Inwentaryzacja komputerów i serwerów

Najdokładniejsze narzędzie na rynku w zakresie inwentaryzacji komputerów i serwerów

Microsoft Windows

MacOS

Linux

 • automatyczna inwentaryzacja infrastruktury IT
 • automatyczna identyfikacja i śledzenie ruchu monitorów zewnętrznych
 • wsparcie dla typów: komputer, drukarka, monitor, urządzenia USB, kamera, urządzenie multimedialne, itp.
 • informacje o wersji i statusie technologii INTEL VPro/ AMT, INTEL Anti-Theft
 • automatyczna inwentaryzacja środowisk wirtualnych VMWARE, MS Hyper-V
 • wbudowane skanery IP (wyszukuje urządzeń w sieci),  SMTP (odczytuje konfiguracje urządzeń), środowisk wirtualnych (odczytuje kompleksowe dane o środowisku wirtualnym) MS Hyper-V, WMWARE
 • lista wszystkich urządzeń „widocznych” w sieci oraz podłączonych do komputerów
 • ewidencja środków trwałych IT
 • automatyczne przypisywanie zasobów do użytkowników
 • automatyczne generowanie protokołów przekazania i zwrotu (zobacz więcej… )
 • szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej
 • informacje o wpisach w rejestrach, plikach wykonywalnych, multimedialnych, erotycznych i archiwach
 • informacje systemowe (komendy startowe, konta użytkowników, foldery udostępnione, informacje SMART itp.)
 • informacje wg kategorii: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.
 • historia zmian sprzętu
 • szczegółowy czas pracy komputera (godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności oraz przerwy)
 • zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika zdarzeń
 • ewidencjonowanie umów utrzymaniowych SLA w odniesieniu do dowolnego zasobu
 • planowanie modernizacji i zakupów IT
 • profesjonalne raporty inwentarzowe
 • wsparcie dla systemów MS Windows, Android, Linux, Unix
 • aplikacja e-Inventory przeznaczona do realizacji spisu z natury na bazie kodów 1D i 2D, QR