eAuditor V7 WEB

Dynamiczne widoki użytkownika systemu eAuditor – możliwości wykorzystania funkcjonalności

Dynamiczne widoki użytkownika w systemie eAuditor pozwalają na tworzenie widoków z uwzględnieniem złożonych kryteriów filtrowania oraz dostosowania ich do potrzeb użytkownika.

Korzyści i zastosowanie

W systemie eAuditor V7 WEB został wprowadzony nowy mechanizm, dzięki któremu mamy możliwość utworzenia dowolnych widoków dostosowanych do potrzeb danego administratora, uzyskując korzyści:

 • widoki profilowane dla potrzeb każdego użytkownika,
 • dowolne wybranie widoczności kolumn, kolejności i szerokości,
 • możliwość szybkiego wybrania innej definicji widoku z listy już utworzonych,
 • możliwość szybkiego przedefiniowania widoku,
 • szybkie wyświetlanie mniejszej ilości danych,
 • mniejsze obciążenie serwera bazodanowego – serwer zwraca tylko te dane, które wyświetla użytkownik.

Przykład zastosowania

Funkcjonalność prezentujemy poniżej na przykładzie widoku „Skaner sieci”. Aby wejść w menu definiowania nowego widoku dla aktualnie otwartej karty, należy wybrać ikonę koła zębatego, która znajduje się w prawym, górnym rogu.

Wyświetlone zostanie okno z listą zdefiniowanych już widoków. W oknie mamy możliwość:

 • edycji poprzednich widoków (wcześniej zdefiniowanych),
 • usunięcia poprzednich widoków,
 • dodania nowego widoku.
Dynamiczne widoki użytkownika - widok z repozytorium - eAuditor V7 WEB

Tworzenie nowego widoku

Nowy widok możemy dodać poprzez naciśnięcie ikony plusa w oknie widoków.

Dynamiczne widoki użytkownika - dodawanie nowego widoku - eAuditor V7 WEB

W wyświetlonym oknie możemy zmienić nazwę oraz wykorzystać trzy zakładki:

 • filtry,
 • filtry-wyrażenie,
 • kolumny.
Ustawienia widoku - eAuditor V7 WEB

zakładce „filtry” możemy dodać wyrażenia logiczne – od najprostszych składających się z jednego warunku, aż po bardziej złożone, które wykorzystują kilka operatorów logicznych i nawiasy, np.:

 • (brak) jeśli chcemy zastosować proste zapytanie jednolinijkowe,
 • NIE (czyli negacja NOT),
 • ( (otwarcie nawiasu i tworzenie podwyrażenia),
 • ) (zamknięcie nawiasu i zamknięcie podwyrażenia).

Do dyspozycji mamy też operatory logiczne, np.:

 • I (AND),
 • I NIE (AND z negacją drugiego warunku),
 • LUB (OR),
 • LUB NIE (OR z negacją drugiego warunku).

Każdy operator może również otwierać nawias i tworzyć podwyrażenia, np.:

 • I (
 • NIE (
 • LUB (

W przykładzie zostało utworzone proste wyrażenie, które ma na celu wyświetlenie listy komputerów/urządzeń sieciowych, których procent strat pakietów wynosi 100% lub maksymalny czas odpowiedzi na usługi wynosi więcej niż 90 ms.

Dynamiczne widoki użytkownika - ustawienia widoku - eAuditor V7 WEB

zakładce „Wyrażenie” zostaje wyświetlone wyrażenie w formie tekstowej, które stworzyliśmy przy pomocy kreatora dostępnego w zakładce filtry.

Dynamiczne widoki użytkownika - wyrażenie logiczne prostego polecenia - eAuditor V7 WEB

zakładce „Kolumny” mamy możliwość zdefiniowania, które kolumny będą wyświetlone na potrzeby naszego widoku. Funkcjonalność pozwala na zmniejszenie nadmiarowych informacji  i wyświetlenie tylko tego, co będzie nam potrzebne.

System eAuditor - edytowalne widoki użytkownika kolumny

Utworzony widok wygląda następująco:

eAuditor- edytowalne widoki użytkownika - prezentacja wyników utworzonego widoku

Jak widać na obrazie nowy widok został poprawnie skonfigurowany. Zostały wyświetlone tylko te elementy, które spełniają warunek.

Przykład zaawansowany

Drugim przykładem będzie przykład z zastosowaniem nawiasów i kilku warunków:

Dane będą wyświetlone, jeśli zostanie spełniony jeden z dwóch warunków:

 • Warunek 1: czas odpowiedzi usługi nie będzie mniejszy bądź równy 25 ms lub procent straconych pakietów będzie mniejszy bądź równy 25%.
 • Warunek 2: jeśli komputer będzie zawierał dane SNMP oraz jeśli struktura, w której znajduje się komputer będzie nazywać się BTC.
eAuditor - edytowalne widoki użytkownika - zaawansowany widok

Wynik zastosowanego filtra:

eAuditor - edytowalne widoki użytkownika - zaawansowany widok prezentacja

Edycja widoku / usunięcie widoku

Aby edytować widok, należy wykorzystać button umieszczony przy nazwie danego widoku. Zostanie otworzone okno takie samo jak w przypadku tworzenia nowego widoku, lecz z tą różnicą, że zostaną wczytane ustawienia aktualnie edytowalnego widoku.

Usuwanie widoku odbywa się poprzez wybranie ikony kosza przy nazwie danego widoku.