System szkolenia pracowników (LMS)

  • Biblioteka filmów
  • Schematy video
  • Proces szkoleniowy
  • Certyfikaty LMS

System szkolenia pracowników (LMS)

LMS (Learning Management System) – to zaawansowany system umożliwiający szkolenia pracowników, dzięki zamieszczonym w konsoli publicznym i prywatnym filmom wideo. Kluczowymi cechami systemu jest pełna automatyzacja, prostota obsługi oraz możliwość zamieszczania własnych szkoleń dedykowanych pracownikom.

System szkoleń LMS został zaimplementowany w panelu pracownika. Z jego poziomu użytkownik posiada łatwy dostęp do realizowanych przez siebie szkoleń wraz z informacją o postępie ich realizacji. Może na bieżąco sprawdzać, jakie szkolenia aktualnie wykonuje, jakie już zrealizował, a jakie musi wykonywać.

Bilioteka filmów LMS

LMS wyposażony jest w bibliotekę z podziałem na filmy publiczne oraz prywatne. Pakiet startowy filmów publicznych zawiera wideo z zakresu ochrony danych osobowych RODO dotyczące: ochrony prawa pracodawcy i pracownika na gruncie RODO. Z czasem planowane jest dodawanie kolejnych szkoleń z zakresu zarządzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa IT przez systemy informatyczne.

Bibliotekę można rozbudować o własne filmy prywatne. Mogą to być różnego rodzaju instrukcje, regulaminy czy nagrania z odbytych spotkań firmowych. Ponadto użytkownik posiada dostęp do biblioteki nawet po ukończeniu szkolenia. Oznacza to, że w każdym momencie może powrócić do interesujących go filmów wideo bez żadnych ograniczeń.

eAuditor - System szkolenia pracowników - Biblioteka

Dowolne schematy video LMS

Wdrożenie systemu polega na przypisaniu odpowiedniej kolekcji filmów (tzw. schematów) do poszczególnych pracowników. Można to zrealizować manualnie lub poprzez wykorzystanie struktury organizacyjnej. Każdy schemat może być przypisany do wielu pracowników. System umożliwia także przydzielenie filmów do konkretnych działów znajdujących się w organizacji (marketingu, sprzedaży czy wsparcia technicznego). Stanowi to duże ułatwienie dla organizacji o rozbudowanej infrastrukturze.

Dzięki tej funkcjonalności administratorzy IT mogą określić zestaw konkretnych szkoleń do działu, bez konieczności wskazywania pojedynczo każdego z pracowników wchodzących w jego skład. Ponadto jest to także uproszczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy do organizacji zatrudniony zostaje nowy pracownik. Dzięki systemowi LMS za pomocą jednego kliknięcia otrzymuje on dedykowany mu zestaw szkoleń pomocny przy wdrożeniu go do organizacji.

Proces szkoleniowy LMS

Proces szkoleniowy jest na każdym etapie monitorowany. Administrator posiada dostęp do informacji o rozpoczęciu szkolenia, jego trwaniu oraz zakończeniu. Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia cykliczności odbywanych szkoleń w określonych interwałach czasowych (co miesiąc, kwartał, pół roku, rok). Postęp procesu jest widoczny zarówno dla pracownika jak i administratora.

eAuditor - System szkolenia pracowników - Proces szkoleniowy

Certyfikaty LMS

Każdy pracownik, który ukończył ścieżkę szkoleniową otrzymuje imienny certyfikat. Jest on generowany automatycznie z systemu. Wygląd graficzny certyfikatu może być dowolnie modyfikowany*. Certyfikaty wysyłane są na wskazany adres e-mail.

* modyfikacja raportu będzie możliwa po zakupie kreatora raportów

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji