Inwentaryzacja oprogramowania

Inwentaryzacja aplikacji i pakietów – Inwentaryzacja oprogramowań

Inwentaryzacja oprogramowania 

W systemie eAuditor możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji oprogramowania, które jest zainstalowane na komputerach. Administrator dostaje wgląd do szczegółowej listy zawierającej informacje dotyczące:

  • nazwy aplikacji / pakietu,
  • wykorzystanej wersji,
  • producenta aplikacji /pakietu,
  • typu licencji,
  • liczby instalacji,
  • kategorii aplikacji / pakietu.

Możliwe jest określenie przez administratora czy dana aplikacja / pakiet jest zabroniona, zalecana, dodatkowa czy nieokreślona. To pozwala na szybkie uzyskanie listy aplikacji np. zalecanych wraz ze wskazaniem komputerów.

Pakiety w systemie eAuditor to zgrupowane aplikacje ze względu na określoną w systemie lub producenta zmienną. Przykładem pakietu jest pakiet MS Office w ramach którego dostępne są aplikacje takie jak: Word, Excel, PowerPoint itd.

Identyfikacja oprogramowania dla celów inwentaryzacji przebiega w sposób dualny, dzięki czemu zapewnia wysoką skuteczność wykrycia aplikacji/pakietów. Metoda ta polega na zestawieniu zmiennych: wpisu w rejestrze oraz pliku wykonywalnego (*.exe) z wzorcem aplikacji / pakietu.

Odczyt zainstalowanych aplikacji oraz pakietów polega na dopasowaniu wykrytego oprogramowania do jego odpowiednika w bazie wzorców. W celu zachowania wysokiego poziomu prawidłowości należy na bieżąco aktualizować bazy wzorców. W systemie eAuditor dostępne są dwa rodzaje bazy wzorców:

  • publiczna baza wzorców – uaktualniana na bieżąco w ramach automatycznych aktualizacji systemu eAuditor,
  • prywatna baza wzorców – tworzona indywidualnie przez administratora organizacji. W momencie jej uruchomienia system będzie traktował ustawione w niej parametry priorytetowo.

Aktualizacja bazy wzorców odbywa się w pełni automatycznie.

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji