Zarządzanie IT

Zdalne zarządzanie komputerami – Zarządzanie za pomocą serwera zadań – Zdalna instalacja – Audyt oprogramowania (SAM) – Serwer automatyzacji – Serwer wiadomości – Raporty – HelpDesk – LMS – Powiadomienia administracyjne

Czym jest zarządzanie IT?

Zarządzanie IT obejmuje administrowanie zarówno zasobów informatycznych, takich jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane, serwery oraz sieci, jak również pracowników korzystających z infrastruktury. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu IT wszystkie zasoby firmy są wykorzystywane w zgodzie z potrzebami przedsiębiorstwa i regulacjami prawnymi. Ponadto zarządzanie infrastrukturą IT to proces bardzo złożony, obejmujący budżetowanie, organizowanie, kontrolowanie oraz wszelkie kwestie związane z usuwaniem pojawiających się usterek.

Dlaczego warto zarządzać infrastrukturą IT?

Wiele firm posiada dużą liczbę zasobów sprzętowych, którymi muszą zarządzać w sposób bardziej wydajny. Odpowiednie i bezpieczne zarządzanie IT infrastruktury może znacząco obniżyć koszty prowadzenia działalności. Zwłaszcza jeśli pracownicy wykonują pracę zdalnie, powinno zadbać się o odpowiednie przygotowanie sprzętu służbowego, z którego będą korzystać. Zarządzając udostępnionymi zasobami sprzętowymi oraz oprogramowaniami, możliwe jest monitorowanie sposobu wykorzystania urządzeń oraz produktywności pracy pracowników. Dodatkowo odpowiednie nadzorowanie zasobów wpływa na obniżenie kosztów związanych z zakupem sprzętu. Zarządzając infrastrukturą administrator posiada pełny wgląd do tego, kto i w jakim zakresie korzysta z określonych urządzeń. Jeżeli zakupione oprogramowania nie są wykorzystywane przez pracowników, możliwa jest rezygnacja z przedłużania ich licencji. Zarządzanie zróżnicowanym środowiskiem sprzętowym wymaga zatem wdrożenia rozwiązań, które umożliwią zautomatyzowanie całego procesu.

eAuditor - Zarządzanie IT

Korzyści wynikające z zastosowania systemu do zarządzania infrastrukturą IT?

Kontrolowanie środowiska IT

Posiadając wiedzę i niezbędne informacje dotyczące dostępności sprzętu firmowego, jego wykorzystania, lokalizacji i stanu, możliwe jest prowadzenie całościowej ewidencji infrastruktury IT. To umożliwia przyszłe prognozowanie zakupów i zidentyfikowanie nieużywanych zasobów. Na obniżenie kosztów wpływa także możliwość przekazania niewykorzystywanych urządzeń innym osobom, które rzeczywiście go potrzebują.

Zwiększenie produktywności pracy pracowników

Monitorując sprzęt służbowy pracowników, którzy wykonują pracę zdalnie, możliwe jest efektywne wpływanie na zwiększenie ich produktywności pracy. Oprócz tego, że administrator posiada dokładny wgląd do tego, kiedy i z jakiego urządzenia pracownik konkretnie korzysta, to dodatkowo może nadzorować jego aktywność.

Zwiększenie ochrony danych

Posiadając system do zarządzania zasobami IT możliwe jest odbieranie powiadomień informujących o przestarzałych (tym samym podatnych na ataki) systemach lub oprogramowaniach. W ten sposób administrator zwiększa bezpieczeństwo w swojej organizacji.

Proste nadzorowanie licencji

Regularne nadzorowanie licencji może uchronić organizację przed licznymi naruszeniami i wysokimi grzywnami. Jeżeli firma wdraża setki różnych aplikacji, ale ich nie odnawia ani nie aktualizuje, posiada na swoich sprzętach nieaktywne oprogramowania. Docelowo takie działania/postępowania mogą znacząco wpływać na generowanie dodatkowych kosztów w firmie.

Elementy wchodzące w zakres zarządzania IT

Zarządzanie IT dotyczy monitorowania infrastruktury znajdującej się w organizacji oraz użytkowników, którzy korzystają z jej zasobów. Odpowiednie zarządzanie zasobami informatycznymi wpływa na optymalizację pracy i obejmuje między innymi:

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji