Inwentaryzacja IT

System eAuditor WEB zapewnia automatyczną inwentaryzację komputerów i serwerów.

Centralna baza danych – CMDB

Centralna baza danych – CMDB Dowiedz się, jak ewidencjonować informacje o komponentach infrastruktury IT [...]

Inwentaryzacja sprzętu w organizacji

Inwentaryzacja IT w organizacji Dowiedz się, jak szybko i sprawnie przeprowadzić inwentaryzację urządzeń w Twoim [...]

Kompleksowy system do inwentaryzacji plików multimedialnych – eAuditor

Inwentaryzacja plików multimedialnych Sprawdź, jak przeprowadzić inwentaryzację plików multimedialnych na firmowych komputerach za pomocą systemu [...]

Protokół przekazania sprzętu komputerowego w 20 sekund

Protokół przekazania sprzętu komputerowego Protokoły przekazania i zwrotu sprzętu IT w 20 sekund [...]