eAuditor V7 WEB

Zdalne zarządzanie komputerami

Zdalny pulpit (VNC, RDP), wsparcie dla INTEL VPro/AMT, zdalne wykonywanie poleceń CMD i skryptów POWERSHELL, zdalne instalacje, zdalna pomoc, automatyzacja wszystkich procesów, harmonogramowanie, masowe wykonywanie zadań zapewniają gwarancję wysokiej jakości pracy działu IT.

Zdalny pulpit (UVNC, RDP)

Zdalne instalacje oprogramowania

Automatyzacja procesów

Harmonogramy wykonania

Dzienniki i logi zdarzeń

 • lista komputerów on-line w sieci lokalnej
 • lista komputerów on-line poza siecią lokalną (wsparcie dla NAT)
 • zdalny pulpit RDP
 • zdalny pulpit UVNC
 • zdalny pulpit FreeRDP WebConnect
 • wbudowany serwer zadań i skryptów powershell
 • zadania predefiniowane (kategorie administracja, bezpieczeństwo, konserwacja)
 • zadania użytkownika
 • zadania cykliczne
 • zdalne usuwanie plików
 • zdalne instalacje / deinstalacje oprogramowania
 • zdalne uruchamianie i restart usług
 • wykonywanie zdalnych zadań na koncie systemowym, użytkownika, administratora
 • logi wykonanych zadań
 • dziennik zdarzeń z komputerów
 • alerty o nieprawidłowości pracy w oparciu o dzienniki zdarzeń
 • wsparcie dla technologii INTEL VPro/AMT, INTEL Anti-Theft

eAuditor V7 WEB w nowej wersji!
Zapoznaj się z webową, responsywną konsolą administracyjną.

ZOBACZ FOLDER

Zdalne zarządzanie za pomocą serwera zadań

Serwer zadań służy do zdalnego wykonywania zadań predefiniowanych oraz użytkownika. Zadania predefiniowane stanowią kilkadziesiąt gotowych poleceń i skryptów.

Zadania mogą być wykonywane na dowolnych komputerach w sieci lokalnej jak i poza nią (za NATem). Każde wykonane zadanie zwraca log.

Zadania można wykonywać na dowolnej grupie komputerów. Harmonogram zadań pozwala na zaprogramowanie zadań cyklicznych.

Więcej
eAuditor V7 WEB - Serwer zadań - Wykonaj zadanie

Zdalny pulpit

Wbudowane różne mechanizmy zdalnego pulpitu RDP (Remote Desktop), UVNC (Ultra VNC), FreeRDP WebConnect zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Każdy z mechanizmów można dowolnie konfigurować.

Zobacz również:

Zdalny pulpit w opcji rozszerzonego zarządzania IT
eAuditor WEB - Zdalny pulpit - konfiguracja połączenia

Wsparcie dla Intel VPro / AMT

Wsparcie dla technologii Intel VPro/AMT pozwala na bezpośrednie zarządzanie komputerami z wykorzystaniem technologii Intela.

System rozpoznaje wersję technologii, port, konfigurację oraz umożliwia za pośrednictwem kliknięcia połączenie się z komputerem.

Technologia Intel Vpro/AMT pozwala m.in. na zdalne zarządzanie komputerami wyłączonymi, modyfikację Biosu, zmianę systemu operacyjnego.

Więcej
eAuditor V7 WEB - Komputery Intel vPro

Monitorowanie dzienników zdarzeń

Dzięki systemowi eAuditor administrator uzyskuje bieżący dostęp do dzienników zdarzeń wszystkich komputerów (w tym komputerów poza siecią).

Informacja z dzienników zdarzeń jest wykorzystywana do określania skali nieprawidłowości pracy komputerów i pozwala na łatwiejsze wykonanie napraw systemów operacyjnych, oprogramowania i konfiguracji.

eAuditor V7 WEB - Dzienniki zdarzeń

Automatyzacja zadań IT

eAuditor został wyposażony w serwer automatyzacji, który zapewnia powtarzalność wykonania zdefiniowanych automatów.

Zdefiniowano kilkadziesiąt automatów, które pracują 24h/dobę i realizują wybrane zadania – np. mapują w bazie danych komputery po reinstalacji systemu operacyjnego, identyfikują aplikacje i pakiety, przygotowują dla administratora informacje o nieprawidłowościach pracy komputerów (nadmierne obciążenie procesorów, dysków, pamięci itp.).

eAuditor V7 WEB - Serwer automatyzacji

Rozbudowany system raportowania

W tym raporty parametryczne z parametrami statycznymi i dynamicznymi.

Wbudowany harmonogram raportów pozwalający na wysyłanie raportów e-mailem oraz zapisywanie w dowolnie lokalizacji. (opcja)

Raporty na każdym widoku.

Nowy widok listy raportów z możliwością dowolnego grupowania i przeszukiwania.

Więcej
eAuditor V7 WEB - Raporty - Lista raportów - Serwer automatyzacji

System do zarządzania IT – poznaj funkcjonalności programu eAuditor!

Dowiedz się więcej o możliwościach eAuditor – skontaktuj się z nami!