Wirtualizacja – inwentaryzacja i monitorowanie

Skala środowisk zwirtualizowanych rośnie w postępie geometrycznym. Zapanuj nad serwerami wirtualizacji (host) oraz maszynami wirtualnymi (guest) poprzez wdrożenie systemu eAuditor.

Skaner środowisk wirtualnych - Hyper-V
Skaner wirtualizacji - vmware

Inwentaryzacja i monitorowanie wirtualizacji polega na automatycznym okresowym skanowaniu sieci w celu zidentyfikowania środowisk wirtualnych (serwerów) a następnie podłączenie się do danego środowiska wirtualnego (z wykorzystaniem wbudowanego API) i odczytaniu jego parametrów (maszyn wirtualnych).

  • wsparcie dla technologii Hyper-V i VMware
  • automatyczna inwentaryzacja serwerów wirtualizacji
  • dowolna ilość sieci i podsieci
  • wbudowany programowalny harmonogram skanowania z dokładnością do minuty
  • informacja szczegółowa o serwerze wirtualizacji
  • informacja szczegółowa o maszynach wirtualnych
  • pełny i bieżący monitoring środowisk wirtualizacji (pamięć RAM, dyski itp.)
  • identyfikacja błędów serwerów i maszyn wirtualnych
  • możliwość zarządzania maszynami wirtualnymi (wbudowany Supervisor)
  • nieograniczone możliwości zarządzania maszynami wirtualnymi przy zainstalowanym eAgencie

Inwentaryzacja serwerów wirtualizacji

Skaner środowisk wirtualizacji pozwala na wykrywanie i aktualizację stanu środowisk MS Hyper-V oraz VMware oraz maszyn wirtualnych na tych serwerach.

eAuditor udostępnia dokładne dane o środowiskach wirtualnych.

eAuditor V7 WEB - Serwery wirtualizacji

Maszyny wirtualne

Informacja o maszynach wirtualnych wraz z możliwością zarządzania nimi (Hypervisor) stanowi bardzo ważny element zarządzania infrastrukturą wirtualną.

Zainstalowanie na maszynach wirtualnych eAgenta (opcja) znacznie rozszerza możliwości monitorowania i zarządzania.

eAuditor V7 WEB - Maszyny wirtualne

Harmonogram skanowania

Wbudowany mechanizm umożliwia obsługę dowolnej ilości sieci, w których będzie wykonywane wyszukiwanie systemów wirtualnych.

Programowalny harmonogram umożliwia skanowanie z częstotliwością od jednej minuty wzwyż.

eAuditor WEB - Wirtualizacja - harmonogram

Raportowanie serwerów wirtualizacji

W tym raporty parametryczne z parametrami statycznymi i dynamicznymi.

Wbudowany harmonogram raportów pozwalający na wysyłanie raportów e-mailem oraz zapisywanie w dowolnie lokalizacji. (opcja)

Nowy widok listy raportów z możliwością dowolnego grupowania i przeszukiwania.

Wydruki serwerów wirtualizacji.

Więcej
eAuditor V7 WEB - Raporty - Lista raportów - Wirtualizacja

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online