Inwentaryzacja plików

System eAuditor umożliwia inwentaryzację wszystkich plików znajdujących się w zasobach dyskowych komputerów, na których zainstalowany jest agent.

Microsoft Windows

MacOS

Linux

 • inwentaryzacja plików
 • inwentaryzacja plików audio, wideo, graficznych, erotycznych, archiwów, obrazów itp.
 • inwentaryzacja plików multimedialnych
 • inwentaryzacja plików wykonywalnych
 • inwentaryzacja plików zarchiwizowanych
 • skanowanie plików
 • szczegółowa informacja dot. plików
 • ewidencja plików
 • zdalne usuwanie i przenoszenie plików
 • skanowanie i wyszukiwanie plików chronionych prawem autorskim
 • szczegółowe informacje o plikach znajdujących się na komputerze użytkownika
 • skanowanie zasobów
 • skanowanie zasobów wg wielkości pliku, lokalizacji oraz daty utworzenia
 • automatyczna inwentaryzacja plików

Inwentaryzacja plików

Skanowanie plików może odbywać się w odniesieniu do wszystkich bądź wybranych:

•   komputerów,
•   plików,
•   grup typów plików, np. wykonywalne, audio, wideo, grafika, erotyka, archiwa, obrazy itp.

Inwentaryzacją mogą zostać objęte wybrane pliki według:
•   rozszerzenia (maska pliku),
•   rozmiaru (np. powyżej 1MB),
•   daty utworzenia (np. pliki utworzone w okresie, młodsze lub starsze od wskazanej daty).

Skaner plików może dokonywać ekstrakcji zawartości archiwów plików, np. *.rar, skanując ich zawartość nawet do 10 zagnieżdżeń (poziom głębokości skanowania jest definiowalny).

Inwentaryzacja plików - widok plików w systemie eAuditor

Informacja szczegółowa

Dane zeskanowane w procesie inwentaryzacji dostępne są w webowej konsoli administracyjnej na dowolnie zdefiniowanych widokach (ang. view). Widoki mogą zawierać bardziej szczegółowe podziały, np.:

 • pliki pakietów biurowych obejmujące np. .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt , .pptx, .pdf,
 • pliki potencjalnie zawierające niepożądane treści, takie jak erotyka i pornografia (na podstawie wyszukiwania słownikowego w nazwach),
 • inne dowolnie definiowane schematy danych.

Powyższa funkcjonalność gwarantuje pełną kontrolę nad plikami. Wykorzystując możliwość zdalnego zarządzania (serwer zadań), możemy wykonywać dowolne działania na plikach (usuwanie, przeniesienie, kopiowanie, zaszyfrowanie), a także ewidencjonować zmiany plików.

Widok plików i multimediów w systemie eAuditor

Usuwanie plików

Typowymi zadaniami realizowanymi przez administratorów IT na plikach są m.in.:
•   usuwanie plików multimedialnych, erotycznych i pornograficznych,
•   usuwanie plików zduplikowanych,
•   przenoszenie plików.

Inwentaryzacja komputerów. Informacja szczegółowa o komputerze. Parametry techniczne komputera. Informacja o zainstalowanym oprogramowaniu.

Rozbudowany system raportowania

W tym raporty parametryczne z parametrami statycznymi i dynamicznymi.

Raporty do widoku plików, pozwalające na ich inwentaryzację.

Więcej
eAuditor V7 WEB - Raporty - Lista raportów do plików

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online