Inwentaryzacja komputerów i serwerów

 • Automatyczna inwentaryzacja komputerów w sieci lokalnej i poza NATem
 • Importowanie komputerów z Active Directory
 • Weryfikacja maszyn wirtualnych przypisanych do serwera

Inwentaryzacja komputerów i serwerów

Inwentaryzacja sprzętu komputerowego

System eAuditor umożliwia prowadzenie automatycznej inwentaryzacji komputerów, które znajdują się w sieci lokalnej oraz poza nią (za NATem). W ramach tej funkcji administrator IT ma dostęp do karty szczegółowej danego komputera, zawierającej szereg najważniejszych informacji, takich jak:

 • Informacje o aktualnym lub ostatnim użytkowniku,
 • Aktualność danych eAgenta i skanowaniu,
 • Głównych danych identyfikacyjnych urządzenia,
 • Informacje określające umiejscowienie sprzętu w strukturze organizacyjnej,
 • Dane odczytane z systemu operacyjnego w tym numer seryjny, klucz licencyjny,
 • Dane o producencie sprzętu wraz z numerami seryjnymi,
 • Wprowadzone informacje serwisowe,
 • Zarejestrowane i wygenerowane dokumenty: protokół przekazania, protokół zwrotu.

W momencie wdrażania systemu możliwe jest proste i szybkie zaimportowanie wszystkich komputerów w organizacji np. z Active Directory lub innych źródeł. Dla celów inwentaryzacyjnych możliwe jest przypisanie danego komputera do:

 • konkretnej struktury organizacyjnej,
 • dokładnej lokalizacji i pomieszczenia, w którym się znajduje,
 • osoby przypisanej na podstawie protokołu przekazania,
 • administratora wiodącego.

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji komputerów możliwe jest także pobranie kilkudziesięciu predefiniowanych raportów do większości widoków związanych z kartą szczegółową komputera. Dzięki temu możliwe jest tworzenie zestawień w popularnych formatach .xls, .csv, .pdf, ale także wydrukowanie ich w formie papierowej. Wbudowany harmonogram raportów pozwala także na wysyłanie raportów e-mailem zgodnie z określoną częstotliwością.

eAuditor inwentaryzacja sprzętu IT

Inwentaryzacja serwerów

W systemie eAuditor możliwe jest prowadzenie inwentaryzacji posiadanych serwerów w organizacji. Dzięki temu w jednym panelu administrator otrzyma informacje dotyczących:

 • nazwy serwera,
 • CPU,
 • pamięci (dostępnej na serwerze i dyskach, aktualnego użycia),
 • karty sieciowej,
 • zainstalowanego systemu,
 • daty uruchomienia.

Ponadto możliwe jest sprawdzenie przypisanych maszyn wirtualnych do danego serwera. Więcej o inwentaryzacji maszyn wirtualnych piszemy tutaj.

eAuditor inwentaryzacja IT - autoryzacja komputera

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji