Inwentaryzacja plików

Inwentaryzacja zainstalowanych plików – Ścieżka występowania pliku – Predefiniowane raporty – Generowanie dokumentów

Inwentaryzacja plików

W systemie eAuditor możliwa jest inwentaryzacja wszystkich plików znajdujących się na dyskach komputerów, na których zainstalowany jest eAgent.

Administrator może prowadzić ewidencję:

  • wszystkich plików zlokalizowanych w organizacji,
  • plików zlokalizowanych na konkretnych komputerach,
  • grupy typów plików, które zostały predefiniowane w systemie jako: wykonywalne, audio, wideo, grafika, erotyka, archiwa i inne,
  • plików zawartych w archiwach, np. .rar,
  • plików o określonych rozszerzeniach lub nazwach (maska pliku),
  • plików o określonych rozmiarach,
  • plików utworzonych przed lub po określonej dacie.

W ramach inwentaryzacji, administrator otrzymuje dostęp do informacji szczegółowej pliku, zawierającej dane m.in. o: nazwie, rozszerzeniu, komputerze, na którym jest zlokalizowany wraz z dokładną ścieżką jego występowania.

W konsoli administracyjnej dostępne są predefiniowane raporty umożliwiające wygenerowanie dokumentów dla celów inwentaryzacyjnych. Dzięki temu za pomocą kilku kliknięć możliwe jest wydrukowanie aktualnego zestawienia np. plików wideo wykrytych na komputerach w danej strukturze organizacyjnej.

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji