Inwentaryzacja systemów operacyjnych

  • Inwentaryzacja Windows, Linux, MacOS
  • Przypisanie licencji na system do struktury
  • Audyt posiadanych systemów operacyjnych

Inwentaryzacja systemów operacyjnych

W ramach procesu inwentaryzacji możliwe jest także sprawdzenie wszystkich dostępnych systemów operacyjnych wykorzystywanych w danej organizacji. Podobnie jak w przypadku komputerów, możliwe jest przypisanie posiadanej licencji na dany system do konkretnej struktury.
Administratorzy otrzymują informacje o:

  • nazwie systemu operacyjnego,
  • typie licencji,
  • ilości dostępnych licencji (po uprzednim wprowadzeniu),
  • ilości instalacji danego systemu.

System eAuditor wspiera audyt posiadanych licencji systemów operacyjnych Microsoft Windows.

eAuditor - Inwentaryzacja systemów operacyjnych

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji