Mapa sieci – Skaner sieci

Do zobrazowania połączeń pomiędzy poszczególnymi sieciami oraz uzyskania szczegółowych informacji w ramach danej sieci można wykorzystać niniejszy moduł.

Skaner sieci generuje listę wszystkich urządzeń sieciowych. Skanowanie odbywa się zgodnie z harmonogramem.  W oparciu o dane ze skanera sieci przygotowywana jest mapa sieci. Mapa sieci podlega filtrowaniu wg dowolnych kryteriów.

Identyfikacja sieci i podsieci

Mapy programowalne

Informacja o usługach

  • identyfikacja sieci lokalnych i rozległych
  • identyfikacja urządzeń sieciowych
  • identyfikacja usług
  • mapy programowalne
  • bezpośrednie połączenie z urządzeniami
  • monitorowanie stanu usług sieciowych
  • filtrowanie danych
  • harmonogram aktualizacji danych

Skaner sieci umożliwia zidentyfikowanie sieci lokalnych.

Odpowiednia architektura systemu umożliwia uzyskiwanie map sieci rozległych oraz udostępnia szczegółowe informacje o wszystkich urządzeniach sieciowych.

Zastosowanie