eAuditor v7 WEB - 5 zasad współpracy z dostawcą oprogramowania

Prowadząc swój biznes warto pamiętać, że często znacznie ważniejsza od samego produktu jest efektywna współpraca z dostawcą oprogramowania – ostatecznie to właśnie dostawca, a nie sam produkt, odpowiada za spełnienie naszej potrzeby biznesowej. Dostawca taki proponując odpowiednie rozwiązania systemowe, daje nam komfort późniejszej pracy na danym oprogramowaniu. Jak zatem zadbać o właściwą i owocną relację na linii klient – dostawca oprogramowania?

  • Zaufanie

Dobry kontakt pomiędzy klientem, a dostawcą oprogramowania to podstawa do budowania zaufania, a co za tym idzie do warunków efektywnej współpracy. Dzięki niemu współpraca ta przebiega płynnie i obie strony skupiają się na rozwiązywaniu problemów biznesowych, a nie na wyszukiwaniu kruczków w podpisywanych umowach.

Czasami potrzeba dużo czasu, aby zbudować partnerskie relacje z dostawcą. Jeżeli chodzi o zaufanie, to jego znaczną część dobrze jest wyrazić już na początku współpracy. Większość dostawców oprogramowania dla firm działa w taki sposób, aby czerpać korzyści nie tylko z jednorazowego wdrożenia systemu informatycznego, ale również późniejszej opieki serwisowej, upgrade’ów, sprzedaży dodatkowych produktów oraz usług konsultingowych.

  • Szczerość

Zdarza się, że podczas współpracy pojawiają się nieprzewidziane trudności, które mogą uniemożliwić terminowe opłacenie faktury za wykonaną usługę (klient) bądź dotrzymanie ustalonego wcześniej terminu (dostawca). Sytuacje takie są niestety niekomfortowe dla obu stron, znacznie łatwiej je zrozumieć, gdy są komunikowane szczerze, z nakreślonym już planem (np. przewidzianym nowym terminem zapłaty).

  • Elastyczność

Umowa oraz wcześniej przygotowany plan współpracy wyznaczają cele, zasady oraz harmonogram współpracy na linii KLIENT – DOSTAWCA. Zdarza się, że w wyniku zmiany warunków czy odkrywania nowych potrzeb, pierwotne ustalenia mogą ulec zmianie. Jeżeli zależy nam na efektywnej współpracy należy przyjąć pewną dozę elastyczności i rozsądku w podejściu do zapisów w kontrakcie, czy wcześniejszych ustaleń.

  • Precyzyjna i bezpieczna umowa

Nie zapominajmy o tym i dbajmy o spisywanie i autoryzowanie wszelkich istotnych ustaleń między stronami klient-dostawca. Oprogramowanie dla biznesu to grupa produktów niezwykle złożonych, gdzie mimo dobrej woli obu stron, mogą wystąpić pomyłki czy nieporozumienia. Posiadanie dokumentacji, pozwoli szybko rozstrzygnąć ewentualny spór i przywrócić współpracę.

  • Jasny podział odpowiedzialności

Kiedy zdecydujemy się na rozpoczęcie współpracy z dostawcą oprogramowania, warto zastanowić się nad wyznaczeniem, dla obu stron, jasnego zakresu odpowiedzialności. Pozwoli to uschematyzować podział obowiązków oraz wpłynie na decyzyjność, tak, aby dane działania były adekwatne do posiadanych kompetencji. Klienci najlepiej znają się na prowadzonym biznesie, rozumieją jego specyfikę i uwarunkowania. Zaś dostawca oprogramowania doskonale orientuje się we wdrażanym produkcie oraz zna jego możliwości i ograniczenia.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami!

Więcej informacji