Monitorowanie poczty elektronicznej

Monitorowanie poczty e-mail (Outlook) – Audyt wysyłanych maili – Ewidencja nagłówków (tematów) – Poczta wychodząca

Monitorowanie poczty elektronicznej

Z systemem eAuditor administrator może monitorować pocztę wychodzącą swoich pracowników korzystających z programu Outlook. Szybko i sprawnie dokona audytu wysłanych maili (tylko tematy wiadomości, treść wiadomości nie jest monitorowana) wraz z załącznikami. Dzięki temu możliwy jest wgląd do wielkości, rozszerzenia oraz tytułów dokumentów dołączanych do wiadomości. Umożliwia to zapobieganie nadużyciom pracowników związanych z nieodpowiednim użytkowaniem służbowej poczty elektronicznej. Ewidencja nagłówków (tematów) umożliwia także wykrywanie nieprawidłowości w tytułowaniu służbowych wiadomościach e-mail.

Monitorowanie IT

Korzystanie z funkcji monitorowania poczty e-mail umożliwia:

  • weryfikowanie poprawnego korzystania z poczty elektronicznej,
  • weryfikowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa dotyczących wysyłanych załączników,
  • wykrycie nieprawidłowości w tytułowaniu służbowych wiadomości e-mail,
  • weryfikację działań użytkowników korzystających z poczty elektronicznej, tak aby były one zgodne z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa organizacji.

Zanim administrator zdecyduje się na analizowanie poczty wychodzącej swoich pracowników, powinien przestrzegać następujących regulacji:

  • powiadomić pracownika o monitorowaniu wiadomości, celu, zakresie monitoringu oraz o sposobie realizacji,
  • wdrożyć stosowne procedury (regulaminy, polityki) ustalające szczegółowo zasady monitoringu,
  • stosować środki i zakres monitoringu adekwatne do sytuacji,
  • stosować się do wymogów związanych z nienaruszaniem tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika (art. 223 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji