Bezpieczeństwo IT

Ochrona kluczowych zasobów w organizacji przed przypadkowym bądź celowym wyciekiem stanowi podstawę bezpieczeństwa. Dzięki zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa IT możliwa jest jeszcze szybsza reakcja oraz wykrycie zbliżających się zagrożeń.

Blokowanie aplikacji (Schematy oprogramowania DLP)

Oprogramowanie eAuditor także elementy systemu klasy DLP. Funkcjonalność polega na definiowaniu schematów oprogramowania w podziale na dozwolone, zabronione oraz zalecane. Dzięki temu możliwe jest automatyczne instalowanie oprogramowania zalecanego dla danej grupy użytkowników oraz automatyczne odinstalowywanie aplikacji zabronionych. Dla jeszcze bardziej przejrzystego wglądu w konsoli systemu:

  • oprogramowania zabronione zaznaczone są na kolor czerwony,
  • zalecane na zielony.

Dodatkowo przypisanie schematu oprogramowania do wybranej grupy komputerów umożliwia automatyczne zidentyfikowanie nadmiarowego oprogramowania. To zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli oraz dbałość o nieprzeciążanie dysków komputerów znajdujących się w organizacji.

Administrator sieci może tworzyć dowolnie wiele schematów oprgramowania DLP oraz przypisywać je do wybranych działów np. Księgowości, marketingu czy sprzedaży. Dodatkowo możliwe jest ustawienie powiadomień SMS, e-mail lub typu alert informujących o próbie zainstalowania zabronionej lub odinstalowaniu zalecanej aplikacji. Administrator posiada także dostęp do ewidencji wszystkich komputerów, na których zostały zainstalowane aplikacje niezgodne z utworzonymi schematami. Jest to bardzo przydatne zwłaszcza w sytuacji, gdy do działu np. sprzedaży zatrudniony został nowy pracownik, na którego komputerze pojawiły się niezgodności. Po wejściu w kartę szczegółową, administrator dokładnie widzi, jakie oprogramowania powinny zostać zainstalowane na jego urządzeniu, aby mógł on efektywnie wykonywać swoje obowiązki. Dane te można także eksportować do dowolnych formatów.

eAuditor - Blokowanie aplikacji IT

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.