Serwer automatyzacji

  • Zadania
  • Zdarzenia
  • Konserwacje
  • Komunikaty
  • Automaty
  • Pełna automatyzacja

Serwer automatyzacji

Ta funkcjonalność pozwala na zautomatyzowanie mechanizmów odczytywania i usuwania danych w konsoli. Umożliwia także definiowanie komunikatów, które będą wyświetlane w konsoli po przekroczeniu określonego parametru.

Działanie serwera automatyzacji zostało podzielone na następujące kategorie: Zadania, Zdarzenia, Konserwacja. W każdej z tych kategorii zaimplementowano procesy wspomagające użytkownika.

Zadania

Są to automaty odpowiedzialne za uruchamianie niezbędnych funkcjonalności systemu. Pozwalają zautomatyzować identyfikację oprogramowań w systemie, skanowanie sieci, aktualizację urządzeń. Jest to znaczne ułatwienie dla pracowników, którzy muszą ręcznie realizować proste zadania związane np. Importem użytkowników.

Zdarzenia

Są to automaty, które generują powiadomienia dla użytkownika przy określonych zajściach np. braku miejsca na dysku. Informują również o przekroczonym stanie licencyjnym, wygaśnięciu umowy serwisowej czy wysokim użyciu RAM-u. Automatyzacja zdarzeń odciąża administratora IT i umożliwia znaczną oszczędność nie tylko czasu, ale także kosztów. Dzięki automatyzacji administrator może na bieżąco rozwiązywać incydenty i reagować na problemy występujące w organizacji.

Konserwacje

Są to automaty, które odpowiadają za czyszczenie systemu z niepotrzebnych danych oraz wykonują optymalizację i kopię bazy danych. Automatycznie usuwają informacje np. Z historii wydruków, aplikacji, czy odwiedzanych stron www. Dzięki automatyzacji minimalizowane jest ryzyko zapchania baz danych czy dysków, co przekłada się na większą wydajność urządzeń.

eAuditor - Serwer automatyzacji

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji