Na czym polega skanowanie portów w systemie eAuditor?

Dowiedz się jak zapobiegać zagrożeniom w Twojej sieci IT.

Potrzebujesz takiego systemu?

Zostaw kontakt i zamów bezpłatną konsultację z naszym doradcą.

Czym porty sieciowe i jak przebiega ich skanowanie? 

Porty sieciowe to nic innego, jak numeryczne identyfikatory, które umożliwiają komunikację między różnymi aplikacjami i usługami w sieci komputerowej. W zależności od potrzeb organizacji i użytkowników, istnieje możliwość dostosowania konfiguracji portów z podziałem na otwarte lub zamknięte. 
 
Skanowanie ich to prosty sposób na sprawdzenie, które z portów na urządzeniach sieciowych są aktywne i gotowe do przyjmowania lub wysyłania danych. Otwarte porty wskazują na aktywność serwera lub sieci, która polega na przyjmowaniu połączeń co skutkuje przesłaniem odpowiedzi w postaci pakietu sygnalizującego. Dodatkowo, oznacza to, że używana jest konkretna usługa komunikacyjna, najczęściej oparta na protokołach TCP lub UDP.  
 
Skanowanie portów i sieci ma również na celu identyfikację potencjalnych słabych punktów w zabezpieczeniach wszystkich urządzeń sieciowych oraz określenie poziomu bezpieczeństwa. Po przeanalizowaniu sieci i stworzeniu listy wykrytych urządzeń, kolejnym krokiem może być skanowanie portów w celu zidentyfikowania tych, które są otwarte i potencjalnie narażone na ataki. Dla administratorów systemów informatycznych jest to sygnał do zabezpieczenia tych portów poprzez odpowiednie konfiguracje firewall, które mają na celu ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Jakich zagrożeń związanych z portami sieciowymi należy być świadomym?

Istnieje kilka zagrożeń związanych z portami sieciowymi, które należy znać: 

 1. Ataki typu DoS (Denial of Service) mogą być skierowane na konkretne porty, aby uniemożliwić dostęp do usług lub aplikacji korzystających z tych portów poprzez przeciążenie ich zbyt dużą ilością żądań. 
 1. Ataki typu DDoS (Distributed Denial of Service) są wykonywane z wielu różnych źródeł jednocześnie, co czyni je trudniejszymi do zatrzymania. 
 1. Ataki z wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach pojawiają się, gdy są nieprawidłowo skonfigurowane lub mają znane luki w zabezpieczeniach. Atakujący mogą próbować wykorzystać je, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemu lub danych. 
 1. Ataki typu port scanning polegają na skanowaniu portów na konkretnej maszynie lub sieci w celu znalezienia otwartych portów. Skanowanie może być używane przez hakerów, którzy chcą znaleźć potencjalne podatności do wykorzystania. Atakujący mogą używać narzędzi do skanowania portów, aby znaleźć podatne na ataki porty, np. otwarte porty. 
 1. Ataki typu man-in-the-middle mogą być wykorzystane do przechwycenia danych przesyłanych przez otwarte porty, co pozwala atakującemu na podszywanie się pod prawidłowego nadawcę lub odbiorcę danych. 

Jak zapobiegać ryzykownym lukom w zabezpieczeniach? Czyli, co oferuje eAuditor w zakresie bezpieczeństwa portów?

Identyfikacja potencjalnych luk w zabezpieczeniach, diagnozowanie problemów sieciowych, monitorowanie bezpieczeństwa czy zarządzanie zasobami sieciowymi to rozwiązanie, które umożliwi zapobieganie niebezpiecznych podatności względem portów.

System eAuditor umożliwia kompleksowe monitorowanie i zabezpieczanie portów w sieci komputerowej. Dzięki skanowaniu tych aktywnych, możemy identyfikować usługi działające na poszczególnych urządzeniach, co pozwala na szybkie reagowanie w przypadku nieprawidłowości. Dodatkowo, wsparcie dla protokołu SNMP pozwala na monitorowanie stanu urządzeń sieciowych, identyfikację nowych podłączonych urządzeń oraz reagowanie na awarie.  

System umożliwia także monitorowanie potencjalnie szkodliwych aplikacji, takich jak gry sieciowe czy aplikacje peer to peer, poprzez analizę aktywnych portów i wykrywanie niepożądanej aktywności. Dzięki możliwości dodawania własnych portów do monitorowania, administratorzy mogą dostosować system do specyficznych potrzeb organizacji. W rezultacie, eAuditor pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa sieciowego oraz zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom.

W pigułce

Oprogramowanie eAuditor V9 AI pozwala na:

 • skanowanie predefiniowanych portów oraz definiowanie nowych i przypisywanie do nich pracujących usług, 
 • monitorowanie otwartych i zamkniętych portów oraz przekazanie informacji o ich stanie,
 •  ustawienie harmonogramu skanowania np. co 1h w zależności od indywidualnych preferencji,
 • zaprezentowanie informacji o otwartych i zamkniętych portach,
 • zarządzanie zaporą firewall,
 •  korzystanie z network dashboard i widgetów, dających informację o statusie dostępności,
 • skanowanie wskazanych portów.

Dzięki innowacyjnemu podejściu i zaawansowanym funkcjom, takim jak te oferowane przez eAuditor V9 AI, administratorzy sieci mogą mieć pełną kontrolę nad stanem swoich portów oraz szybko reagować na wszelkie potencjalne zagrożenia, tworząc bezpieczne środowisko w sieci.

Skaner sieci dowiedz się

Może Cię zainteresować

2024-04-17T11:58:59+02:00