eAuditor V7 WEB

Zdalne zarządzanie komputerami

Moduł zdalnego zarządzania umożliwia automatyzację oraz masowe wykonywanie działań zapewniając gwarancję wysokiej jakości pracy działu IT.

Zdalny pulpit (RDP, VNC, webRTC, vPRO/AMT)

Wsparcie dla INTEL VPro/AMT

Zdalne instalacje oprogramowania

Automatyzacja procesów

Harmonogramy wykonania

Dzienniki i logi zdarzeń

GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI

4 ROZWIĄZANIA ZDALNEGO PULPITU

Zdalne zarządzanie komputerami

RDP

Remote Desktop Protocol pozwala na połączenie z innymi PC w sieci lokalnej. Wykorzystuje połączenia typu peer-to-peer. Dzięki RDP użytkownik ma dostęp do rzeczywistego obrazu z monitora zdalnego komputera, a także dostęp i możliwość zarządzania  zasobami urządzenia.

Wbudowane różne mechanizmy zdalnego pulpitu RDP (Remote Desktop) oraz FreeRDP WebConnect zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Każdy z mechanizmów można dowolnie konfigurować.

Zobacz więcej
eAuditor V7 WEB RDP

webRTC

Technologia ta pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym przez sieć internetową. webRTC jest projektem open source rozwijanym przez organizację W3C.

Virtual Network Computing dzięki wykorzystaniu web socketów umożliwia przesyłanie nie tylko dźwięku czy obrazu, ale także plików. Transmisja danych odbywa się za pomocą SRTP, który gwarantuje bezpieczną komunikację biznesową.

webRTC zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, możliwość połączenia do komputera poza NATem, a także wykorzystania zdalnego managera plików lub terminala.

Zobacz więcej
eAuditor V7 WEB - webRTC

VNC

System VNC pozwala na przekazywanie obrazu z wirtualnego/fizycznego środowiska graficznego. Dzięki wykorzystaniu Virtual Network Computing można uzyskać dostęp do sesji użytkownika, a także dostęp do komponentów open source.

VNC wykorzystuje protokół RFB (Remote Frame Buffer), który działa na poziomie bufora ramki. Pozwala to na wykorzystanie go w każdym okienkowym systemie operacyjnym.

eAuditor V7 WEB VNC

Intel VPro / AMT

Wykorzystując Intel vPRO/AMT mamy możliwość przeprowadzenia zdalnego pulpitu, zdalnej konfiguracji karty sieciowej, uruchomienia wyłączonego komputera czy reinstalacji systemu operacyjnego.

System rozpoznaje wersję technologii, port, konfigurację oraz umożliwia za pośrednictwem kliknięcia połączenie się z komputerem.

Wsparcie dla technologii Intel VPro/AMT pozwala na bezpośrednie zarządzanie komputerami z wykorzystaniem technologii Intela.

Zobacz więcej
eAuditor V7 WEB Intel VPro / AMT

eAuditor V7 WEB w nowej wersji!
Zapoznaj się z webową, responsywną konsolą administracyjną.

ZOBACZ FOLDER

Zdalne zarządzanie za pomocą serwera zadań

Rozbudowany serwer zadań pozwala na wykorzystanie predefiniowanych poleceń CMD (22 polecenia administracyjne) i PowerShell (74 polecenia administracyjne). Zadania predefiniowane stanowią kilkadziesiąt gotowych poleceń i skryptów.

Zadania mogą być wykonywane na dowolnych komputerach w sieci lokalnej jak i poza nią (za NATem). Każde wykonane polecenie zwraca log.

Zadania można wykonywać na dowolnej grupie komputerów. Harmonogram zadań pozwala na zaprogramowanie harmonogramu. Wbudowana funkcjonalność pozwala też na modyfikowanie istniejących komend oraz definiowanie całkowicie nowych.

Zobacz więcej
eAuditor V7 WEB - Serwer zadań - Wykonaj zadanie

Monitorowanie dzienników zdarzeń

Dzięki systemowi eAuditor administrator IT zyskuje bieżący dostęp do dzienników zdarzeń wszystkich komputerów w sieci, a także poza NATem.

Informacja z dzienników zdarzeń może zostać wykorzystana do określania skali nieprawidłowości pracy komputerów, a także może pozwolić na łatwiejsze wykonanie napraw systemów operacyjnych, oprogramowania oraz konfiguracji.

eAuditor V7 WEB - Dzienniki zdarzeń

Automatyzacja zadań IT

eAuditor posiada serwer automatyzacji, który zapewnia powtarzalność wykonania zdefiniowanych automatów.

W systemie eAuditor zdefiniowano kilkadziesiąt automatów, które pracują 24h/dobę i realizują wybrane zadania – np. mapują w bazie danych komputery po reinstalacji systemu operacyjnego, identyfikują aplikacje i pakiety, przygotowują dla administratora informacje o nieprawidłowościach pracy komputerów (nadmierne obciążenie procesorów, dysków, pamięci itp.).

eAuditor V7 WEB - Serwer automatyzacji

Rozbudowany system raportowania

eAuditor V7 WEB posiada wbudowanych już ponad 200 predefiniowanych raportów. System jest zintegrowany z wysokowydajnymi raporterami SAP Business Objects (Crystal Reports) oraz Stimulsoft.

Raportowanie w systemie eAuditor WEB pozwala na uzyskanie kompleksowych informacji dotyczących każdej zakładki w aplikacji.

Raporty można generować wedle uznania dla wszystkich widoków oraz zdefiniować harmonogram, według którego będą generowały się automatycznie. Dodatkowo raporty mogą być eksportowane do dowolnego formatu.

Zobacz więcej
eAuditor V7 WEB - Raporty - Lista raportów - Serwer automatyzacji

System do zarządzania IT – poznaj funkcjonalności programu eAuditor!

Dowiedz się więcej o możliwościach eAuditor – skontaktuj się z nami!