Nowa funkcja

Powiadomienia administracyjne

Rozszerzony moduł powiadomień umożliwia jeszcze lepsze monitorowanie działania infrastruktury IT. Administrator sieci oraz wskazane osoby mogą otrzymywać informacje w dogodnej dla nich formie.

Pobierz datasheet

Wygodne powiadomienia SMS na Twój telefon, email lub w formie alertu.

Powiadomienia administracyjne eAuditor

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online

Sześć kategorii powiadomień

W ramach tej kategorii, administrator bądź inne wskazane osoby mogą otrzymywać informacje w sytuacji, gdy w monitorowanej infrastrukturze:

 • odinstalowano oprogramowanie,
 • wykryto niezgodność ze schematem oprogramowania,
 • wykryto nowe oprogramowanie.

W ramach tej kategorii, administrator bądź inne wskazane osoby mogą otrzymywać informacje w sytuacji, gdy w monitorowanej infrastrukturze:

 • monitorowana usługa sieciowa przestała odpowiadać,
 • monitorowane urządzenia z problemami,
 • monitorowane urządzenie jest offline,
 • problem ze stroną WWW,
 • serwis WWW nie odpowiada,
 • serwis WWW odpowiada niewłaściwym komunikatem,
 • średni czas odpowiedzi usługi przekroczył wartość X ms,
 • transfer sieciowy na komputerze przekroczył X MB / Y min,
 • w sieci pojawiły się duplikaty adresów IP,
 • w sieci pojawiły się duplikaty adresów MAC,
 • wykryto duzą ilość danych wysłanych przez dany port w switch’u,
 • wykryto nowe urządzenie,
 • wykryto urządzenie z odblokowanym portem X,
 • wykryto urządzenie z usługą X,
 • wykryto zmianę adresu IP komputera,
 • wykryto zmianę statusu portów w switch’u.

W ramach tej kategorii, administrator bądź inne wskazane osoby mogą otrzymywać informacje w sytuacji, gdy w monitorowanej infrastrukturze:

 • interfejs sieciowy wyłączony,
 • parametr lub parametry S.M.A.R.T przekroczyły dozwolone wartości,
 • podłączono urządzenie USB,
 • wykryto zmianę w sprzęcie (WMI).

W ramach tej kategorii, administrator bądź inne wskazane osoby mogą otrzymywać informacje w sytuacji, gdy w monitorowanej infrastrukturze:

 • znajduje się mało miejsca na dysku C,
 • pojawił się błąd w dzienniku zdarzeń Windows,
 • wykryto problem z usługą systemu Windows,
 • wykryto zmianę nazwy komputera,
 • wykryto wysokie użycie pamięci RAM,
 • zmieniono informacje o systemie.

W ramach tej kategorii, administrator bądź inne wskazane osoby mogą otrzymywać informacje w sytuacji, gdy w monitorowanej infrastrukturze:

 • użytkownik odwiedził stronę WWW z wybranej kategorii,
 • użytkownik przekroczył limit wydrukowanych stron,
 • użytkownik przekroczył transfer sieciowy X MB / Y min.

W ramach tej kategorii, administrator bądź inne wskazane osoby mogą otrzymywać informacje w sytuacji, gdy w monitorowanej infrastrukturze:

 • eAgent nie połączył się z serwerem przez X dni,
 • kończy się okres gwarancji urządzenia,
 • zbliża się termin planowanego przeglądu.

Określ własny poziom ryzyka

Sam zdecyduj, które zdarzenia mają wyższy wpływ na bezpieczeństwo i ciągłość procesów biznesowych, aby odpowiednio reagować na otrzymywane komunikaty.

Korzyści z posiadania funkcji

CMDB eAuditor zarządzanie IT

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości wewnętrznych procesów

Mój Dashboard eAuditor

Możliwość ustalania poziomu ryzyka dla poszczególnych powiadomień

Powiadomienia administracyjne eAuditor

Otrzymywanie powiadomień za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych

Powiadomienia administracyjne eAuditor

Pełna konfigurowalność treści powiadomień za pomocą edytora tekstu

BTC AI eAuditor

Pełna dowolność w definiowaniu odbiorców powiadomień

BTC AI eAuditor

Możliwość zdefiniowania powiadomień dla konkretnej kategorii

Sprawdź inne funkcje systemu eAuditor V8 AI

Sprawdź