytkowników celem dokonania przez nich zgłoszenia
 • automatyczna identyfikacja komputera
 • automatyczna identyfikacja zgłaszającego i zasobów przypisanych do zgłaszającego
 • obsługa załączników
 • panel użytkownika
 • możliwość wykonania zdjęcia ekranu samodzielnie przez pracownika za pomocą wbudowanej ikonki
 • definiowalne linie wsparcia
 • automatyczne przekierowanie zgłoszenia do wybranej linii wsparcia
 • ustalanie priorytetów zgłoszeń
 • obliczanie czasu realizacji zgłoszeń
 • historia zgłoszeń
 • baza rozwiązań

Rejestracja zgłoszenia

Zgłoszenie jest automatycznie identyfikowalne (komputer, użytkownik) a rejestracja zgłoszenia przez pracownika nie wymaga logowania.

Zgłoszenie następuje po wywołaniu formatki zgłoszeniowej ze skrótu na pulpicie.

Możliwe kanały zgłoszeń:

 • zgłoszenie pracownika z wykorzystaniem panelu WEB do zgłoszeń

 • zgłoszenie telefoniczne

Rozbudowane kanały zgłoszeń dostępne są w produkcie: e-Helpdesk. Skontaktuj się celem uzyskania dodatkowych informacji.