Praca zdalna pracowników – jak zarządzać komputerami – jak monitorować komputery i pracowników – jak zapewnić bezpieczeństwo danym

Sprawdź, jakie wsparcie zapewniają rozwiązania BTC eAuditor oraz Hyprovision DLP.

Praca zdalna pracownika
Praca zdalna - monitorowanie komputera i pracownika

KOMUNIKAT

W związku z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2 i koniecznością pracy zdalnej pracowników naszych Klientów uruchomiliśmy DODATKOWE BEZPŁATNE WSPARCIE obejmujące pomoc w zakresie przekonfigurowania infrastruktury IT z systemami eAuditor V7 WEB oraz Hyprovision DLP aby działy IT i bezpieczeństwa skutecznie zarządzały komputerami zdalnymi, monitorowały pracowników oraz zapewniały bezpieczeństwo danym.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem a jesteś zainteresowany wsparciem – wypełnij formularz, niezwłocznie się skontaktujemy.
Potrzebuję wsparcia

Funkcje niezbędne do pracy zdalnej pracowników

najbardziej przydatne i wbudowane do systemów BTC eAuditor V7 WEB oraz Hyprovision DLP

 

Tabela przedstawia kluczowe funkcje zarządzania i monitorowania komputerów oraz użytkowników przy pracy zdalnej w systemach eAuditor V7 WEB oraz Hyprovision DLP (oznaczone jako HV).

Wdrożenie głównych funkcjonalności można zrealizować w ciągu kilku godzin. W procesie wdrożenia w pełni wspieramy naszych Klientów.

Zobacz film!

Monitorowanie komputera pracownika - praca zdalna - bezpieczeństwo danych
Zarządzanie komputerami

Dashboard – informacja o infrastrukturze IT

Zdalna instalacja /deinstalacja 

Zdalny pulpit (RDP, VNC, UVNC)

Zdalna konfiguracja

Wsparcie techniczne

Zdalny restart

Zdalne wykonywanie skryptów CMD (kilkadziesiąt wbudowanych)

Zdalne wykonywanie skryptów powershell (kilkadziesiąt wbudowanych)

Użytkownicy

Informacja o użytkownikach online

Godzina zalogowania, wylogowania

Monitorowanie pracy (czas aktywności, nieaktywności)

Monitorowanie uruchamianych aplikacji

Monitorowanie uruchamianych procesów

Monitorowanie drukarek i wydruków

Monitorowanie stron www na podstawie zawartości (machine learning)

Monitorowanie poczty  i załączników poczty wychodzącej

Zdalne szkolenia pracowników i monitorowanie postępu procesu szkoleniowego

Monitorowanie urządzeń

Godzina włączenia, wyłączenia, uśpienia

Lokalizacja komputera po IP (komputer za NATem)

Podłączane urządzenia zewnętrzne USB

Monitorowanie i zarządzanie usługami

Monitorowanie wydajności (RAM, HDD, CPU)

Monitorowanie dzienników zdarzeń

Bezpieczeństwo

Zdalne szyfrowanie dysków (Bitlocker)

Dashboard bezpieczeństwa (security dashboard) – (HV)

Blokowanie nieautoryzowanych urządzeń zewnętrznych USB

Blokowanie procesów (HV)

Blokowanie drukarek i wydruków (HV)

Blokowanie uruchamianych stron www

Monitorowanie / blokowanie otwieranych dokumentów (HV)

Znakowanie dokumentów niewidzialnym znacznikiem (HV)

Śledzenie dokumentów ze znacznikiem (HV) – kto i kiedy otwiera, modyfikuje, kopiuje, usuwa

Blokowanie dostępu do nieautoryzowanych sieci WIFI (HV)

Monitorowanie i blokowanie dostępu do magazynów danych chmurowych (HV)

Edukacja i komunikacja

Zdalne szkolenia pracowników

Definiowanie własnych materiałów szkoleniowych

Gotowe filmy instruktażowe w zakresie bezpieczeństwa

Automatyczna komunikacja z użytkownikami – wysyłanie dowolnych treści z potwierdzeniem otrzymania i przeczytania

Wyświetlanie pilnych komunikatów u użytkowników (Alert)

Wyświetlanie komunikatów u użytkowników

Jeśli masz pytania – wypełnij formularz, niezwłocznie się skontaktujemy.

Pobierz folder

Zakres bezpłatnego wsparcia

dotyczy klientów BTC posiadających systemy eAuditor V7 WEB / Hyprovision DLP z ważną obsługą serwisową

– pełne bezpłatne wsparcie w zakresie konfiguracji systemu oraz sieci w celu pracy zarządzania i monitorowania komputerów zdalnych, monitorowania pracowników,
– pełne bezpłatne wsparcie w zakresie konfiguracji systemu oraz sieci w celu monitorowania i ochrony danych oraz zapobiegania wyciekom danych,
– konfiguracja, rekonfiguracja systemu,
– konfiguracja praw dostępu dla administratorów,
– konfiguracja skanowania komputerów,
– konfiguracja monitorowania komputerów i użytkowników

Potrzebuję wsparcia

Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem a masz pilną potrzebę zdalnego zarządzania komputerami, monitorowania komputerów oraz pracowników – wypełnij formularz. Przygotujemy dla Ciebie bardzo atrakcyjne warunki współpracy.

Mam pytania

Dlaczego rozwiązania BTC eAuditor oraz Hyprovision są lepsze od innych rozwiązań

– najnowsza technologia na rynku,
– integracja monitorowania, zarządzania i ochrony danych w jednej modułowej platformie,
– technologia webowa,
– gwarancja pracy w każdym środowisku (kilkadziesiąt sieci, kilkaset lokalizacji),
– wysoka skalowalność (instalacje pow. 15tys komputerów przejęte od konkurencji),
– szybka instalacja i konfiguracja (1 godzina) z gotowymi scenariuszami instalacji i konfiguracji,
– nie obciąża sieci,
– pracuje za NATem,
– pełne bezpieczeństwo,
– kilkadziesiąt filmów instruktażowych.

Charakterystyka rozwiązań BTC eAuditor oraz Hyprovision DLP

– konsola administracyjna w pełni webowa, responsywna (działa na komputerach, tabletach, telefonach komórkowych),
– odpowiednio skonfigurowany system pozwala na zarządzanie komputerami poza siecią  (praca zdalna pracowników),
– szybka, zdalna instalacja i konfiguracja,
– automatyczne aktualizacje systemu (wszystkie komponenty),
– certyfikacja Microsoft (baza danych, sterowniki),
– pełne wsparcie producenta.

Jestem zainteresowany zdalną prezentacją

Najważniejsze skróty

Pobierz folder
eAuditor V7 WEB
Zdalne szyfrowanie dysków
Pobierz folder
Więcej informacji
Filmy instruktażowe

Drodzy Klienci – zawsze  możecie na nas liczyć!

Wsparcie informatyczne dla pracy zdalnej

Wypełnij formularz, niezwłocznie się skontaktujemy.