Zdalna instalacja

  • Publiczne repozytorium
  • Prywatne repozytorium
  • Zdalna instalacja za pomocą WMI
  • Zdalna instalacja za pomocą eAgenta
  • Zdalna instalacja za pomocą kiosku
  • Autoinstalacja

Zdalna instalacja

System eAuditor pozwala na zdalne instalowanie plików wykonywalnych. Administrator odpowiedzialny za tę czynność zobligowany jest do umieszczenia ich na serwerze we wskazanej lokalizacji plików wykonywalnych. Obsługiwane pliki przez system to .msi i .exe.

System umożliwia zdalne instalowanie paczek MSI, plików exe oraz plików batowych na komputerach za pomocą WMI. Windows Management Instrumentation to zestaw protokołów i rozszerzeń systemu Windows, umożliwiających zarządzanie i dostęp do zasobów komputera, takich jak:
– adaptery sieciowe,
– aktualnie otwarte programy,
– listy procesów.

Zdalna instalacja polega na instalowaniu pakietów/aplikacji znajdujących się w repozytorium. W systemie eAuditor dostępne są dwa rodzaje repozytoriów – prywatne oraz publiczne. Dzięki temu możliwe jest jeszcze prostsze instalowanie aplikacji na komputerach.

Publiczne repozytorium

Jest to repozytorium dostarczane przez producenta BTC Sp. z o.o., w którym znajdują się najczęściej wykorzystywane aplikacje w organizacjach. Publiczne repozytorium zasilane jest przez instalatory prywatne repozytorium FC. Pliki wykonywalne umieszczone zostały w chmurze, więc administrator ma możliwość pobrania i wykorzystywania ich w sieci lokalnej. Dzięki temu działy IT nie poświęcają dodatkowego czasu na poszukiwanie najnowszych wersji popularnych aplikacji ponieważ dostawca na bieżąco aktualizuje te pliki do aktualnych wersji w repozytorium. Dodatkowo repozytorium publiczne zawiera wiele gotowych paczek instalacyjnych (ok. 100), więc administrator nie musi ręcznie tworzyć każdego instalatora. Należy zaznaczyć, że repozytorium to nie jest wykorzystywane do instalacji oprogramowania. Jego zadaniem jest zasilanie prywatnych repozytoriów w instalatory.  

Zdalna instalacja - repozytorium publiczne

Prywatne repozytorium 

Budowane jest przez administratora, który może samodzielnie dodawać aplikacje i pliki wykonywalne zgodnie z własnymi preferencjami lub potrzebami organizacji. Proces instalacji składa się z dwóch kroków:
– dodanie instalatora do repozytorium systemu,
– wysłanie polecenia zdalnej instalacji. 

Oznacza to, że plik musi znaleźć się w określonej lokalizacji oraz zostać opisany odpowiednim poleceniem, które pozwoli tę instalację wykonać. System obsługuje instalacje także w trybie cichym. 

Zdalna instalacja - repozytorium prywatne

Rodzaje zdalnej instalacji w systemie eAuditor

1. Zdalna instalacja za pomocą WMI

 Ten model instalacji pozwala w prosty i szybki sposób dostarczyć aplikacje do klienta. W tym przypadku wymagana jest jednak dostępność klienta w obrębie publicznego repozytorium, umożliwiając tym samym zdalny dostęp przez WMI i konfigurację firewalla.  

2. Zdalna instalacja za pomocą eAgenta (kopiowanie z lokalnego repozytorium) 

Zdalna instalacja może odbyć się także przez samego agenta. W tym wypadku wymagane jest jego zainstalowanie, dzięki czemu Agent za pomocą szyfrowanego połączenia pobiera aplikacje z repozytorium publicznego. Brak dostępności repozytorium publicznego powoduje, że instalacja jest niemożliwa. Aby ją przeprowadzić, należy skonfigurować grupę aplikacji i określić, które z nich wymagają instalacji. Należy wybrać także grupę urządzeń, na których wyżej wspomniane aplikacje zostaną zainstalowane. Ten rodzaj instalacji cechuje duża odporność na awarie (zidentyfikowany błąd w jednym z repozytoriów nie wpływa na instalacje). Dodatkową zaletą tej metody jest możliwość zastosowania wielu repozytoriów w jednym obszarze. To pozwala na odciążanie pojedynczej instancji repozytorium.  

3. Zdalna instalacja za pomocą eAgenta (instalator dostarczany poprzez mechanizm tasków) 

Instalowanie plików możliwe jest także dzięki wprowadzeniu metody dostarczania instalatorów przy wykorzystaniu mechanizmu tasków. Wymaga ona połączenia z Agentem w celu kopiowania instalatorów. Podczas instalacji paczka dzielona jest na części po 5MB i dostarczana klientowi z centralnego repozytorium. Pozwala to na przesyłanie aplikacji w dowolne miejsca bez konieczności budowy dodatkowego repozytorium. Należy mieć jednak na uwadze, że awaria głównego repozytorium uniemożliwia instalację i powoduje wysokie obciążenie generowane w jednym punkcie sieci. 

4. Zdalna instalacji za pomocą kiosku 

Zdalna instalacja umożliwia także masowe instalowanie aplikacji za pośrednictwem funkcjonalności systemu eAuditor, czyli kiosku aplikacji. Zawiera zdefiniowane przez producenta najczęściej wykorzystywane aplikacje, które pracownik może zainstalować bez konieczności wpisania poświadczeń administratora. Docelowo to administrator decyduje, które aplikacje zostaną dostarczone na komputery pracowników. To pozwala na zwiększenie roli użytkownika w zakresie dostarczania instalatorów. Wykorzystanie kiosku wymaga jednak utworzenia schematów (grup) z oprogramowaniem, które zostanie zainstalowane dopiero po wyzwoleniu tej akcji przez użytkownika.  

Zdalna instalacja - kiosk

5. Autoinstalacja  

Jest to mechanizm instalacji, który dostarcza te same aplikacje do nowych komputerów, które pasują do zdefiniowanego schematu. Proces automatycznej instalacji polega na tworzeniu grup instalatorów i przypisywaniu ich do reguł np. komputerów, użytkowników, grup lub filtrów. Jeśli zostanie dodany nowy komputer zgodny z regułą, to aplikacje zainstalują się automatycznie zgodnie ze schematem. 

Zdalna instalacja - autoinstalacja

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji