Dyrektywa NIS2 – odpowiedź Unii Europejskiej na rosnące cyberzagrożenia  

Sprawdź, jak wprowadzić zmiany w swojej organizacji, odpowiadając na nowe wytyczne

Na czym polega Dyrektywa NIS2?

Dyrektywa NIS2 to odpowiedź Unii Europejskiej na rosnące cyberzagrożenia. Weszła w życie 16 stycznia 2023 roku, zastępując wcześniejszy akt z 2016 roku. To przełomowy moment w budowaniu cyberbezpieczeństwa, szczególnie w organizacjach, które muszą zadbać o kluczowe ogniwa infrastruktury krytycznej.

Kogo obowiązuje Dyrektywa NIS2?

Podmioty publiczne i prywatne

Kiedy Dyrektywa weszła w życie?

16 stycznia 2023 roku

Do kiedy należy wprowadzić zmiany?

17 października 2024 roku

Jakie zadania NIS2 stawia dla organizacji?

nis

1. Zarządzanie  

Organy zarządzające podmiotami organizacji muszą zatwierdzać środki zarządzania ryzykiem związanym z cyberatakami. Ponadto nowa dyrektywa wprowadza obowiązek szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla zarządzających i pracowników.

2. Środki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie  

Organizacje w UE zobowiązane są do podejmowania odpowiednich środków technicznych, operacyjnych i organizacyjnych w celu zarządzania ryzykiem związanym z cyberatakami.  

nis2
nis2_1

3. Obowiązki w zakresie zgłaszania incydentów   

Skuteczne działanie z perspektywy całokształtu zmian organizacyjnych wdrażanych w świetle dyrektywy NIS2 to nie tylko odpowiednia strategia i długoterminowe cele, ale również szybka reakcja na incydenty oraz zgłaszane ich bez zbędnej zwłoki właściwym organom.

4. Stosowanie europejskich programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa

Warto rozważyć, jakie certyfikaty mogą podnieść poziom bezpieczeństwa Twojej organizacji. Odpowiednie instytucje Unii Europejskiej mogą żądać, aby podmioty (publiczne i prywatne) zastosowały określone produkty, usługi i procesy ICT, zgodnie z programami certyfikacji cyberbezpieczeństwa przyjętymi na mocy artykułu 49 rozporządzenia (UE) 2019/881.

nis_2

Jakie zadania NIS2 stawia dla organizacji?

1. Zarządzanie  

Organy zarządzające podmiotami organizacji muszą zatwierdzać środki zarządzania ryzykiem związanym z cyberatakami. Ponadto nowa dyrektywa wprowadza obowiązek szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla zarządzających i pracowników.

2. Środki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie  

Organizacje w UE zobowiązane są do podejmowania odpowiednich środków technicznych, operacyjnych i organizacyjnych w celu zarządzania ryzykiem związanym z cyberatakami.  

NIS2

3. Obowiązki w zakresie zgłaszania incydentów   

Skuteczne działanie z perspektywy całokształtu zmian organizacyjnych wdrażanych w świetle dyrektywy NIS2 to nie tylko odpowiednia strategia i długoterminowe cele, ale również szybka reakcja na incydenty oraz zgłaszane ich bez zbędnej zwłoki właściwym organom.

4. Stosowanie europejskich programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa

Warto rozważyć, jakie certyfikaty mogą podnieść poziom bezpieczeństwa Twojej organizacji. Odpowiednie instytucje Unii Europejskiej mogą żądać, aby podmioty (publiczne i prywatne) zastosowały określone produkty, usługi i procesy ICT, zgodnie z programami certyfikacji cyberbezpieczeństwa przyjętymi na mocy artykułu 49 rozporządzenia (UE) 2019/881.

NIS2

Systemy IT z katalogu BTC zgodne z NIS2

NIS2

Chcemy pomóc Ci skutecznie dostosować się do najnowszych wymagań związanych z dyrektywą NIS2. Przygotowaliśmy dla Ciebie bezpłatny materiał, który wskaże jakie systemy odpowiadają na nowe wytyczne.

Co zyskasz pobierając nasz materiał?

Kompleksowe zestawienie funkcjonalności

Nasz materiał to nie tylko teoria! Znajdziesz w nim konkretne funkcjonalności w odniesieniu do najważniejszych wymagań stawianych organizacjom przez dyrektywę NIS2.  

NIS2

Dodatkowy czas i przewagę nad innymi organizacjami

Zawarte informacje w materiale umożliwią Ci łatwy i prosty przegląd systemów spełniających wymogi NIS2. Dodatkowo skrócisz ścieżkę zgodności z dyrektywą, ponieważ nie będziesz musiał poświęcać dodatkowego czasu na przeglądanie innych rozwiązań. 

NIS2

Gwarancję jakości oferowanych systemów IT

W naszym zestawieniu znajdziesz innowacyjne systemy IT oferujące kompleksowe funkcjonalności do zarządzania infrastrukturą oraz zapewniania bezpieczeństwa IT dla organizacji na całym świecie.

Dowiedz się więcej o naszych systemach 

eAuditor

Kompleksowe rozwiązanie dla działów IT, które już w konfiguracji podstawowej umożliwia: zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzanie zasobami, inwentaryzację oraz monitorowanie. Oprogramowanie eAuditor wspiera kluczowe procesy w organizacji umożliwiając zaoszczędzenie czasu działom IT. Automatyzuje działania, zapewniając możliwość elastycznego i efektywnego rozwoju.

eA tabelka

Hyprovision DLP

Profesjonalny system do ochrony przed wyciekiem danych klasy DLP (Data Loss Prevention), który oferuje szerokie możliwości kontrolowania i blokowania działań użytkowników. Pozwala na wykrywanie i alarmowanie o podejrzanych operacjach na konkretnych danych.

hypro tabelka

eHelpDesk

System do zarządzania procesami wsparcia technicznego. Umożliwia nadzorowanie świadczonych usług informatycznych oraz zarządzanie incydentami. Dzięki webowej konsoli umożliwia obsługę zgłoszeń z dowolnego urządzenia.

eHelpdesk tabelka

RODOprotektor

Rozwiązanie do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z RODO. Wspiera administratorów danych i inspektorów ochrony danych w realizacji codziennych zadań, umożliwiając nadzór nad upoważnieniami oraz szacowanie potencjalnego zagrożenia.

rodo tabelka

System Zarządzania Uprawnieniami

Kompleksowe narzędzie zapewniające prawidłową realizację procesu nadawania, odbierania oraz weryfikacji uprawnień do systemów informatycznych, oprogramowania, profili uprawnień oraz sprzętu.

SZU tabelka

Pobierz nasz bezpłatny materiał już teraz!

Wypełnij poniższy formularz i rozpocznij proces dostosowywania się do wymagań NIS2