System raportowania

Zarządzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem – ponad 200 wbudowanych raportów.

Ponad 200 predefinowanych raportów

Raporty parametryczne

Projektowanie własnych raportów

Harmonogram raportów

Wieloinstancyjność

Parametry statyczne i dynamiczne

  • ponad 100+ szablonów raportów
  • webowa prezentacja danych
  • prezentacja danych w raporcie w formie rozwijanych drzew
  • eksport danych do formatów RPT, XLS, RTF, CSV
  • raporty zgodne z wytycznymi producentów oprogramowania
  • harmonogram raportów
  • silnik raportujący po stronie serwera bazy danych
  • wbudowany silnik raportujący SAP Crystal Reports
  • wbudowany silnik raportujący Stimulsoft (opcja)