Monitorowanie poczty elektronicznej (e-mail)

System eAuditor umożliwia uruchomienie funkcjonalności, dzięki której możemy monitorować adresatów i nagłówki poczty elektronicznej na komputerze, na którym zainstalowano agenta.

Microsoft Windows

MacOS

Linux

  • ewidencja nagłówków (temat) poczty
  • ewidencja listy odbiorców
  • ewidencja treści poczty (opcja)
  • ewidencja załączników poczty
  • monitoring poczty elektronicznej
  • monitorowanie wiadomości e-mail
  • szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail
  • ewidencjonowanie poczty wychodzącej

Audyt poczty elektronicznej

Funkcjonalność umożliwia wykonanie audytu poczty elektronicznej, uwzględniając wysyłane załączniki. Pozwala na sprawdzenie wielkości, rozszerzenia oraz tytułów dokumentów dołączanych do wiadomości, a co za tym idzie – również adresatów, do których trafiają wiadomości e-mail.

Opcja umożliwia szczegółowe monitorowanie poczty wychodzącej / przychodzącej pracowników, korzystających z programu Outlook pod kątem ewidencji:
•  listy odbiorców,
•  nagłówków,
•  załączników.

Treść wiadomości poczty elektronicznej w systemie eAuditor nie jest monitorowana. Funkcjonalność monitorowania i analizowania treści wiadomości dostępna jest w systemie Hyprovision DLP, zintegrowanym z systemem eAuditor.