Monitorowanie IT

Monitorowanie sieci – Monitorowanie oprogramowania i systemów operacyjnych – Monitorowanie środowiska wirtualizacji – Monitorowanie urządzeń – Monitorowanie użytkowników – Monitorowanie poczty elektronicznej – Monitorowanie serwisów – Monitorowanie serwerowni

Czym jest monitorowanie IT?

Monitorowanie infrastruktury IT polega na bieżącym analizowaniu kluczowych wskaźników, dzięki którym możliwe jest zapewnienie nieprzerwanej pracy wszystkich urządzeń i systemów w organizacji. Pozwala zapewnić ciągłość kluczowych procesów biznesowych oraz umożliwia obserwowanie środowiska IT. Dzięki temu możliwe jest uzyskiwanie informacji na temat funkcjonowania infrastruktury, systemów oraz aplikacji, a także szybkie reagowanie na powstające awarie. Ponadto umożliwia wczesne informowanie użytkowników o pojawiających się nieprawidłowościach. Wpływa także na audyt IT i pozwala na weryfikowanie legalności oprogramowań na komputerach firmowych

Monitorowanie IT

Dlaczego warto monitorować infrastrukturę IT?

Monitorowanie i audyt komputera kilku pracowników oraz ich inwentaryzacja nie przysparza aż tak wielu problemów, jeśli Twoja infrastruktura IT jest niewielka. Z czasem jednak, wraz z rozwojem Twojej firmy zaczynasz zatrudniać kolejne osoby do zespołu i rozbudowywać swoją infrastrukturę. W tej sytuacji ręczna inwentaryzacja sprzętowa bez żadnego systemu informatycznego może okazać się nie lada trudnością. Dodatkowo audyt sprzętu komputerowego bez odpowiedniego monitoringu może powodować wiele negatywnych skutków. Dlatego, jeżeli zależy Ci na sprawnym ewidencjonowaniu sprzętów oraz spełnieniu obowiązku prawnego, powinieneś rozważyć wdrożenie systemu informatycznego, który odczytuje między innymi dokładną konfigurację sprzętową oraz wykrywa nowe urządzenia w infrastrukturze. Wpływa także na audyt legalności oprogramowania znacząco optymalizując ten proces.

eAuditor - Monitorowanie sieci - Urzadzenia ostatnie skanowanie

Korzyści wynikające z zastosowania systemu do monitorowania infrastruktury IT

Zapanowanie nad licznymi sprzętami oraz pracownikami w organizacji wymaga dużych nakładów pracy i dobrej organizacji. Częste awarie, przestoje w funkcjonowaniu firmy to tylko niektóre z zagrożeń, z którymi administrator będzie się musiał zmierzyć, jeśli nie zadba o odpowiednie monitorowanie infrastruktury IT. Może jednak tego uniknąć, wybierając kompleksowy system, który odpowiednio zabezpieczy sprzęty w firmie i umożliwi systematyczny monitoring infrastruktury IT. Oto kilka dodatkowych korzyści wynikających z zastosowania oprogramowania do monitorowania sprzętów oraz pracy pracowników w firmie.

  • Przeciwdziałanie awariom – monitorowanie aktywności użytkowników oraz sprzętów w czasie rzeczywistym pozwoli szybko zareagować na dany incydent w organizacji. System dzięki w pełni konfigurowalnym powiadomieniom pozwoli zareagować z odpowiednim wyprzedzeniem i zapobiec tym samym ewentualnym awariom.
  • Ciągły monitoring systemów informatycznych – nadzorowanie infrastruktury informatycznej w systemie pozwala monitorować poszczególne procesy w czasie rzeczywistym. Obejmuje monitoring kluczowych urządzeń i procesów, których prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne dla prawidłowego działania całej organizacji.
  • Zwiększenie wydajności pracy pracowników – system umożliwia monitorowanie komputera i serwera, a co za tym idzie analizę aktywności i wydajności użytkowników. Pozwala także na weryfikowanie działań pracowników realizujących swoje obowiązki zdalnie lub hybrydowo, których pracę trudno monitorować, jeżeli nie znajdują się bezpośrednio w biurze. Dzięki systemowi administrator będzie mógł sprawdzać, w jaki sposób pracownicy wykorzystują czas i weryfikować, czy są podatni na korzystanie z rozpraszających aplikacji podczas pracy.
  • Zabezpieczenie przed wyciekiem poufnych danych – wykorzystanie odpowiedniego systemu do monitorowania IT skutecznie chroni przed wyciekiem danych osobowych, do którego mogłoby dojść w wyniku nieostrożności lub niewiedzy pracownika. Umożliwia także uszczelnianie sieci informatycznych i zabezpieczenie przed celowym lub przypadkowym wyciekiem.
  • Odciążenie pracowników działu IT – specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT wspiera codzienną pracę administratorów IT. Dzięki zautomatyzowaniu pewnych procesów, monitoring staje się łatwiejszy i mniej czasochłonny. To wszystko przekłada się na odciążenie administratorów z niektórych obowiązków. Dzięki temu zyskują czas, który mogą poświęcić na wykonywanie innych zadań.
  • Optymalizacja kosztów – wyeliminowanie przestojów w pracy, dzięki monitoringowi infrastruktury IT jest najlepszym sposobem na zoptymalizowanie kosztów firmy. Zapobiegając awariom i kryzysom administrator IT uniknie dodatkowych wydatków związanych z ich usunięciem.

Elementy wchodzące w zakres monitorowania IT

Monitorowanie IT obejmuje zarówno ewidencjonowanie wszystkich kluczowych zasobów organizacji, tzn. sprzętów, systemów, ale także pracy pracowników. Pozwala w kompleksowy sposób zapewnić ciągłość funkcjonowania infrastruktury IT w organizacji poprzez realizację następujących czynności:

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji