Dashboard

W systemie eAuditor zaimplementowano interaktywny sposób prezentacji danych, aby administratorzy mogli jeszcze szybciej i łatwiej odczytywać kluczowe informacje o stanie infrastruktury. Dashboard to ponad 200 widgetów, za pomocą których możliwe jest zapewnienie ciągłości procesów w organizacji.

Rodzaje Dashboardów

eAuditor - dashboard

Dashboard

eAuditor - inwentaryzacja

Security Dashboard

eAuditor - Security Dashboard

Network Dashboard

eAuditor - Zarządzanie oprogramowaniem

Mój Dashboard

Dashboard

Główny panel zawierający wszystkie kluczowe informacje na temat aktualnego stanu infrastruktury. Dzięki temu monitorowanie infrastruktury staje się jeszcze prostsze. Administrator ma możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlania widgetów w ramach tej funkcji. W systemie dostępnych jest ponad 200 widgetów, które pogrupowaliśmy w 11 kategorii:

 • Osoby,
 • Zdrowie,
 • Sprzęt,
 • Oprogramowanie,
 • Multimedia,
 • Wydajność,
 • Wirtualizacja,
 • Wydruki,
 • WWW,
 • Serwery WWW,
 • DLP.

Security Dashboard

W ramach tego widoku dostępne są wszystkie informacje o kluczowych wskaźnikach pracy infrastruktury IT. Pogrupowano je według sześciu kategorii:

 • System operacyjny,
 • Komputery (jednostki),
 • Oprogramowanie,
 • Użytkownicy,
 • Sieć,
 • Sprzęt/urządzenia.
Więcej informacji

Network Dashboard

W ramach Network Dashboard dostępne jest graficzne przedstawianie połączeń między urządzeniami podłączonymi do sieci oraz serwisami, z którymi się łączą, wraz z zapisanym średnim czasem wymaganym do nawiązania tego połączenia. W systemie dostępne są cztery statusu określające połączenie między urządzeniem a serwisem.

 • OK – aktywne połączenie z serwisem oraz czas połączenia nie przekracza wartości progowej,
 • Wolne – aktywne połączenie z serwisem, jednak czas połączenia przekracza wartość progową,
 • Rozłączone – tak aktywnego połączenia z serwisem. Wyświetlana wartość czasowa jest ostatnią wartością historyczną, dla której połączenie zostało uzyskane,
 • Nieosiągalne – brak możliwości nawiązania połączenia z serwisem.
Więcej informacji
Network Dashboard w systemie eAuditor

Mój Dashboard

W ramach funkcji Mój Dashboard możliwe jest utworzenie własnego widoku pod konkretnego użytkownika systemu. Dzięki temu administratorzy zajmujący się różnymi kwestiami w organizacji mogą szybciej dotrzeć do kluczowych informacji. Każdy z nich może kopiować różne widgety z sekcji Dashboard lub Security Dashboard. Dodatkowo skróciliśmy ścieżkę dotarcia do dowolnego widoku z konsoli umożliwiając dodawanie skrótów. Teraz za pomocą dwóch kliknięć można przejść do karty szczegółowej monitorowanego sprzętu.

Więcej informacji
Mój Dashboard w systemie eAuditor

Korzyści z wykorzystania Dashboardów