Wirtualizacja – inwentaryzacja i monitorowanie

Skala środowisk zwirtualizowanych rośnie w postępie geometrycznym. Zapanuj nad serwerami wirtualizacji (host) oraz maszynami wirtualnymi (guest) poprzez wdrożenie systemu eAuditor.

Skaner środowisk wirtualnych - Hyper-V

Inwentaryzacja i monitorowanie wirtualizacji polega na automatycznym okresowym skanowaniu sieci w celu zidentyfikowania środowisk wirtualnych (serwerów) a następnie podłączenie się do danego środowiska wirtualnego (z wykorzystaniem wbudowanego API) i odczytaniu jego parametrów (maszyn wirtualnych).

  • wsparcie dla technologii Hyper-V i WMware
  • automatyczna inwentaryzacja serwerów wirtualizacji
  • dowolna ilość sieci i podsieci
  • wbudowany programowalny harmonogram skanowania z dokładnością do minuty
  • informacja szczegółowa o serwerze wirtualizacji
  • informacja szczegółowa o maszynach wirtualnych
  • pełny i bieżący monitoring środowisk wirtualizacji (pamięć RAM, dyski itp.)
  • identyfikacja błędów serwerów i maszyn wirtualnych
  • możliwość zarządzania maszynami wirtualnymi (wbudowany Supervisor)
  • nieograniczone możliwości zarządzania maszynami wirtualnymi przy zainstalowanym eAgencie

Inwentaryzacja serwerów wirtualizacji

Skaner środowisk wirtualizacji pozwala na wykrywanie i aktualizację stanu środowisk MS Hyper-V oraz VMware oraz maszyn wirtualnych na tych serwerach.

eAuditor udostępnia dokładne dane o środowiskach wirtualnych.

eAuditor V7 WEB - Serwery wirtualizacji