Program do audytu oprogramowania

Audyt oprogramowania – Audyt legalności – Przegląd oprogramowania – SAM (Software Asset Management) – Program do audytu oprogramowania

Program do audytu oprogramowania

Nazwy występujące jako alternatywne:

Audyt legalności, Audyt legalności oprogramowania, Przegląd oprogramowania, SAM (Software Asset Management)

Audyt oprogramowania zgodnie z normą ISO/IEC 19770 jest procesem oceny i sprawdzenia zgodności z wymaganiami tej normy. ISO/IEC 19770 to międzynarodowy standard określający praktyki dotyczące zarządzania i audytu oprogramowania. Norma ta koncentruje się na identyfikacji, zarządzaniu i monitorowaniu oprogramowania w organizacji.

Główne cele audytu oprogramowania zgodnie z normą ISO/IEC 19770 obejmują:

  1. Identyfikację oprogramowania: Audyt ma na celu dokładne określenie, jakie oprogramowanie jest używane w organizacji, w tym licencje, wersje, dostawców i inne istotne informacje.
  2. Zarządzanie licencjami oprogramowania: Audyt ma na celu ocenę zgodności organizacji z zasadami licencjonowania oprogramowania. Sprawdzane są licencje, umowy, ograniczenia użytkowania i zasady prawne dotyczące oprogramowania.
  3. Ocena zgodności: Audyt sprawdza, czy organizacja przestrzega wymogów prawnych i zasad dotyczących oprogramowania, w tym licencji, zasad użytkowania, polityk bezpieczeństwa i innych ustaleń.
  4. Wykrywanie niezgodności i ryzyka: Audyt oprogramowania ma na celu identyfikację ewentualnych niezgodności, naruszeń licencji, nieuprawnionego oprogramowania lub innych zagrożeń związanych z oprogramowaniem.
  5. Doskonalenie zarządzania oprogramowaniem: Audyt dostarcza organizacji informacji zwrotnej i rekomendacje dotyczące poprawy zarządzania oprogramowaniem, w tym procesów zakupu, wdrażania, śledzenia i usuwania oprogramowania.

Audyt oprogramowania zgodnie z normą ISO/IEC 19770 koncentruje się na dokładnym określeniu, zarządzaniu i ocenie zgodności zasad dotyczących oprogramowania w organizacji. Ma na celu zapewnienie odpowiedniego zarządzania i wykorzystywania oprogramowania, zgodnie z wymaganiami prawno-licencyjnymi i wewnętrznymi procedurami organizacji.

Za pomocą systemu eAuditor można zrealizować pełny proces audytu oprogramowania zgodnie z normą ISO/IEC 19770.

Oprogramowanie eAuditor zapewnia wsparcie dla następujących systemów operacyjnych: MS Windows oraz Linux. eAuditor identyfikuje oprogramowania według metody dualnej, która zapewnia wysoką skuteczność rozpoznania zainstalowanego, jak i skopiowanego programu (binary).

Bogata publiczna baza wzorców aplikacji i pakietów pozwala na szybkie rozpoznanie oprogramowaniem. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje także modele licencyjne i wylicza odpowiednie współczynniki Core Factor zgodnie z dokumentacją licencyjną Microsoft. Zapewnia wsparcie dla MS SQL Server: Express Edition, Standard, Enterprise, Developer. Umożliwia zarządzanie licencjonowaniem tradycyjnym, Server+CAL, per Processor/Core.

eAuditor umożliwia zbudowanie wielu schematów oprogramowania i przypisanie ich do wybranej grupy komputerów co umożliwia zidentyfikowanie niedozwolonego oprogramowania i automatyczne odinstalowania go.

eAuditor - Zarządzanie oprogramowaniem

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji