Inwentaryzacja wielu typów sprzętów

  • Inwentaryzacja środków trwałych
  • Ewidencjonowanie drukarek
  • Ewidencjonowanie monitorów
  • Ewidencjonowanie myszek

Inwentaryzacja sprzętu IT

System eAuditor pozwala na inwentaryzowanie wiele typów sprzętów w organizacji. Temu procesowi podlegają nie tylko komputery, ale także inne urządzenia i środki trwałe użytkowane przez pracowników – ściśle związane z branżą przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie umożliwia ewidencjonowanie m.in. drukarek, monitorów, kamer, myszek, respiratorów, a nawet przedmiotów stanowiących wyposażenie organizacji. Import danych odbywa się z zewnętrznych źródeł. Funkcjonalność ta stanowi ułatwienie m.in. dla dużych organizacji, takich jak: szkoły, szpitale czy banki, które posiadają wiele przedmiotów i urządzeń w swojej infrastrukturze. W systemie eAuditor możliwe jest także tworzenie własnych typów zasobów. Dzięki temu niezależnie od specyfiki organizacji, inwentaryzacji podlegać będą wszystkie przedmioty i urządzenia zdefiniowane przez klienta. Ponadto każda operacja wykonana w zakresie inwentaryzacji IT jest rejestrowana w systemie, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa. Dodatkowym ułatwieniem jest także generowanie protokołów przekazania, które są istotne z prawnego punktu widzenia, a to z kolei znacząco minimalizuje ryzyko braku posiadania wymaganych dokumentów podczas kontroli.

eAuditor - Inwentaryzacja wszystkich typów urządzeń

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji