Monitorowanie oprogramowania i systemów operacyjnych

Monitorowanie systemów operacyjnych – Monitorowanie aplikacji – Monitorowanie pakietów – Monitorowanie uruchamianych procesów

Monitorowanie oprogramowania i systemów operacyjnych

Monitorowanie systemów operacyjnych

W systemie eAuditor możliwe jest monitorowanie systemów operacyjnych pod kątem wielu czynników. eAuditor określa legalność systemów operacyjnych wskazując na aktualność ich licencji. Dodatkowo interaktywne widgety przedstawiają między innymi procentowy udział komputerów zgodnie z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz zsumowaną liczbę wszystkich rodzajów systemów operacyjnych. Warto zaznaczyć, że w systemie eAuditor możliwe jest dodawanie dowolnych spośród dostępnych widgetów do zakładki Mój dashbord według własnych preferencji. Może być to zależne od tego co dla administratora jest w danym momencie istotne. Po kliknięciu w konkretną nazwę komputera administrator ma wgląd do jego karty szczegółowej. W pojawiającej się karcie może sprawdzić dokładnie czy system ten został zautoryzowany oraz kiedy przeprowadzono jego rejestrację. eAuditor umożliwia ich monitorowanie także pod kątem:

Monitorowanie IT
 • typów licencji, które są wykorzystywane aktualnie w organizacji np. enterprise, OEM,
 • struktury organizacyjnej wskazując, w jakich działach aktualnie wykorzystywane są dane systemy operacyjne,
 • ilości dokonanych instalacji systemów operacyjnych w infrastrukturze.

Oprogramowanie eAuditor umożliwia także monitorowanie licencji z uwzględnieniem daty zakupu, liczby, ceny jednostkowej oraz daty ich wygaśnięcia. To pozwala administratorowi systematycznie weryfikować zainstalowane na komputerach systemy operacyjne, w jednym miejscu, za pomocą jednego narzędzia. To znacząco ułatwia zarządzanie kosztami w organizacji. W konsoli możliwy jest również wgląd do historii przeprowadzonych audytów legalności oprogramowania. Możliwe jest także porównywanie dowolnego historycznego “audytu” z innym.

eAuditor - Monitorowanie oprogramowania - Systemy operacyjne

Monitorowanie aplikacji

System eAuditor umożliwia także monitorowanie aplikacji, z których korzystają użytkownicy. Nadzoruje ich aktywność, stopień wykorzystania oraz czas efektywnego użycia. Administrator może dowolnie filtrować aplikacje do monitorowania wraz ze wskazaniem komputera czy okresu, w którym użytkownik z niej korzystał. Ma wgląd do produktywności aplikacji, czyli stosunku całego czasu jej uruchomienia do czasu rzeczywistej aktywności użytkownika. Może także monitorować ich kategorię oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania w niej jakichkolwiek działań.

W systemie eAuditor, aby monitorować aktywność aplikacji należy w pierwszej kolejności przygotować odpowiednią konfigurację eAgenta. Następnie podmieniamy przygotowaną konfigurację dla eAgneta na wybranych komputerach, które administrator chce monitorować w tym zakresie. Po włączeniu tej funkcjonalności, system eAuditor rozpocznie generowanie wykazu wszystkich uruchomionych aplikacji i procesów. System zewidencjonuje procesy zarówno pod kątem godziny ich uruchomienia, godziny zatrzymania, jak i łącznego czasu korzystania z danej aplikacji. Dodatkowo – analizując zakres wykorzystania danej aplikacji – system wskaże, jak długo użytkownik miał uruchomioną aplikację i przez jaki czas aktywnie z niej korzystał. Co więcej, jeśli wybrana aplikacja zostanie otwarta w wielu oknach, eAuditor przedstawi, które z nich i jak długo były aktywne. Na przykładzie aplikacji Word zobaczymy które dokumenty są otwarte i jak długo użytkownik z nich korzystał. Ten sam rezultat uzyskamy podczas monitorowania wszystkich innych aplikacji.

eAuditor - Monitorowanie oprogramowania - Aplikacje

Monitorowanie pakietów

System eAuditor pozwala na monitorowanie pakietów, czyli aplikacji jednego producenta. Administrator może dowolnie filtrować pakiety w oparciu o strukturę organizacji lub typ licencji. Posiada wówczas wgląd do informacji dotyczących pakietów aplikacji m.in. producenta, wersji itp. Administrator może również nadzorować czas wygaśnięcia licencji pakietów aplikacji. W konsoli możliwy jest również wgląd do historii przeprowadzonych audytów oraz porównywanie ich do tych historycznych.

System eAuditor dostepne są widgety które będą prezentowały wybrane informacje o pakietach aplikacji. Mogą dotyczyć np. producentów aplikacji, z których użytkownicy w danej organizacji korzystają najczęściej. Dodatkowo po kliknięciu w wybrany pakiet administrator ma wgląd do struktury, z której korzystają użytkownicy.

eAuditor - Monitorowanie oprogramowania - Pakiety

Klasyfikator uruchamianych procesów systemowych (BTC AI Process Classification)

System eAuditor umożliwia także monitorowanie uruchamianych procesów systemowych przy użyciu sztucznej inteligencji. Ta funkcjonalność posiada wiele korzyści, które wpływają m.in. na:

Zwiększenie bezpieczeństwa

Ocena produktywność pracy pracowników z klasyfikatorem procesów, przy użyciu sztucznej inteligencji znacząco wpływa na ciągłość funkcjonowania organizacji. BTC Process Classification minimalizuje ryzyko ataków i w czasie rzeczywistym monitoruje procesy i aplikacje uruchamiane przez użytkowników. Dzięki temu administrator może o wiele szybciej zareagować na zbliżające się zagrożenia i skutecznie zabezpieczyć dane firmowe przed atakami. BTC Process Classification pozwala także na podjęcie konkretnych działań Ponadto wykorzystanie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji pozwala na szybsze i sprawniejsze przydzielanie kategorii dla poszczególnych procesów.

Poprawa efektywności pracy pracowników

Przy użyciu klasyfikatora procesów administrator skutecznie sprawdzi efektywność pracy pracowników oraz zweryfikuje produktywność wykorzystywanych przez nich aplikacji. W ten sposób możliwe jest monitorowanie pracy pracowników. To pozwala wyeliminować tzw. rozpraszacze czasu, dzięki czemu praca pracowników jest bardziej efektywna.

eAuditor - Monitorowanie oprogramowania - Uruchamiane procesy

Sztuczna inteligencja

Klasyfikator procesów został wyposażony w sztuczną inteligencję w celu:

 • automatyzacji tworzenia bazy danych z informacjami o procesach, ich kategoriach wraz z oceną produktywności i bezpieczeństwa,
 • synchronizacji w czasie rzeczywistym z bazą danych sklasyfikowanych procesów w datacenter,
 • automatycznej aktualizacji kategorii po upływie określonego czasu.

Implementacja AI w klasyfikatorze procesów działa w oparciu o następujące etapy:

 1. Uruchomienie procedury klasyfikacji procesu (przesłanie nazwy procesu do wyszukiwarki internetowej oraz do dedykowanych stron zawierających informacje o procesach),
 2. Kod strony zostaje pobrany w celu późniejszej analizy (pobranie zawartości strony),
 3. Kod strony zostaje oczyszczony ze zbędnych danych, takich jak powtarzające się wyrazy i znaczniki HTML,
 4. Po oczyszczeniu kodu ze zbędnych składników zostaną wyrazy (słowa kluczowe), które określają charakter procesu (Identyfikacja słów kluczowych określających typ aplikacji, której przyporządkowany jest badany proces),
 5. Powtarzające się słowa kluczowe przypisywane są do kategorii na podstawie słownika oraz określana jest ilość (nasycenie) słów w ramach poszczególnych kategorii,
 6. Proces zostaje przypisany do kategorii, którą zidentyfikowano jako najbardziej prawdopodobną.

Główne cechy charakteryzujące tę funkcjonalność to:

 • wykorzystanie API,
 • szybkość działania,
 • ciągłość funkcjonowania 24/7.
 • 12 kategorii – ocena bezpieczeństwa procesu – ocena produktywności procesu – blokowanie procesów wg wybranych kryteriów.

BTC AI

 • Procesy klasyfikowane są w oparciu o ich rzeczywistą treść i przypisywane do jednej z 21 kategorii, osiągając skuteczność powyżej 85%.
 • Wysoka skuteczność klasyfikacji wynika z zastosowanych algorytmów sztucznej inteligencji oraz zbudowanej bazy wzorców słów kluczowych w ramach poszczególnych kategorii.
 • Katalog sklasyfikowanych procesów i aplikacji jest nieustannie rozbudowywany oraz dostępny w chmurze
 • Standardowa szybkość działania klasyfikatora to >10 procesów/ sek.

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji