Monitorowanie IT

 • Monitorowanie sieci
 • Monitorowanie oprogramowania i systemów operacyjnych
 • Monitorowanie urządzeń
 • Monitorowanie użytkowników
 • Monitorowanie poczty elektronicznej

Spis treści

Czym jest monitorowanie IT?

Monitorowanie infrastruktury IT polega na bieżącym analizowaniu kluczowych wskaźników, dzięki którym możliwe jest zapewnienie nieprzerwanej pracy wszystkich urządzeń i systemów w organizacji. Pozwala zapewnić ciągłość kluczowych procesów biznesowych oraz umożliwia obserwowanie środowiska IT. Dzięki temu możliwe jest uzyskiwanie informacji na temat funkcjonowania infrastruktury, systemów oraz aplikacji, a także szybkie reagowanie na powstające awarie. Ponadto umożliwia wczesne informowanie użytkowników o pojawiających się nieprawidłowościach. Wpływa także na audyt IT i pozwala na weryfikowanie legalności oprogramowań na komputerach firmowych

Monitorowanie IT

Elementy składowe

Monitorowanie IT obejmuje zarówno ewidencjonowanie wszystkich kluczowych zasobów organizacji, tzn. sprzętów, systemów, ale także pracy pracowników. Pozwala w kompleksowy sposób zapewnić ciągłość funkcjonowania infrastruktury IT w organizacji poprzez realizację następujących czynności:

Korzyści

Zapanowanie nad licznymi sprzętami oraz pracownikami w organizacji wymaga dużych nakładów pracy i dobrej organizacji. Częste awarie, przestoje w funkcjonowaniu firmy to tylko niektóre z zagrożeń, z którymi administrator będzie się musiał zmierzyć, jeśli nie zadba o odpowiednie monitorowanie infrastruktury IT. Może jednak tego uniknąć, wybierając kompleksowy system, który odpowiednio zabezpieczy sprzęty w firmie i umożliwi systematyczny monitoring infrastruktury IT. Oto kilka dodatkowych korzyści wynikających z zastosowania oprogramowania do monitorowania sprzętów oraz pracy pracowników w firmie.

 • Przeciwdziałanie awariom – monitorowanie aktywności użytkowników oraz sprzętów w czasie rzeczywistym pozwoli szybko zareagować na dany incydent w organizacji. System dzięki w pełni konfigurowalnym powiadomieniom pozwoli zareagować z odpowiednim wyprzedzeniem i zapobiec tym samym ewentualnym awariom.

 • Ciągły monitoring systemów informatycznych – nadzorowanie infrastruktury informatycznej w systemie pozwala monitorować poszczególne procesy w czasie rzeczywistym. Obejmuje monitoring kluczowych urządzeń i procesów, których prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne dla prawidłowego działania całej organizacji.

 • Zwiększenie wydajności pracy pracowników – system umożliwia monitorowanie komputera i serwera, a co za tym idzie analizę aktywności i wydajności użytkowników. Pozwala także na weryfikowanie działań pracowników realizujących swoje obowiązki zdalnie lub hybrydowo, których pracę trudno monitorować, jeżeli nie znajdują się bezpośrednio w biurze. Dzięki systemowi administrator będzie mógł sprawdzać, w jaki sposób pracownicy wykorzystują czas i weryfikować, czy są podatni na korzystanie z rozpraszających aplikacji podczas pracy.

 • Zabezpieczenie przed wyciekiem poufnych danych – wykorzystanie odpowiedniego systemu do monitorowania IT skutecznie chroni przed wyciekiem danych osobowych, do którego mogłoby dojść w wyniku nieostrożności lub niewiedzy pracownika. Umożliwia także uszczelnianie sieci informatycznych i zabezpieczenie przed celowym lub przypadkowym wyciekiem.

 • Odciążenie pracowników działu IT – specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT wspiera codzienną pracę administratorów IT. Dzięki zautomatyzowaniu pewnych procesów, monitoring staje się łatwiejszy i mniej czasochłonny. To wszystko przekłada się na odciążenie administratorów z niektórych obowiązków. Dzięki temu zyskują czas, który mogą poświęcić na wykonywanie innych zadań.

 • Optymalizacja kosztów – wyeliminowanie przestojów w pracy, dzięki monitoringowi infrastruktury IT jest najlepszym sposobem na zoptymalizowanie kosztów firmy. Zapobiegając awariom i kryzysom administrator IT uniknie dodatkowych wydatków związanych z ich usunięciem.

eAuditor - Monitorowanie sieci - Urzadzenia ostatnie skanowanie

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji