Czym jest centralna baza danych zarządzania konfiguracją?

Configuration Management Database to repozytorium przechowujące informacje o komponentach infrastruktury IT. Pozwala na wyświetlanie, modyfikację oraz zasilanie wszystkich zasobów systemu, zwanych jako configuration items (CI). Zawiera listę elementów (CI), ich atrybuty i przedstawia wzajemne relacje zachodzące między nimi. W CMDB rejestruje się następujące typy danych dotyczące m.in.:
– sprzętu komputerowego,
– oprogramowania,
– sieci,
– lokalizacji,
– dokumentacji,
– licencji.

Celem centralnej bazy danych CMDB jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji operacyjnych oraz kontrolowania stanu zasobów IT.

Configuration Management Database w systemie eAuditor – główne funkcje

CMDB umożliwia uzyskanie i przechowywanie informacji o komponentach infrastruktury IT w jednym systemie. Zbiory, bazy oraz jednostki konfiguracji aktualizowane są w czasie rzeczywistym. Dzięki temu administratorzy sieci posiadają aktualne informacje i mogą zarządzać elementami konfiguracji z ponad 25 kategorii. Wszelkie zasoby udostępniane w repozytorium CMDB są grupowane dziedzinowo. Zakres grup jest stale rozwijany. Ze względu na kompleksowość systemu, możliwe jest zbieranie danych z wielu źródeł. Ponadto baza danych w systemie eAuditor pozwala na:

  • zarządzanie zasobami w konsoli możliwy jest szybki i prosty wgląd do danych o zasobach sprzętowych znajdujących się w organizacji. Administrator w jednym miejscu otrzymuje informacje np. o zainstalowanych oprogramowaniach,
  • obsługę procesów ITSMsystem pozwala na całościowe monitorowanie elementów infrastruktury IT oraz realizowanych procesów IT,
  • monitorowanie zmian w infrastrukturzeotrzymywanie zgłoszenia w systemie eAuditor automatycznie przypisywane są konkretnym zasobom IT. Dzięki temu możliwe jest łatwiejsze zarządzanie problemami i zmianami,
  • prezentowanie danycheAuditor umożliwia szybkie pozyskanie danych o każdym komponencie infrastruktury IT, niezależnie od ilość, rodzaju sprzętów w organizacji. Dane zaprezentowane są w przejrzysty sposób, tak aby ułatwić administratorowi odczytywanie kluczowych informacji,
  • przesyłanie informacjiCMDB poprawia efektywność zarządzania zmianami i zasobami w wielu organizacjach oraz automatyzuje wykrywanie sprzętu i oprogramowania. Dzięki temu możliwe jest znacznie szybsze transportowanie informacji dotyczących infrastruktury IT.  
eAuditor monitorowanie drukarek

Dlaczego warto przechowywać informacje o komponentach infrastruktury IT w CMDB?

System zarządzania konfiguracją i zasobami pozwala organizacji zwiększyć bezpieczeństwo oraz wyeliminować niewykorzystywane zasoby IT. Funkcjonalność CMDB umożliwia:

  • prostsze zarządzanie procesami ITSM – dzięki znacznie łatwiejszemu procesowi zarządzania konfiguracją i komponentami infrastruktury IT, administrator może lepiej zrozumieć krytyczne elementy infrastruktury i relacje zachodzące między procesami ITSM,
  • pozyskiwanie danych dotyczących całej infrastruktury organizacji – w systemie możliwy jest wgląd do wszystkich zasobów IT znajdujących się w organizacji, co znacznie ułatwia prowadzenie wydajnych procesów ITSM,  
  • bieżący monitoring – CMDB automatycznie generuje i aktualizuje dane, aby przedstawiać na bieżąco aktualny stan środowiska IT,
  • analizowanie przyczyn wystąpienia incydentów – CMDB umożliwia systematyczne analizowanie zasobów IT oraz ich porównywanie. Dzięki temu administrator IT może w porę zidentyfikować zagrożenie i mu zapobiec,
  • dokładniejsze zarządzanie danymi – CMDB pobiera wszystkie dane informatyczne z różnych źródeł i automatycznie przechowuje je w CMDB. To znacznie zwiększa dokładność danych CMDB przedsiębiorstwa, wpływając na procesy biznesowe, dzięki integracji z API Microsoft BitLocker. 

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online