Monitorowanie komputerów i sieci

Wymagania kierownictwa jednostek, działów IT, wewnętrzne procedury oraz inne regulacje (np. RODO, KRI, normy ISO) nakładają obowiązek monitorowania wielu obszarów związanych ze środowiskiem IT. Monitorowaniu może podlegać sprzęt IT, sieci, systemy operacyjne oraz oprogramowanie a także działania użytkowników.

Monitorowanie komputerów

Monitorowanie sieci

Monitorowanie użytkowników

 • pełna konfigurowalność monitoringu
 • powiadomienia
 • kilkadziesiąt widgetów dotyczących procesów monitoringu
 • tworzenie historii zmian
 • konfigurowalne usuwanie danych historycznych
 • monitorowanie wszystkich obszarów IT
 • wykrywanie nowych urządzeń
 • wykrywanie nieprawidłowości w infrastrukturze IT
 • zapobieganie wyciekom danych
 • budowanie dobrych relacji dział IT – pracownicy
 • wzmacnianie świadomości działów IT
 • identyfikacja źródeł wycieku danych
 • przeciwdziałanie awariom
 • planowanie napraw i konserwacji
 • tworzenie materiału dowodowego
 • definiowalne prawa dostępu do wybranych danych

Monitorowanie bezpieczeństwa IT

 • naruszenie regulaminów, procedur
 • identyfikacja niedozwolonych procesów, aplikacji, stron www
 • identyfikacja niedozwolonych zdarzeń (np. podłączenie nieuprawnionego urządzenia, przez osobę nieuprawnioną, w niedozwolonych godzinach, na niewłaściwym komputerze itp.)
 • identyfikacja niedozwolonych działań (kopiowanie plików, dostęp do plików, wysyłanie plików mailem, wysyłanie plików do chmury, monitoring pobierania plików ze stron www, uruchamianie procesów, aplikacji itp.)
 • identyfikacja niedozwolonego dostępu do zasobu – komputera, oprogramowania, danych

Monitorowanie oprogramowania

 • uruchamiane aplikacje i pakiety
 • uruchamione procesy
 • uruchamiane aplikacje www
 • czas uruchomienia
 • czas aktywności użytkownika (aktywność i pasywność) w danym oknie (focus)
 • konkurencyjność uruchomień aplikacji tradycyjnych i web (monitorowanie alokacji CAL)
 • obliczanie efektywności zakupionych licencji (oszczędność z instalacji, oszczędność z licencji)
 • bazy danych w modelu per Processor i per Core (wyliczanie liczby niezbędnych licencji)
 • przekroczenie stanu licencji
 • użycie aplikacji w terminie 3/6/12 miesięcy
 • obliczanie % użycia aplikacji i wykorzystania licencji
 • analizy na organizację, strukturę, aplikację, pakiet, użytkownika

Monitorowanie użytkowników

 • czasu pracy
 • efektywności pracy
 • logowania do komputerów
 • uruchamianych stron www, aplikacji, procesów
 • podłączanych urządzeń (pendrive’ów, dysków zewnętrznych, urządzeń multimedialnych)
 • dostępu do plików (edycji, usuwania, drukowania, kopiowania treści)
 • drukowanych dokumentów
 • wysyłanych dokumentów (do chmury, poczty elektronicznej, napędów zewnętrznych)

Monitorowanie sieci

 • wsparcie dla Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS
 • wsparcie dla urządzeń: routery, routery WiFi, APN’y, firewalle, przełączniki sieciowe, drukarki sieciowe, urządzenia VoIP, kamery IP, serwery WWW, itp.
 • wsparcie protokołu SNMP dla wersji v1, v2, v3
 • wsparcie serwisów TCP/IP, HTTP, POP3, SMTP, FTP
 • zmiana statusu interfejsów sieciowych, ruchu sieciowego, podłączanych stacji roboczych, generowanego ruchu w sieci przez poszczególne stacje robocze
 • alarmowanie, a gdy serwis przestanie działać jego uruchomienie /zatrzymanie /zrestartowanie
 • budowanie mapy sieci
 • zmiany stanu punktów sieciowych
 • obciążenie sieci

Monitorowanie sprzętu IT

 • zmiany sprzętu (wyposażenie)
 • ruch sprzętu (zmiany użytkowników)
 • zmiany stanu sprzętu (on line, off line)
 • zmiany parametrów wydajnościowych sprzętu
 • lokalizacja sprzętu (geolokalizacja)
 • prognozowanie awarii sprzętu
 • czas pracy

Monitorowanie wydajności

 • wydajność komputerów
 • wydajność serwerów
 • wsparcie dla Hyper-V oraz VMware
 • parametry monitorowane: dyski, pamięć, sieć, procesy

Monitorowanie środowiska wirtualizacji

 • środowisko VMWare i Hyper-V
 • serwery i maszyny online
 • serwery i maszyny z problemami
 • parametry techniczne (system operacyjny, RAM, HDD, procesory, inne)
 • autowykrywanie nowych zasobów
 • zmiany stanu zasobów

Monitorowanie VNC I RDP

 • sesje zdalnych połączeń VNC / UVNC
 • sesje zdalnych połączeń RDP
 • godzina zainicjowania i zakończenia sesji
 • wiele jednoczesnych sesji na komputer
 • identyfikacja użytkownika, IP, MAC komputera zdalnego

Monitorowanie dzienników zdarzeń

 • zdarzenia o zdefiniowanym typie: ERROR, WARNING, INFORMATION, AUDIT FAILURE, AUDIT SUCCESS
 • informowanie o zajściu zdarzenia
 • zdarzenia mogą być pozyskiwane nawet z komputerów nie podłączonych do lokalnej sieci

Monitorowanie wydruków

(zobacz więcej)

 • automatyczna inwentaryzacja drukarek
 • monitorowanie wydruków w sieci wewnętrznej i poza siecią
 • wsparcie dla drukarek lokalnych i sieciowych
 • monitorowanie wydruków niezależnie od typu drukarki
 • odczytywane atrybuty: data / godzina, użytkownik, komputer, dokument, sterownik, drukarka, ilość stron, simplex / duplex, mono / kolor
 • automatyczne obliczanie kosztów wydruków
 • prognozowanie ilości i kosztów wydruków w przyszłych okresach

Monitorowanie stron internetowych

 • kategorie stron internetowych
 • czas przebywania na stronie www
 • monitoring w sieci lokalnej jak i poza nią
 • wsparcie dla wielu przeglądarek

Monitorowanie poczty elektronicznej (e-mail)

(zobacz więcej)

 • ewidencja nagłówków (temat) poczty
 • ewidencja listy odbiorców
 • ewidencja treści poczty (opcja)
 • ewidencja załączników poczty

Monitorowanie uprawnień (ACL Manager)

 • monitorowanie uprawnień do zasobów lokalnych i sieciowych
 • przynależności użytkowników do grup
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym dostępów użytkowników do poszczególnych katalogów
 • trzy grupy wymiarów ACL (wszystkie, domenowe, sieciowe)
 • integracja z Microsoft Active Directory

Monitorowanie sensorów

 • automatyczne powiadomienia o przekroczeniu wartości czujnika
 • stały monitoring stanu serwerowni
 • łatwy dostęp do wartości historycznych w bazie
 • dostęp do lokalizacji urządzeń z każdego miejsca
 • różne rodzaje sensorów

Monitorowanie drukarek sieciowych

 • weryfikacja faktycznego zużycia tonerów
 • odczytywanie informacji o bieżących alertach drukarki
 • prosty dostęp do interfejsu producenta do zarządzania drukarką
 • odczytywanie statusów drukarek dostępnych w sieci
 • weryfikacja minimalnego, maksymalnego, oraz średniego czasu odpowiedzi usługi drukarek

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online