Centralna baza danych – CMDB

Dowiedz się, jak ewidencjonować informacje o komponentach infrastruktury IT

Czym jest centralna baza danych zarządzania konfiguracją?

Configuration Management Database to repozytorium przechowujące informacje o komponentach infrastruktury IT. Pozwala na wyświetlanie, modyfikację oraz zasilanie wszystkich zasobów systemu, zwanych jako configuration items (CI). Zawiera listę elementów (CI), ich atrybuty i przedstawia wzajemne relacje zachodzące między nimi. W CMDB rejestruje się następujące typy danych dotyczące m.in.:

 • sprzętu komputerowego,
 • oprogramowania,
 • sieci,
 • lokalizacji,
 • dokumentacji,
 • licencji.

Celem centralnej bazy danych CMDB jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji operacyjnych oraz kontrolowania stanu zasobów IT.

Centralna baza danych - CMDB

Potrzebujesz takiego systemu?

Zostaw kontakt i zamów bezpłatną konsultację z naszym doradcą.

Configuration Management Database w systemie eAuditor – główne funkcje

CMDB umożliwia uzyskanie i przechowywanie informacji o komponentach infrastruktury IT w jednym systemie. Zbiory, bazy oraz jednostki konfiguracji aktualizowane są w czasie rzeczywistym. Dzięki temu administratorzy sieci posiadają aktualne informacje i mogą zarządzać elementami konfiguracji z ponad 25 kategorii. Wszelkie zasoby udostępniane w repozytorium CMDB są grupowane dziedzinowo. Zakres grup jest stale rozwijany. Ze względu na kompleksowość systemu, możliwe jest zbieranie danych z wielu źródeł. Ponadto baza danych w systemie eAuditor pozwala na:

 • zarządzanie zasobami – w konsoli możliwy jest szybki i prosty wgląd do danych o zasobach sprzętowych znajdujących się w organizacji. Administrator w jednym miejscu otrzymuje informacje np. o zainstalowanych oprogramowaniach,
 • obsługę procesów ITSM – system pozwala na całościowe monitorowanie elementów infrastruktury IT oraz realizowanych procesów IT,
 • monitorowanie zmian w infrastrukturze – otrzymywanie zgłoszenia w systemie eAuditor automatycznie przypisywane są konkretnym zasobom IT. Dzięki temu możliwe jest łatwiejsze zarządzanie problemami i zmianami,
 • prezentowanie danych – eAuditor umożliwia szybkie pozyskanie danych o każdym komponencie infrastruktury IT, niezależnie od ilość, rodzaju sprzętów w organizacji. Dane zaprezentowane są w przejrzysty sposób, tak aby ułatwić administratorowi odczytywanie kluczowych informacji,
 • przesyłanie informacji – CMDB poprawia efektywność zarządzania zmianami i zasobami w wielu organizacjach oraz automatyzuje wykrywanie sprzętu i oprogramowania. Dzięki temu możliwe jest znacznie szybsze transportowanie informacji dotyczących infrastruktury IT.
Jak zautomatyzować inwentaryzację IT

Dlaczego warto przechowywać informacje o komponentach infrastruktury IT w CMDB?

System zarządzania konfiguracją i zasobami pozwala organizacji zwiększyć bezpieczeństwo oraz wyeliminować niewykorzystywane zasoby IT. Funkcjonalność CMDB umożliwia:

 • prostsze zarządzanie procesami ITSM – dzięki znacznie łatwiejszemu procesowi zarządzania konfiguracją i komponentami infrastruktury IT, administrator może lepiej zrozumieć krytyczne elementy infrastruktury i relacje zachodzące między procesami ITSM,
 • pozyskiwanie danych dotyczących całej infrastruktury organizacji – w systemie możliwy jest wgląd do wszystkich zasobów IT znajdujących się w organizacji, co znacznie ułatwia prowadzenie wydajnych procesów ITSM,
 • bieżący monitoring – CMDB automatycznie generuje i aktualizuje dane, aby przedstawiać na bieżąco aktualny stan środowiska IT,
 • analizowanie przyczyn wystąpienia incydentów – CMDB umożliwia systematyczne analizowanie zasobów IT oraz ich porównywanie. Dzięki temu administrator IT może w porę zidentyfikować zagrożenie i mu zapobiec,
 • dokładniejsze zarządzanie danymi – CMDB pobiera wszystkie dane informatyczne z różnych źródeł i automatycznie przechowuje je w CMDB. To znacznie zwiększa dokładność danych CMDB przedsiębiorstwa, wpływając na procesy biznesowe, dzięki integracji z API Microsoft BitLocker.

Może Cię zainteresować

2022-12-16T10:21:06+01:00