Zarządzanie IT

Zapewnia odpowiednie zabezpieczenie infrastruktury IT. Pozwala rozwiązywać problemy za pomocą zdalnego pulpitu z każdego miejsca, skracając czas reakcji.

Zdalna instalacja

System eAuditor pozwala na zdalne instalowanie plików wykonywalnych. Administrator odpowiedzialny za tę czynność zobligowany jest do umieszczenia ich na serwerze we wskazanej lokalizacji plików wykonywalnych. Obsługiwane pliki przez system to .msi i .exe.

Plik musi znaleźć się w określonej lokalizacji oraz zostać opisany odpowiednim poleceniem, które pozwoli tę instalacje wykonać. System obsługuje instalacje także w trybie cichym.

Administrator może również zdefiniować proces sprawdzania, który pozwoli zweryfikować, czy instalacja odbyła się poprawienie. Jeśli instalator zostanie umieszczony na serwerze, wówczas możliwy będzie wgląd do repozytorium z informacją o jego lokalizacji, zdefiniowanych poleceniach oraz fakcie czy dana aplikacja znajduje się w grupie.

Zdalna instalacja może odbyć się także przez samego agenta. W tym wypadku możliwe jest skorzystanie z automatycznej instalacji. Aby ją przeprowadzić należy skonfigurować grupę aplikacji i określić, które z nich wymagają instalacji. Należy wybrać także grupę urządzeń, na których wyżej wspomniane aplikacje zostaną zainstalowane.

eAuditor - Zdalna instalacja

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online