Inwentaryzacja IT

Kontroluj realne wykorzystanie zasobów informatycznych w Twojej organizacji. Szybko i sprawnie inwentaryzuj sprzęty i zapanuj nad serwerami oraz maszynami wirtualnymi w Twoim przedsiębiorstwie.

Inwentaryzacja aplikacji i pakietów

W systemie eAuditor możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aplikacji, które wykorzystywane są na urządzeniach w organizacji. Administrator dostaje wgląd do szczegółowej listy zawierającej informacje dotyczące:

  • nazwy aplikacji,
  • wykorzystanej wersji,
  • producenta aplikacji,
  • typu licencji,
  • liczby instalacji aplikacji,
  • kategorii aplikacji.

Możliwe jest określenie przez administratora czy dana aplikacja jest zabroniona, zalecana, dodatkowa czy nieokreślona. To pozwala na szybkie zewidencjonowanie wykorzystania aplikacji np. zalecanych wraz ze wskazaniem komputerów.

Pakiety w systemie eAuditor to zgrupowane aplikacje ze względu na określoną w systemie lub producenta zmienną. Za przykład pakietu można wskazać pakiet office w ramach którego dostępne są aplikacje takie jak: Word, Excel, PowerPoint itd.

Identyfikacja oprogramowania dla celów inwentaryzacji przebiega w sposób dualny, dzięki czemu zapewnia wysoką skuteczność wykrycia aplikacji/pakietów. Metoda ta polega na zestawieniu zmiennych: wpisu w rejestrze oraz pliku wykonywalnego (*.exe) z wzorcem aplikacji.

Odczyt zainstalowanych aplikacji oraz pakietów polega na dopasowaniu wykrytego oprogramowania do jego odpowiednika w bazie wzorców. W celu zachowania wysokiego poziomu prawidłowości należy na bieżąco aktualizować bazy wzorców. W systemie eAuditor dostępne są dwa rodzaje bazy wzorców:

  • publiczna baza wzorców – uaktualniana na bieżąco w ramach automatycznych aktualizacji systemu eAuditor,
  • prywatna baza wzorców – tworzona indywidualnie przez administratora organizacji. W momencie jej uruchomienia system będzie traktował ustawione w niej parametry priorytetowo.

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.