Zdalny pulpit (UVNC, RDP)

Zdalne instalacje oprogramowania

Automatyzacja procesów

Harmonogramy wykonania

Dzienniki i logi zdarzeń

 • lista komputerów on-line w sieci lokalnej
 • lista komputerów on-line poza siecią lokalną (wsparcie dla NAT)
 • zdalny pulpit RDP
 • zdalny pulpit UVNC
 • zdalny pulpit FreeRDP WebConnect
 • wbudowany serwer zadań i skryptów powershell
 • zadania predefiniowane (kategorie administracja, bezpieczeństwo, konserwacja)
 • zadania użytkownika
 • zadania cykliczne
 • zdalne usuwanie plików
 • zdalne instalacje / deinstalacje oprogramowania
 • zdalne uruchamianie i restart usług
 • wykonywanie zdalnych zadań na koncie systemowym, użytkownika, administratora
 • logi wykonanych zadań
 • dziennik zdarzeń z komputerów
 • alerty o nieprawidłowości pracy w oparciu o dzienniki zdarzeń
 • wsparcie dla technologii INTEL VPro/AMT, INTEL Anti-Theft

eAuditor WEB – sprawdź pozostałe funkcje systemu

Pobierz folder

Zdalne zarządzanie za pomocą serwera zadań

Serwer zadań służy do zdalnego wykonywania zadań predefiniowanych oraz użytkownika. Zadania predefiniowane stanowią kilkadziesiąt gotowych poleceń i skryptów.

Zadania mogą być wykonywane na dowolnych komputerach w sieci lokalnej jak i poza nią (za NATem). Każde wykonane zadanie zwraca log.

Zadania można wykonywać na dowolnej grupie komputerów. Harmonogram zadań pozwala na zaprogramowanie zadań cyklicznych.

Więcej
eAuditor V7 WEB - Serwer zadań - Wykonaj zadanie

Zdalny pulpit

Wbudowane różne mechanizmy zdalnego pulpitu RDP (Remote Desktop), UVNC (Ultra VNC), FreeRDP WebConnect zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Każdy z mechanizmów można dowolnie konfigurować.

Zobacz również:

Zdalny pulpit w opcji rozszerzonego zarządzania IT
eAuditor WEB - Zdalny pulpit - konfiguracja połączenia

Wsparcie dla Intel VPro / AMT

Wsparcie dla technologii Intel VPro/AMT pozwala na bezpośrednie zarządzanie komputerami z wykorzystaniem technologii Intela.

System rozpoznaje wersję technologii, port, konfigurację oraz umożliwia za pośrednictwem kliknięcia połączenie się z komputerem.

Technologia Intel Vpro/AMT pozwala m.in. na zdalne zarządzanie komputerami wyłączonymi, modyfikację Biosu, zmianę systemu operacyjnego.

Więcej
eAuditor V7 WEB - Komputery Intel vPro

Monitorowanie dzienników zdarzeń

Dzięki systemowi eAuditor administrator uzyskuje bieżący dostęp do dzienników zdarzeń wszystkich komputerów (w tym komputerów poza siecią).

Informacja z dzienników zdarzeń jest wykorzystywana do określania skali nieprawidłowości pracy komputerów i pozwala na łatwiejsze wykonanie napraw systemów operacyjnych, oprogramowania i konfiguracji.

eAuditor V7 WEB - Dzienniki zdarzeń

Automatyzacja zadań IT

eAuditor został wyposażony w serwer automatyzacji, który zapewnia powtarzalność wykonania zdefiniowanych automatów.

Zdefiniowano kilkadziesiąt automatów, które pracują 24h/dobę i realizują wybrane zadania – np. mapują w bazie danych komputery po reinstalacji systemu operacyjnego, identyfikują aplikacje i pakiety, przygotowują dla administratora informacje o nieprawidłowościach pracy komputerów (nadmierne obciążenie procesorów, dysków, pamięci itp.).

eAuditor V7 WEB - Serwer automatyzacji

Rozbudowany system raportowania

W tym raporty parametryczne z parametrami statycznymi i dynamicznymi.

Wbudowany harmonogram raportów pozwalający na wysyłanie raportów e-mailem oraz zapisywanie w dowolnie lokalizacji. (opcja)

Raporty na każdym widoku.

Nowy widok listy raportów z możliwością dowolnego grupowania i przeszukiwania.

Więcej
eAuditor V7 WEB - Raporty - Lista raportów - Serwer automatyzacji

System do zarządzania IT – poznaj funkcjonalności programu eAuditor!

Dowiedz się więcej o możliwościach eAuditor – skontaktuj się z nami!