CASE STUDY

Wdrożenie eAuditor
w Macrix Polska Sp. z o.o.

Dowiedz się, jak wyglądało wdrożenie u klienta z branży IT.

Jakiego systemu poszukiwał klient?

Klient poszukiwał profesjonalnego rozwiązania do zarządzania IT w rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Priorytetem było znalezienie narzędzia, które umożliwi scentralizowane zbieranie informacji i zarządzanie nimi z poziomu funkcjonalnej konsoli. Poszukiwania koncentrowano na rozwiązaniu, które zapewni automatyczną inwentaryzację infrastruktury IT, a także zautomatyzuje proces ewidencji sprzętu oraz oprogramowania.

Dashboard w systemie eAuditor
mapa sieci

Jak wyglądało wdrożenie systemu eAuditor?

Każde wdrożenie systemu jest inne. Wspieramy klienta w odpowiednim doborze parametrów, doradzamy oraz profilujemy system. Tak było też tym razem. W pierwszym etapie wdrożenia eAuditor po konsultacjach z klientem przystąpiliśmy do konfiguracji systemu oraz jego wyprofilowania, dostosowując go do potrzeb organizacji.

Drugim etapem była instalacja oprogramowania eAuditor w Macrix Polska dla 70 urządzeń w licencji na czas nieoznaczony. Po instalacji zostały przeprowadzone niezbędne szkolenia oraz zapewnione zostało wsparcie techniczne. Wybrane funkcjonalności, jakie wdrożyliśmy:

Co zyskał klient?

Finalnie po wdrożeniu, klient zyskał profesjonalny system do zarządzania IT, które sprawdza się w rozbudowanych strukturach informatycznych. Ewidencja infrastruktury informatycznej, a także jej kompleksowa inwentaryzacja usprawniła i zautomatyzowała pracę całego działu IT.

Dzięki możliwości zarządzania oprogramowaniem oraz licencjami, dział IT zyskał możliwość zaawansowanego monitorowania wykorzystywanych licencji (w tym licencji CAL i CAL WEB), co znacząco wpłynęło oszczędność czasu.

Rozbudowany serwer zadań umożliwił administratorom IT korzystanie z predefiniowanych poleceń CMD i PowerShell, dzięki czemu mogli oni wykonywać określone zadania i polecenia na dowolnej grupie urządzeń, zarówno w sieci lokalnej, jak i poza NAT-em.

Dzięki monitorowaniu infrastruktury IT, administratorzy systemów informatycznych zyskali szczegółowe informacje m.in. o generowanym transferze sieciowym, o podpiętych urządzeniach USB, czy też o wydajności urządzeń i serwerów.

Magazyn IT umożliwił administratorom prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, a także sprawniejsze i łatwiejsze zarządzanie zasobami infrastruktury informatycznej, co zoptymalizowało kluczowe procesy w firmie.

eAuditor - Zarządzanie za pomocą serwera zadań - Serwer Zadań IT

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu eAuditor?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.