Inwentaryzacja komputerów i inwentaryzacja serwerów2018-11-12T20:58:47+00:00

Inwentaryzacja komputerów. Inwentaryzacja serwerów.

W celu skutecznego zarządzania zasobami informatycznymi konieczna jest ich inwentaryzacja. Nie musi się ona jednak kojarzyć z fizycznym przeglądaniem komputerów i przerywaniem pracy ich użytkownikom. eAuditor powstał po to, by te procesy zautomatyzować i uniknąć manualnego inwentaryzowania komputerów. 

Microsoft Windows

MacOS

Linux

 • automatyczna inwentaryzacja infrastruktury IT
 • automatyczna identyfikacja i śledzenie ruchu monitorów zewnętrznych
 • wsparcie dla typów: komputer, drukarka, monitor, urządzenia USB, kamera, urządzenie multimedialne, itp.
 • informacje o wersji i statusie technologii INTEL VPro/ AMT, INTEL Anti-Theft
 • automatyczna inwentaryzacja środowisk wirtualnych VMWARE, MS Hyper-V
 • wbudowane skanery IP (wyszukuje urządzeń w sieci),  SMTP (odczytuje konfiguracje urządzeń), środowisk wirtualnych (odczytuje kompleksowe dane o środowisku wirtualnym) MS Hyper-V, WMWARE
 • lista wszystkich urządzeń „widocznych” w sieci oraz podłączonych do komputerów
 • ewidencja środków trwałych IT
 • automatyczne przypisywanie zasobów do użytkowników
 • automatyczne generowanie protokołów przekazania i zwrotu (zobacz więcej… )
 • szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej
 • informacje o wpisach w rejestrach, plikach wykonywalnych, multimedialnych, erotycznych i archiwach
 • informacje systemowe (komendy startowe, konta użytkowników, foldery udostępnione, informacje SMART itp.)
 • informacje wg kategorii: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.
 • historia zmian sprzętu
 • szczegółowy czas pracy komputera (godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności oraz przerwy)
 • zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika zdarzeń
 • ewidencjonowanie umów utrzymaniowych SLA w odniesieniu do dowolnego zasobu
 • planowanie modernizacji i zakupów IT
 • profesjonalne raporty inwentarzowe
 • wsparcie dla systemów MS Windows, Android, Linux, Unix
 • aplikacja e-Inventory przeznaczona do realizacji spisu z natury na bazie kodów 1D i 2D, QR

Inwentaryzacja komputerów i inwentaryzacja serwerów

Inwentaryzacja komputerów prowadzona jest automatycznie za pośrednictwem agenta zainstalowanego na wszystkich komputerach.

Komputery mogą znajdować się poza siecią (za NATem).

Informacje o komputerach można importować z MS AD lub innych źródeł.

Inwentaryzacja komputerów i inwentaryzacja serwerów. Pełna automatyzacja.

Informacja szczegółowa

Każda pozycja posiada szczegółową informację zawierającą m.in: dokładną konfigurację sprzętową, dane wirtualizacji, listę zainstalowanego oprogramowania,  wykorzystanie oprogramowania, historię logowań użytkowników,  informację o naruszeniach polityk bezpieczeństwa, notatki, załączniki, relacje do innych zasobów itp.

Inwentaryzacja aplikacji i pakietów

Dla każdego komputera dostępna jest lista zainstalowanych aplikacji i pakietów a także oprogramowania typu portable.

Oprogramowanie może występować w różnych modelach licencyjnych. System posiada wbudowaną unikatową bazę publicznych wzorców oprogramowania.

Każdy z użytkowników może dodatkowo tworzyć prywatną bazę wzorców.

Zinwentaryzowane oprogramowanie może być kategoryzowane wg dowolnych kryteriów.

Inwentaryzacja oprogramowania na komputerze. Identyfikacja aplikacji. Identyfikacja pakietów. Wykorzystanie licencji.

Screenshots


Menu
Kontakt
RODO
Nowości v6
Filmy instruktażowe
Demo on-line