Bezpieczeństwo IT

Analiza kluczowych wskaźników SOC – Zdalne szyfrowanie BitLocker – Blokowanie dostępu do stron i procesów – Blokowanie USB – Blokowanie aplikacji – Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Czym jest bezpieczeństwo IT?

Bezpieczeństwo IT jest ściśle związane z szacowaniem i kontrolowaniem pojawiającego się ryzyka i zagrożeń w organizacji. Jest to zespół zagadnień związanych z zagwarantowaniem spójności, poufności i bezpieczeństwa w obiegu informacji w systemach IT. To umożliwia weryfikację zainstalowanych systemów i sprzętów pod kątem zgodności ze specyfikacją i obowiązującym prawem. Ponadto kompleksowa ochrona infrastruktury IT oraz aktywności podejmowanych przez pracowników wpływa na bezpieczeństwo kluczowych zasobów, w tym danych.

Dlaczego warto zapewniać bezpieczeństwo IT?

Odpowiednie bezpieczeństwo IT zapobiega wielu negatywnym skutkom, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie organizacji. Brak odpowiednich zabezpieczeń infrastruktury IT może prowadzić do zainfekowania systemów informatycznych np. wskutek przypadkowego lub celowego działania pracowników. Takie zachowania mogą wywoływać ataki hakerskie oraz naruszyć bezpieczeństwo w firmie. Zakres przetwarzanych informacji jest tak szeroki, że ich utrata może być dotkliwa w skutkach dla całej organizacji. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość przedsiębiorstwa administrator IT powinien zadbać o ich szczególną ochronę.

eAuditor - Bezpieczeństwo IT

Korzyści wynikające z zastosowania systemu do zapewnienia bezpieczeństwa IT

Zabezpieczenie danych w organizacji

Dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur możliwe jest zabezpieczenie przed incydentami prowadzącymi do wycieku danych osobowych.

Poprawa efektywności procesów oraz działań

Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo IT w organizacji możliwe jest uregulowanie kwestii związanych z dostępem pracowników do określonych zasobów. Dodatkowo monitorowanie uprawnień użytkowników pozwala zachować spójność wykonywanych obowiązków oraz przydzielonych odpowiedzialności w organizacji.

Przeciwdziałanie incydentom

Odpowiedni monitoring bezpieczeństwa IT pozwala wykrywać luki w ochronie danych i zapobiegać potencjalnym incydentom. Przeciwdziałanie awariom jest zatem znacznie mniej dotkliwe w skutkach niż dopuszczenie do ataków np. ransomware.
oszczędność kosztów – odpowiednie oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa IT może okazać się znacznie mniejszym wydatkiem niż skutki związane np. z wyciekiem danych. Według analityków konsekwencje zdarzeń związanych z zaniedbaniem bezpieczeństwa IT będą coraz dotkliwsze.

Dbałość o pozytywny wizerunek organizacji

Zakłócenia w funkcjonowaniu firmy negatywnie wpływają na jej wizerunek. Powodują także spadek zaufania wśród klientów, co przekłada się również na znaczne straty finansowe.

Elementy wchodzące w zakres zapewniania bezpieczeństwa IT

Bezpieczeństwo IT obejmuje działania związane z ochroną danych zapisywanych na wszystkich urządzeniach w organizacji. Jest to jeden z kluczowych procesów realizowanych przez działy IT, ponieważ wyciek danych może spowodować poważne konsekwencje i zakłócić ciągłość procesów biznesowych. Ponadto ochrona dotyczy również uruchamianych procesów oraz odwiedzanych stron www zapobiegając przed np. pishingiem. Najważniejsze elementy tego procesu to:

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji