Inwentaryzacja komputerów i serwerów

Najdokładniejsze narzędzie na rynku w zakresie inwentaryzacji komputerów i serwerów

Microsoft Windows

MacOS

Linux

 • automatyczna inwentaryzacja infrastruktury IT
 • automatyczna identyfikacja i śledzenie ruchu monitorów zewnętrznych
 • wsparcie dla typów: komputer, drukarka, monitor, urządzenia USB, kamera, urządzenie multimedialne, itp.
 • informacje o wersji i statusie technologii INTEL VPro/ AMT, INTEL Anti-Theft
 • automatyczna inwentaryzacja środowisk wirtualnych VMWARE, MS Hyper-V
 • wbudowane skanery IP (wyszukuje urządzeń w sieci),  SMTP (odczytuje konfiguracje urządzeń), środowisk wirtualnych (odczytuje kompleksowe dane o środowisku wirtualnym) MS Hyper-V, WMWARE
 • lista wszystkich urządzeń „widocznych” w sieci oraz podłączonych do komputerów
 • ewidencja środków trwałych IT
 • automatyczne przypisywanie zasobów do użytkowników
 • automatyczne generowanie protokołów przekazania i zwrotu (zobacz więcej… )
 • szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej
 • informacje o wpisach w rejestrach, plikach wykonywalnych, multimedialnych, erotycznych i archiwach
 • informacje systemowe (komendy startowe, konta użytkowników, foldery udostępnione, informacje SMART itp.)
 • informacje wg kategorii: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.
 • historia zmian sprzętu
 • szczegółowy czas pracy komputera (godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności oraz przerwy)
 • zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika zdarzeń
 • ewidencjonowanie umów utrzymaniowych SLA w odniesieniu do dowolnego zasobu
 • planowanie modernizacji i zakupów IT
 • profesjonalne raporty inwentarzowe
 • wsparcie dla systemów MS Windows, Android, Linux, Unix
 • aplikacja e-Inventory przeznaczona do realizacji spisu z natury na bazie kodów 1D i 2D, QR

Inwentaryzacja komputerów i serwerów

Inwentaryzacja komputerów prowadzona jest automatycznie za pośrednictwem agenta zainstalowanego na wszystkich komputerach.

Komputery mogą znajdować się poza siecią (za NATem).

Informacje o komputerach można importować z MS AD lub innych źródeł.

Inwentaryzacja komputerów i inwentaryzacja serwerów. Pełna automatyzacja.

Informacja szczegółowa

Każda pozycja posiada szczegółową informację zawierającą m.in: dokładną konfigurację sprzętową, dane wirtualizacji, listę zainstalowanego oprogramowania,  wykorzystanie oprogramowania, historię logowań użytkowników,  informację o naruszeniach polityk bezpieczeństwa, notatki, załączniki, relacje do innych zasobów itp.

Autoryzacja komputerów

Inwentaryzacja aplikacji i pakietów

Dla każdego komputera dostępna jest lista zainstalowanych aplikacji i pakietów a także oprogramowania typu portable.

Oprogramowanie może występować w różnych modelach licencyjnych. System posiada wbudowaną unikatową bazę publicznych wzorców oprogramowania.

Każdy z użytkowników może dodatkowo tworzyć prywatną bazę wzorców.

Zinwentaryzowane oprogramowanie może być kategoryzowane wg dowolnych kryteriów.

Inwentaryzacja oprogramowania na komputerze. Identyfikacja aplikacji. Identyfikacja pakietów. Wykorzystanie licencji.

Rozbudowany system raportowania

W tym raporty parametryczne z parametrami statycznymi i dynamicznymi.

Wbudowany harmonogram raportów pozwalający na wysyłanie raportów e-mailem oraz zapisywanie w dowolnie lokalizacji. (opcja)

Raporty na każdym widoku.

Nowy widok listy raportów z możliwością dowolnego grupowania i przeszukiwania.

Więcej
Raporty - eAuditor

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online