Powiadomienia administracyjne

 • Powiadomienia
 • Alerty
 • E-mail
 • SMS
 • Predefiniowane powiadomienia

Powiadomienia administracyjne

System eAuditor umożliwia tworzenie dowolnych powiadomień administracyjnych, co pozwala na monitorowanie działania infrastruktury IT w organizacji w czasie rzeczywistym. Treść wysyłanych do użytkowników informacji jest w pełni konfigurowalna. Każdy administrator może ustalić własny wkład tekstowy w oparciu o predefiniowane zmienne przy użyciu edytora tekstowego lub HTML. Dodatkowo system eAuditor pozwala na wskazanie konkretnych administratorów, ale także użytkowników urządzeń, których dotyczy powiadomienie. Ta opcja jest bardzo pomocna zwłaszcza w strukturach organizacyjnych działów IT charakteryzujących się dużą zmiennością. Możliwe jest także określenie loginów, adresów e-mail, oraz numerów telefonów, na które zostanie przesłana informacja o wystąpieniu zdarzenia. System eAuditor pozwala także na możliwość ustalenia poziomu ryzyka dla poszczególnych powiadomień. Administratorzy mogą zdecydować, które zdarzenia mają wyższy wpływ na bezpieczeństwo i ciągłość procesów biznesowych, aby odpowiednio reagować na otrzymywane komunikaty.

eAuditor - Powiadomienia adminsitraycjne IT

Alerty

To jedna z form powiadomień, która pojawia się użytkownikowi w konsoli administracyjnej systemu lub na jego pulpicie. Jej treść jest w pełni modyfikowalna. W ramach alertu można także sprawdzić obsługiwane parametry danego zdarzenia, klikając w przycisk znaku zapytania. Mogą to być takie dane jak np. nazwa lub IP komputera. Dodatkowo możliwe jest także określenie priorytetu powiadomienia – Low/Normal/High według uznania użytkownika. Wskazują one, w której zakładce alertów systemowych pojawi się konkretne powiadomienie.

E-mail

W tym przypadku powiadomienie administracyjne przychodzi do użytkownika w formie wiadomości mailowej. Pozwala na informowanie konkretnego administratora urządzenia, który został przypisany do niego w dedykowanym do tego polu. Warunkiem jednak jest uzupełniony adres e-mail, który został określony dla konta administratora. Oprócz możliwości powiadamiania administratora, dostępne jest także informowanie użytkownika urządzenia. Należy wskazać go w konkretnym polu, o ile posiada uzupełniony adres e-mail przypisany dla konta. Możliwe jest także powiadomienie dodatkowych osób poprzez wskazanie ich loginu lub adresu e-mail. W przypadku loginów również musi być uzupełniony adres email dla wybranych kont. Ta forma wysyłania powiadomień umożliwia także modyfikowanie tytułu wiadomości, która zostanie przekazana do konkretnego użytkownika. Ponadto treść wiadomości może zostać zmieniona zgodnie z potrzebami administratora. Pod przyciskiem znaku zapytania w obu przypadkach znajdują się obsługiwane parametry danego zdarzenia.

SMS

W ramach powiadomień w formie SMS-owej możliwe jest informowanie zarówno administratora, jak i użytkownika. Wystarczy jedynie wskazać przy danym urządzaniu w dedykowanym polu administratora lub użytkownika. Wymagane jest także posiadanie uzupełnionego adresu e-mail przypisanego do kont. Powiadomienia administracyjne za pomocą SMS-a obejmują także dodatkowe osoby. Wówczas wymagane jest wskazanie numeru telefonu takiego użytkownika, do którego ma zostać wysłane powiadomienie. W przypadku loginów również musi być uzupełniony numer telefonu dla wybranych kont. Treść powiadomienia może być dowolna. Aby ją zmodyfikować wystarczy pod przyciskiem znaku zapytania wybrać obsługiwane parametry danego zdarzenia. Dodatkowo oferujemy pełne wsparcie przy konfiguracji bramki sms podczas wyboru powiadomień w formie SMS-owej.

Predefiniowane powiadomienia administracyjne

Kategoria Predefiniowane powiadomienie
Oprogramowanie
 • Odinstalowano oprogramowanie
 • Wykryto niezgodność ze schematem oprogramowania
 • Wykryto nowe oprogramowanie
Sieć
 • Monitorowana usługa sieciowa przestała odpowiadać
 • Monitorowane urządzenia posiada problemy
 • Monitorowane urządzenie jest offline
 • Problem ze stroną WWW
 • Średni czas odpowiedzi usługi przekroczył wartość X ms
 • Transfer sieciowy na komputerze przekroczył X MB / Y min
 • W sieci pojawiły się duplikaty adresów IP, MAC
 • Wykryto dużą ilość danych wysłanych przez dany port w switch’u
 • Wykryto nowe urządzenia
 • Wykryto urządzenia z odblokowanym portem X
 • Wykryto urządzenie z usługą X
 • Wykryto zmianę adresu IP komputera
 • Wykryto zmianę statusu portów w switch’u
Sprzęt
 • Interfejs sieciowy wyłączony
 • Parametr lub parametry S.M.A.R.T przekroczyły dozwolone wartości
 • Podłączono urządzenie USB
 • Wykryto zmianę w sprzęcie (WMI)
System 
 • Mało miejsca na dysku C
 • Pojawił się błąd w dzienniku zdarzeń Windows
 • Wykryto problem z usługą systemu Windows
 • Wykryto zmianę nazwy komputera
 • Wysokie zużycie RAM
 • Zmieniono informacje o systemie
Użytkownik 
 • Użytkownik odwiedził stronę WWW z wybranych kategorii
 • Użytkownik przekroczył limit wydrukowanych stron
 • Użytkownik przekroczył transfer sieciowy X MB / Y min
Pozostałe
 • eAgent nie połączył się z serwerem przez X dni
 • Kończy się okres gwarancji urządzenia
 • Zbliża się termin planowanego przeglądu
 • Zbliża się termin wygaśnięcia licencji na oprogramowanie

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji