Raporty

 • Raporty predefiniowane
 • Funkcje raportowania
 • Parametry raportu
 • Rozbudowany system raportowania
 • Raport aktywności użytkowników

Raporty

Raportowanie w systemie eAuditor pozwala na uzyskanie kompleksowych informacji dotyczących każdej zakładki w konsoli. Raporty można generować według uznania dla wszystkich widoków. System pozwala także zdefiniować harmonogram, dzięki któremu raporty będą generować się automatycznie.

Raporty predefiniowane

W systemie eAuditor dostępnych jest 216 predefiniowanych szablonów. Umożliwiają one uzyskanie bardzo wymagających i złożonych zestawień. Możliwe jest grupowanie danych, wyszukiwanie, skalowanie, wydruk i ich eksport.

Funkcje Raportowania

System umożliwia przeliczenie raportu za pośrednictwem bazy danych. Jest to bardzo szybkie rozwiązanie, które pozwala na korzystanie z raportów na dowolnym komputerze z przeglądarką internetową. Gotowy raport jest prezentowany w formie widoku HTML.

Parametry raportu

Raport może posiadać wbudowane parametry statyczne (zdefiniowane statycznie) oraz dynamiczne (pobierane z bazy danych w momencie uruchomienia).
Parametry pozwalają na uzyskanie bardziej precyzyjnych zestawień – dla wybranych użytkowników, struktur organizacyjnych, przedziałów czasowych.

Rozbudowany system raportowania

Wbudowany harmonogram raportów pozwala na wysyłanie raportów e-mailem oraz zapisywanie ich w dowolnej lokalizacji. Umożliwia uzyskanie kompleksowych informacji dotyczących każdej zakładki w aplikacji.

Lista predefiniowanych raportów

Kompleksowe raporty monitoringu

Kompleksowe raporty monitoringu oferują szczegółowe dane na temat konkretnej kategorii systemu eAuditor. Są one najbardziej rozbudowaną formą raportowania dostępną w systemie.

Parametry

Wszystkie kompleksowe raporty monitoringu działają w oparciu o parametry. Pozwala to na filtrowanie danych w zależności od daty, struktury czy komputera. Używanie parametrów jest bardzo intuicyjne i maksymalnie uproszczone.

Szybkość i stabilność

W określonych przypadkach raporty dotyczą dużej ilości danych, więc dołożyliśmy wszelkich starań, by dokumenty generowały się szybko i działały stabilnie.

Bezpieczeństwo

Wszystkie raporty działają w oparciu o widoki, co uniemożliwia przypadkową lub celową modyfikację danych zawartych w bazie danych.

Dostępne raporty

Raport aktywności użytkowników

Raport oferuje wgląd w aktywność użytkowników systemu z danego przedziału czasowego i dla wybranych struktur. Zawiera:

 • komputery znajdujące się w danej strukturze,
 • ranking 400 najczęściej odwiedzanych stron internetowych,
 • podsumowanie użycia aplikacji na wszystkich komputerach,
 • obciążenie drukarek,
 • ranking odwiedzających strony internetowe,
 • podsumowanie aktywności użytkowników dla każdego komputera lub struktury osobno.

Inwentaryzacja sprzętu

Raport oferuje dane dotyczące użytkowania komputerów i innych sprzętów w strukturach oraz inwentaryzację każdego komputera. Zawiera:

 • komputery znajdujące się w danej strukturze,
 • audyt oprogramowania we wszystkich wybranych strukturach,
 • zestawienie plików audio i wideo,
 • inwentaryzację komputerów.

Rozkład stron www

Raport oferuje dane dotyczące przeglądania stron internetowych według komputera oraz użytkownika, w definiowanych przedziałach czasu i dla określonych struktur. Lista stron internetowych jest generowana wraz z czasem, przez który użytkownik komputera je przeglądał wraz z tytułami witryn.

Rozkład używania aplikacji

Raport oferuje dane dotyczące użycia aplikacji przez użytkowników komputerów. Widok używanych aplikacji jest generowany wraz z czasem, który użytkownik spędził w nich oraz nagłówkami programów, z których korzystał.

Komputery

Raporty w tej zakładce służą do generowania informacji odnośnie rzeczywistego stanu komputerów. Pozwalają na wygenerowanie listy komputerów online i offline według ich statusu (np. w magazynie, wycofany, zautoryzowany) czy według ich typu (stacjonarny, serwer, wirtualna maszyna). Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce komputery.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Komputery – Karta graficzna – Procesor Lista komputerów z danymi na temat ich specyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem procesora i karty graficznej
Komputery – Serwery wg systemu operacyjnego Lista specyfikacji serwerów pogrupowana według systemu operacyjnego
Komputery wg procesora – Skrócony Podsumowanie komputerów według procesora wraz z wykresem
Komputery wg procesora – Wszystkie Szczegółowe zestawienie komputerów według procesora
Komputery wg producenta – Skrócony Podsumowanie komputerów według producenta wraz z wykresem
Komputery wg producenta – Wszyscy Szczegółowe zestawienie komputerów według producenta
Komputery wg struktur organizacyjnych – Skrócony Podsumowanie komputerów według struktur organizacyjnych wraz z wykresem
Komputery wg struktury organizacyjnej – Wszystkie Szczegółowe zestawienie komputerów według struktur organizacyjnych
Komputery wg systemów operacyjnych – Skrócony Podsumowanie komputerów według systemów operacyjnych wraz z wykresem
Komputery wg systemów operacyjnych – Wszystkie Szczegółowe zestawienie komputerów według systemów operacyjnych
Komputery wg typu – Desktop Zestawienie komputerów typu desktop
Komputery wg typu – Hyper-V Zestawienie komputerów typu Hyper-V
Komputery wg typu – Mobile Zestawienie komputerów typu Mobile
Komputery wg typu – Nieokreślone Zestawienie komputerów typu Nieokreślone
Komputery wg typu – Server Zestawienie komputerów typu Server
Komputery wg typu – Virtual Machine Zestawienie komputerów typu Virtual Machine
Komputery wg typu – VMWare Zestawienie komputerów typu VMWare
Komputery wg typu – Wszystkie typy Zestawienie komputerów każdego typu
Zestawienie komputerów wg typu – Skrócony Podsumowanie komputerów według typu wraz z wykresem
Komputery online Zestawienie komputerów podłączonych do systemu
Komputery niezautoryzowane Szczegółowe zestawienie komputerów niezautoryzowanych w systemie
Komputery offline Szczegółowe zestawienie komputerów będących offline w systemie
Komputery online Szczegółowe zestawienie komputerów będących online w systemie
Komputery w magazynie Szczegółowe zestawienie komputerów dostępnych w magazynie
Komputery w naprawie Szczegółowe zestawienie komputerów będących w naprawie
Komputery wszystkie Szczegółowe zestawienie wszystkich komputerów
Komputery wycofane Szczegółowe zestawienie komputerów wycofanych
Komputery zablokowane Szczegółowe zestawienie komputerów zablokowanych
Komputery zautoryzowane Szczegółowe zestawienie komputerów zautoryzowanych
Komputery zlikwidowane Szczegółowe zestawienie komputerów zlikwidowanych
Komputery z Intel Anti-Theft Lista komputerów wspierających technologię Intel Anti-Theft
Komputery z Intel VPro Lista komputerów wspierających technologię Intel VPro

Wirtualizacja

Raporty w tej zakładce przygotowane zostały z myślą o jak najlepszym przedstawieniu danych o wirtualizacji. Użytkownik dzięki nim może się dowiedzieć, które serwery wirtualizacji są aktualnie dostępne oraz które maszyny wirtualne są utworzone. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce wirtualizacja.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Wirtualizacja – Maszyny wirtualne Lista maszyn wirtualnych wraz z ich szczegółową specyfikacją
Wirtualizacja – Serwery wirtualizacji Zestawienie serwerów wirtualizacji
Wirtualizacja Zestawienie maszyn wirtualnych

Urządzenia

Raporty w tej sekcji oferują wiele zestawień informacji. Mamy możliwość wygenerowania raportu dotyczących szczegółowych danych każdego urządzenia podłączanego do systemu, ich notatek i informacji o serwisie oraz prostą inwentaryzację dzięki funkcji porównywania ze sobą przeprowadzonych inwentaryzacji. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce urządzenia.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Urządzenia – Notatki Lista notatek przypisanych do urządzeń
Urządzenia – USB – Dodane Lista urządzeń USB dodanych do systemu
Urządzenia – USB – Wykryte Lista urządzeń USB, które zostały podłączone do systemu
Urządzenia – USB – Wszystkie Lista urządzeń USB
Urządzenia – USB – Biała lista Lista urządzeń USB znajdujących się na białej liście
Urządzenia – Serwis Zestawienie zdarzeń serwisowych dla urządzeń
Urządzenia – Inwentaryzacja – Kody kreskowe Lista kodów kreskowych
Urządzenia – Inwentaryzacja Zestawienie inwentaryzacji przeprowadzonych na urządzeniach
Urządzenia – Inwentaryzacja – Porównanie inwentaryzacji Porównanie stanu inwentarza podczas różnych inwentaryzacji
Urządzenia – Utrzymanie Zestawienie kosztów utrzymania urządzeń
Urządzenia Szczegółowe informacje na temat urządzeń podłączanych do komputerów

Sieć

Raporty w tej sekcji prezentują dokładne informacje o sieciach wykrytych przez system eAuditor oraz umożliwiają wydruk informacji o nich. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce sieć.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Sieć – Wykryte Lista wykrytych przez system sieci wraz ze szczegółowymi informacjami
Sieć – Historia Porównanie wykrytych sieci z dwóch punktów w czasie
Sieć – Ostanie skanowanie Lista sieci wykrytych tylko podczas ostatniego przeprowadzonego skanowania

Oprogramowanie

Raporty do tej sekcji pozwalają na generowanie zestawień aplikacji używanych przez użytkowników, stanu ich licencji oraz danych na temat systemów operacyjnych, które są zainstalowane na komputerach organizacji i baz danych. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce oprogramowanie.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Oprogramowanie – Systemy operacyjne – Wszystkie Lista wszystkich systemów operacyjnych zainstalowanych w firmie
Oprogramowanie – Systemy operacyjne – Instalacje OEM Lista komputerów z instalacją OEM systemu operacyjnego
Oprogramowanie – Systemy operacyjne – Szczegóły Szczegółowe zestawienie komputerów wraz z informacją o systemie
Oprogramowanie – Systemy operacyjne – Historia audytów Porównanie zmian między dwoma określonymi audytami systemów operacyjnych
Oprogramowanie – Aplikacje – Wszystkie Lista wszystkich aplikacji używanych na komputerach
Oprogramowanie – Aplikacje – Monitorowane Lista aplikacji monitorowanych
Oprogramowanie – Aplikacje – Szczegóły Szczegółowe zestawienie aplikacji
Oprogramowanie – Aplikacje – Historia audytów Porównanie zmian między dwoma określonymi audytami aplikacji
Oprogramowanie – Pakiety – Wszystkie Wszystkie pakiety zdefiniowane w systemie
Oprogramowanie – Pakiety – Szczegóły Szczegółowe dane o pakietach zdefiniowanych w systemie
Oprogramowanie – Pakiety – Historia audytów Porównanie zmian między dwoma określonymi audytami pakietów
Oprogramowanie – Bazy danych – Wszystkie Lista wszystkich baz danych działających w systemie
Oprogramowanie – Bazy danych – Express Lista baz danych z pakietów typu express
Oprogramowanie – Bazy danych – Pozostałe Lista baz danych niewypisanych w raporcie „Express”
Oprogramowanie – Bazy danych – per Core Zestawienie baz danych pogrupowanych według procesora
Oprogramowanie – Rejestry – Razem Lista wszystkich rejestrów zawartych w systemie
Oprogramowanie – Rejestry – Szczegóły Szczegółowe informacje na temat rejestrów
Oprogramowanie – Rejestry – Ostatnio zainstalowane Lista ostatnio zainstalowanych rejestrów
Oprogramowanie – Klucze produktu Lista wykrytych kluczy produktu w systemie
Oprogramowanie – Wykorzystanie – Użycie – Wszystkie Lista aplikacji wykorzystywanych w ostatnim czasie
Oprogramowanie – Wykorzystanie – Oszczędności Wykryte możliwości zaoszczędzenia środków przy używaniu oprogramowania
Oprogramowanie – Wykorzystanie – CAL Lista oprogramowania w licencji CAL używanego w systemie
Oprogramowanie – Wykorzystanie – CAL WEB Lista oprogramowania w licencji CAL WEB używanego w systemie
Oprogramowanie – Monitorowanie – Uruchomienia Zestawienie wykrytych procesów aplikacji oraz data i godzina ich uruchomienia oraz zakończenia
Oprogramowanie – Monitorowanie – Aktywność ogółem Informacja o aktywności użytkownika w danej aplikacji

Osoby

Raporty w tej zakładce służą do generowania protokołów przekazania oraz zwrotu. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce osoby.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Osoby – Protokół standardowy Standardowy protokół przekazania lub zwrotu
Osoby – Protokół rozszerzony Rozszerzony protokół przekazania lub zwrotu

Pliki i multimedia

Raporty z tej zakładki umożliwiają przeprowadzenie audytu plików przechowywanych na urządzeniach organizacji. Listy plików dotyczące każdej kategorii można potem przeanalizować pod kątem wszelkich nieprawidłowości. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce pliki i multimedia.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Pliki i multimedia – Archiwa Lista zarchiwizowanych plików
Pliki i multimedia – Audio Lista plików oznaczonych jako audio
Pliki i multimedia – Erotyka Lista plików oznaczonych jako erotyka
Pliki i multimedia – Grafika Lista plików oznaczonych jako grafika
Pliki i multimedia – Wideo Lista plików oznaczonych jako wideo
Pliki i multimedia – Wykonywalne Lista plików oznaczonych jako wykonywalne
Pliki i multimedia – Zmiany plików Lista plików, które zostały zmienione

Magazyn

Raporty w tej zakładce służą do generowania informacji odnośnie rzeczywistego stanu magazynów, dostępności materiałów oraz dokumentów potrzebnych do zarządzania magazynem. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce magazyn.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Magazyn – Dokumenty Lista dokumentów wraz z typem dokumentu (np. przychód, rozchód) i informacjami magazynowymi
Magazyn – Stany Zestawienie zmian stanów na magazynach
Magazyn – Materiały Zestawienie materiałów magazynowych z danymi o ich ilości, wartości i inne
Magazyn Lista magazynów

Finanse

Raporty do tej zakładki służą do nadzorowania płynności finansowej firmy. Pozwalają na wygenerowanie list urządzeń z ich wartością, zestawień kosztów wydruków, wartości towaru na magazynach czy kosztów licencji oprogramowania. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów, które są dostępne w zakładce finanse.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Finanse – Urządzenia Lista urządzeń z ich wartością zakupu i serwisu
Finanse – Licencje Lista licencji z ich wartością zakupu
Finanse – Wydruki wg drukarki Podsumowanie kosztów wydruków według drukarki
Finanse – Wydruki wg sterownika Podsumowanie kosztów wydruków według sterownika
Finanse – Wydruki użytkownicy Podsumowanie kosztów wydruków według użytkownika
Finanse – Magazyn Podsumowanie wartości w poszczególnych magazynach

Serwer wiadomości

Raporty do tej zakładki służą do generowania logów z wiadomości przesyłanych w organizacji. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce serwer wiadomości.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Serwer wiadomości – Komunikator – Historia Lista wiadomości użytkowników wysłanych przez system.
Wiadomość cykliczna – wg wiadomości Lista wiadomości cyklicznych pogrupowana według wiadomości.
Serwer wiadomości – Komunikator – Rozmowy Treść rozmów prowadzonych przez komunikator systemu.
Serwer wiadomości – Wiadomości wysłane – wg komputera Lista wiadomości wysłanych pogrupowanych według komputera.
Serwer wiadomości – Wiadomości wysłane – wg odbiorcy Lista wiadomości wysłanych pogrupowanych według odbiorcy.
Serwer wiadomości – Wiadomości wysłane – wg wiadomości Lista wiadomości wysłanych pogrupowanych według wiadomości.
Serwer wiadomości – Wiadomości wysłane – wg wysyłającego Lista wiadomości wysłanych pogrupowanych według wysyłającego.
Serwer wiadomości – Wiadomości – Aktywne cykle Lista wiadomości, które są wysyłane automatycznie.

Serwer wideo (LMS)

System umożliwia prowadzenie szkoleń dla pracowników w oparciu o dostarczony materiał wideo lub własny. Raporty do tej zakładki służą do nadzorowania szkoleń przeprowadzanych w firmie. Pozwalają na wygenerowanie listy użytkowników wraz z poziomem ukończenia danego szkolenia oraz certyfikatów. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce serwer wideo (LMS).

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Serwer wideo (LMS) – Proces szkoleniowy – Filmy Lista osób, które brały udział w szkoleniach i informacje odnośnie wartości procentowej ich ukończenia.
Serwer wideo (LMS) – Proces szkoleniowy – Filmy – Zakończone Lista osób, które ukończyły dane szkolenie.
Serwer wideo (LMS) – Proces szkoleniowy – Schematy Lista schematów procesów szkoleniowych.
Serwer wideo (LMS) – Proces szkoleniowy – Schematy – Zakończone Lista zrealizowanych schematów procesów szkoleniowych.
Serwer wideo (LMS) – Certyfikaty Zestawienie wystawionych certyfikatów.
Serwer wideo (LMS) – Pracownicy Lista pracowników dodanych do systemu szkoleń.

Serwer monitorujący

Raporty do tej zakładki służą do nadzorowania wydajności urządzeń, działania usług, czynności wykonywanych przez użytkowników itd. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce serwer monitorujący.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Serwer monitorujący – Logowanie agentów Lista logujących dane agentów wraz z informacjami o nich.
Serwer monitorujący – eServer Spis komunikatów z eServer z datą ich zaistnienia.
Serwer monitorujący – Alerty systemowe Podsumowanie zaistniałych alertów systemowych łącznie z ich priorytetem.
Serwer monitorujący – Historia logowań Szczegółowa historia logowań z informacjami o zalogowanym użytkowniku i komputerze.
Serwer monitorujący – Dzienniki zdarzeń – Powiadomienia systemowe Lista powiadomień systemowych z dziennika zdarzeń z priorytetem i datą wystąpienia.
Serwer monitorujący – Dzienniki zdarzeń – Dzienniki Lista komunikatów z dziennika zdarzeń ze szczegółowymi informacjami odnośnie typu, użytkownika i komputera.
Serwer monitorujący – Dzienniki zdarzeń – Sesje RDP Lista połączeń RDP do komputerów z zainstalowanym agentem.
Serwer monitorujący – Transfer sieciowy – Procesy Informacje odnośnie pakietów wysłanych i odebranych przez procesy na komputerze.
Serwer monitorujący – Drukowanie Lista wydruków według sterownika lub drukarki.
Serwer monitorujący – Drukowanie – Razem Podsumowanie wszystkich wydruków.
Serwer monitorujący – Drukowanie – Razem SNMP Wydruki monitorowane przez SNMP (ang. Simple Network Management Protocol).
Serwer monitorujący – Drukowanie – Prognoza Prognoza ilości oraz kosztów wydruków na przestrzeni czasu (3, 6, 12 miesięcy).
Serwer monitorujący – Usługi – Wszystkie Zestawienie wszystkich usług działających na podłączonych komputerach z informacją o ilości uruchomionych i wyłączonych.
Serwer monitorujący – Usługi – Szczegóły Widok szczegółowy uruchomionych usług na komputerach.
Serwer monitorujący – Harmonogram zadań Zestawienie zdefiniowanych, automatycznych zadań w systemie.
Serwer monitorujący – Sesje VNC Zestawienie odbytych sesji VNC (ang. Virtual Network Computing) wraz ze szczegółowymi informacjami na ich temat.
Serwer monitorujący – Intel AMT Informacja o wykonanych operacjach za pomocą technologii Intel® AMT (ang. Active Management)
Serwer monitorujący – Poczta wychodząca Monitorowanie poczty wychodzącej z komputerów podłączonych do systemu.
Serwer monitorujący – Strony www – Odwiedzone Lista odwiedzonych stron internetowych łącznie z szczegółowymi danymi na ich temat.
Serwer monitorujący – Strony www – Aktywność ogółem Lista odwiedzonych stron internetowych z informacjami o czasie spędzonym przez użytkownika na stronie.
Serwer monitorujący – USB Zestawienie urządzeń USB podłączanych do komputerów.
Serwer monitorujący – Wydajność – CPU Lista komputerów wraz z danymi zużycia procesora.
Serwer monitorujący – Wydajność – Dysk Lista komputerów wraz z danymi odnośnie zajętego miejsca na dyskach twardych.
Serwer monitorujący – Wydajność – Dysk (razem) Lista komputerów wraz z danymi wykorzystania dysków twardych.
Serwer monitorujący – Wydajność – Pamięć Lista komputerów wraz z danymi użycia pamięci RAM.
Serwer monitorujący – Wydajność – Procesy Zestawienie procesów i wykorzystywanych przez nich zasobów komputera.
Serwer monitorujący – Wydajność – Sieć Zestawienie komputerów i wykorzystania sieci.

Serwer zadań

Raporty do tej zakładki służą do przeglądania logów z wykonywania zadań w systemie. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce serwer zadań.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Serwer zadań – Logi Lista logów z systemu wraz z nazwą zadania, statusem i datą wystąpienia zdarzenia
Serwer zadań – Zadania cykliczne Lista zdefiniowanych w systemie zadań cyklicznych

Serwer automatyzacji

Raporty do tej zakładki służą do nadzorowania działania automatów oraz drukowania logów. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce serwer automatyzacji.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Serwer automatyzacji – Automaty Lista automatów utworzonych w systemie oraz informacje m.in. o ich częstotliwości i rezultacie ostatniego wykonania
Serwer automatyzacji – Logi Lista logów z działania automatów w systemie

Raporty

Zakładka raporty służy do przeglądania zainstalowanych raportów oraz zarządzania harmonogramem. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce raporty.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Raporty – Harmonogram Lista aktualnie działających harmonogramów raportów
Raporty – Harmonogram – Historia Lista wszystkich harmonogramów

Repozytorium

Raporty w tej zakładce służą do generowania wydruków z repozytorium systemu. Są to dane takie jak: dokumenty, kategorie plików i stron internetowych czy też listy urządzeń USB znajdujących się na białej liście. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce repozytorium.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Repozytorium – Dokumenty Repozytorium dokumentów firmy
Repozytorium – e-Learning Repozytorium artykułów e-Learning
Repozytorium – Kategorie aplikacji Lista kategorii aplikacji zdefiniowana w systemie
Repozytorium – Kategorie plików Repozytorium kategorii plików i ich rozszerzeń
Repozytorium – Kategorie procesów Repozytorium kategorii procesów
Repozytorium – Kategorie www Repozytorium kategorii stron internetowych
Repozytorium – Producenci Dostawcy Lista producentów i dostawców ze szczegółowymi danymi
Repozytorium – Typy licencji Typy licencji zdefiniowane w systemie
Repozytorium – Zdalna instalacja – Repozytorium Lista zdefiniowanych zdalnych instalacji
Repozytorium – Zdalna instalacja – Logi Lista logów ze zdalnych instalacji

Ustawienia

Raporty do tej zakładki służą do generowania wydruków z ustawień systemu. Poniżej znajduje się lista wszystkich raportów dostępnych w zakładce ustawienia.

NAZWA RAPORTU OPIS PRZYKŁADOWE RAPORTY
Ustawienia – Administratorzy – Wszystkie Lista administratorów systemu
Ustawienia – Dane firmy Zdefiniowane dane firmy
Ustawienia – Struktura organizacyjna Zdefiniowane struktury organizacyjne
Ustawienia – Budżet Lista określonych budżetów
Ustawienia – Sieci Lista wykrytych sieci

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji