Monitorowanie komputerów

Monitorowanie sieci

Monitorowanie użytkowników

 • pełna konfigurowalność monitoringu
 • powiadomienia
 • kilkadziesiąt widgetów dotyczących procesów monitoringu
 • tworzenie historii zmian
 • konfigurowalne usuwanie danych historycznych
 • monitorowanie wszystkich obszarów IT
 • wykrywanie nowych urządzeń
 • wykrywanie nieprawidłowości w infrastrukturze IT
 • zapobieganie wyciekom danych
 • budowanie dobrych relacji dział IT – pracownicy
 • wzmacnianie świadomości działów IT
 • identyfikacja źródeł wycieku danych
 • przeciwdziałanie awariom
 • planowanie napraw i konserwacji
 • tworzenie materiału dowodowego
 • definiowalne prawa dostępu do wybranych danych

eAuditor WEB – sprawdź pozostałe funkcje systemu

Pobierz folder

Monitorowanie bezpieczeństwa IT

 • naruszenie regulaminów, procedur

 • identyfikacja niedozwolonych procesów, aplikacji, stron www

 • identyfikacja niedozwolonych zdarzeń (np. podłączenie nieuprawnionego urządzenia, przez osobę nieuprawnioną, w niedozwolonych godzinach, na niewłaściwym komputerze itp.)

 • identyfikacja niedozwolonych działań (kopiowanie plików, dostęp do plików, wysyłanie plików mailem, wysyłanie plików do chmury, monitoring pobierania plików ze stron www, uruchamianie procesów, aplikacji itp.)

 • identyfikacja niedozwolonego dostępu do zasobu – komputera, oprogramowania, danych

Monitorowanie oprogramowania

 • uruchamiane aplikacje i pakiety

 • uruchamione procesy

 • uruchamiane aplikacje www

 • czas uruchomienia

 • czas aktywności użytkownika (aktywność i pasywność) w danym oknie (focus)

 • konkurencyjność uruchomień aplikacji tradycyjnych i web (monitorowanie alokacji CAL)

 • obliczanie efektywności zakupionych licencji (oszczędność z instalacji, oszczędność z licencji)

 • bazy danych w modelu per Processor i per Core (wyliczanie liczby niezbędnych licencji)

 • przekroczenie stanu licencji

 • użycie aplikacji w terminie 3/6/12 miesięcy

 • obliczanie % użycia aplikacji i wykorzystania licencji

 • analizy na organizację, strukturę, aplikację, pakiet, użytkownika

Monitorowanie użytkowników

 • czasu pracy

 • efektywności pracy

 • logowania do komputerów

 • uruchamianych stron www, aplikacji, procesów

 • podłączanych urządzeń (pendrive’ów, dysków zewnętrznych, urządzeń multimedialnych)

 • dostępu do plików (edycji, usuwania, drukowania, kopiowania treści)

 • drukowanych dokumentów

 • wysyłanych dokumentów (do chmury, poczty elektronicznej, napędów zewnętrznych)

Monitorowanie sieci

 • wsparcie dla Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS

 • wsparcie dla urządzeń: routery, routery WiFi, APN’y, firewalle, przełączniki sieciowe, drukarki sieciowe, urządzenia VoIP, kamery IP, serwery WWW, itp.

 • wsparcie protokołu SNMP dla wersji v1, v2, v3

 • wsparcie serwisów TCP/IP, HTTP, POP3, SMTP, FTP

 • zmiana statusu interfejsów sieciowych, ruchu sieciowego, podłączanych stacji roboczych, generowanego ruchu w sieci przez poszczególne stacje robocze

 • alarmowanie, a gdy serwis przestanie działać jego uruchomienie /zatrzymanie /zrestartowanie

 • budowanie mapy sieci

 • zmiany stanu punktów sieciowych

 • obciążenie sieci

Monitorowanie sprzętu IT

 • zmiany sprzętu (wyposażenie)

 • ruch sprzętu (zmiany użytkowników)

 • zmiany stanu sprzętu (on line, off line)

 • zmiany parametrów wydajnościowych sprzętu

 • lokalizacja sprzętu (geolokalizacja)

 • prognozowanie awarii sprzętu

 • czas pracy

Monitorowanie wydajności

 • wydajność komputerów

 • wydajność serwerów

 • wsparcie dla Hyper-V oraz VMware

 • parametry monitorowane: dyski, pamięć, sieć, procesy

Monitorowanie środowiska wirtualizacji

 • środowisko VMWare i Hyper-V

 • serwery i maszyny online

 • serwery i maszyny z problemami

 • parametry techniczne (system operacyjny, RAM, HDD, procesory, inne)

 • autowykrywanie nowych zasobów

 • zmiany stanu zasobów

Monitorowanie VNC I RDP

 • sesje zdalnych połączeń VNC / UVNC

 • sesje zdalnych połączeń RDP

 • godzina zainicjowania i zakończenia sesji

 • wiele jednoczesnych sesji na komputer

 • identyfikacja użytkownika, IP, MAC komputera zdalnego

Monitorowanie dzienników zdarzeń

 • zdarzenia o zdefiniowanym typie: ERROR, WARNING, INFORMATION, AUDIT FAILURE, AUDIT SUCCESS

 • informowanie o zajściu zdarzenia

 • zdarzenia mogą być pozyskiwane nawet z komputerów nie podłączonych do lokalnej sieci

Monitorowanie wydruków

(zobacz więcej)

 • automatyczna inwentaryzacja drukarek

 • monitorowanie wydruków w sieci wewnętrznej i poza siecią

 • wsparcie dla drukarek lokalnych i sieciowych

 • monitorowanie wydruków niezależnie od typu drukarki

 • odczytywane atrybuty: data / godzina, użytkownik, komputer, dokument, sterownik, drukarka, ilość stron, simplex / duplex, mono / kolor

 • automatyczne obliczanie kosztów wydruków

 • prognozowanie ilości i kosztów wydruków w przyszłych okresach

Monitorowanie stron internetowych

 • kategorie stron internetowych

 • czas przebywania na stronie www

 • monitoring w sieci lokalnej jak i poza nią

 • wsparcie dla wielu przeglądarek

Monitorowanie poczty elektronicznej (e-mail)

(zobacz więcej)

 • ewidencja nagłówków (temat) poczty

 • ewidencja listy odbiorców

 • ewidencja treści poczty (opcja)

 • ewidencja załączników poczty

System do zarządzania IT – poznaj funkcjonalności programu eAuditor!

Dowiedz się więcej o możliwościach eAuditor – skontaktuj się z nami!