eAuditor V6

System eAuditor to kompleksowe narzędzie umożliwiające zarządzanie infrastrukturą IT.

Poznajcie zestawienie TOP 10 funkcjonalności systemu eAuditor WEB.

TOP 10 funkcji systemu eAuditor WEB:

1. Przejrzysty i stabilny interfejs – konsola systemu eAuditor posiada czytelny i intuicyjny interfejs, które umożliwia szybkie administrowanie oprogramowaniem.

2. Natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o komputerze – karta szczegółowa urządzenia umożliwia kompleksowe ewidencjonowanie i zarządzanie komputerem, na którym zainstalowano e-Agenta.

3. Automatyczne nawiązywanie relacji między komputerami a użytkownikiem – system automatycznie podpowiada nam ostatnio zalogowanego użytkownika danego urządzenia.

4. Szybka deinstalacja z poziomu rejestrów – system umożliwia zdalne odinstalowanie (np. programu) z wszystkich urządzeń zgodnie z  wybraną strukturą w sieci.

5. Interaktywne alerty systemowe – system definiuje alerty z podziałem na odpowiednie kategorie: krytyczne, ostrzeżenia oraz powiadomienia.

6. Dostęp do struktury plików i multimediów z możliwością usuwania – system umożliwia zarządzanie plikami i multimediami, które znajdują się w infrastrukturze.

7. Edukacja pracownika – system umożliwia prowadzenie szkoleń pracowników za pomocą e-Learningu.

8. Zdalne wykonywanie dowolnych poleceń na komputerze – funkcja serwer zadań systemu eAuditor umożliwia zdalne uruchamianie poleceń CMD lub Powershell na komputerach, na których zainstalowano agenta.

9. Szybki audyt legalności oprogramowania – funkcjonalność wspiera rozliczanie licencji niezależnie od stopnia rozbudowania struktury organizacyjnej podmiotu (w tym grup kapitałowych i spółek zależnych).

10. Monitorowanie wydruków w systemie eAuditor to szereg możliwości, jakie zyskuje administrator – od kontrolowania kosztów zakupu tonerów i papieru, aż do pełnej inwentaryzacji drukarek.

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online