eAuditor V7 WEB

Multi VNC – zdalny pulpit wielu komputerów w systemie eAuditor WEB

Multi VNC umożliwia zdalne podłączenie do wielu komputerów jednocześnie i podgląd oraz operowanie na pulpitach tych komputerów.

eAuditor V7 WEB - Multi VNC - widok wielu sesji VNC - eAuditor.eu

Multi VNC – jednoczesny zdalny podgląd wielu pulpitów

Nowa funkcjonalność pozwala na uzyskanie zdalnego dostępu do wielu komputerów jednocześnie poprzez jednokrotne wpisanie loginu oraz hasła. Dostęp do komputerów może odbywać się w trybie pełnym (przejęcie klawiatury i myszki) lub ograniczonym (wyświetlanie). Okno z pulpitami otwierane jest na nowej zakładce przeglądarki. Operację otwarcia można zwielokrotnić o kolejną zakładkę przeglądarki z kolejnymi zdalnymi pulpitami.

Czym jest protokół RDP?

RDP jest to protokół internetowy stworzony przez firmę Microsoft w celu zapewnienia użytkownikowi interfejsu graficznego podczas połączenia zdalnego. W celu połączenia się z drugim komputerem użytkownik korzysta z „klienta RDP”, a docelowy komputer będzie „serwerem RDP”. Aby proces połączenia przeszedł prawidłowo usługa zdalnego pulpitu musi być uruchomiona na komputerze docelowym, a także odpowiednio skonfigurowana, żeby komputer, którym chcemy się połączyć został zautoryzowany. Microsoft oficjalnie określa to oprogramowanie jako „podłączanie pulpitu zdalnego”.

MultiVNC – podłączanie pulpitu zdalnego – eAuditor V7 WEB

Jakie korzyści zyskujemy podczas sesji pulpitu zdalnego?

  • podłączony użytkownik ma dostęp do rzeczywistego obrazu z monitora zdalnego komputera,
  • podłączony użytkownik ma dostęp do zasobów komputera oraz ma możliwość sterowania nim za pośrednictwem urządzeń wejścia, np. myszy czy też klawiatury.

Czym jest VNC?

Virtual Network Computing jest to graficzny system współdzielenia pulpitu, który bazuje na protokole Remote Frame Buffer (RFB). Jest to alternatywne rozwiązanie funkcjonujące na licencji open source.

RFB (remote framebuffer) to otwarty, prosty protokół do zdalnego dostępu do graficznych interfejsów użytkownika. Działając na poziomie bufora ramki, ma zastosowanie dla wszystkich systemów okienkowych i aplikacji, w tym Microsoft Windows, macOS i X Window System. RFB jest protokołem używanym w Virtual Network Computing (VNC) i jego pochodnych. źródło: Wikipedia.

System działa na zasadzie „klient-serwer”, gdzie serwerem jest osoba, która udostępniła swój pulpit. VNC istnieje na wielu platformach systemowych, takich jak: Windows, Linux czy Android, dzięki czemu niezależnie, na jakim systemie pracujemy mamy możliwość skorzystania z VNC.

VNC w systemie eAuditor WEB

W systemie eAuditor został zaimplementowany moduł noVNC, który współpracuje z modułem ultraVNC instalowanym na komputerach klienckich za pośrednictwem eAgenta. Z poziomu konsoli administracyjnej możemy wybrać komputery, na których ma zostać skonfigurowany ultraVNC. Następnie zostaniemy poproszeni o podanie hasła dostępu, które będzie wykorzystywane przy połączeniu.

Instalacja VNC na komputerach

Wybieramy komputery, na których ma zostać zainstalowany i skonfigurowany ultraVNC, następnie wybieramy ikonę szachownicy (możliwa jest też instalacja bezpośrednio na wybranym komputerze, wtedy należy wybrać szachownicę umieszczoną bezpośrednio przy nazwie komputera).

MultiVNC - wybieranie komputerów do instalacji VNC - eAuditor V7 WEB

Wybieramy opcję „Zainstaluj i uruchom VNC”:

MultiVNC - instalacja i uruchamianie VNC na wybranych komputerach - eAuditor V7 WEB

Następnie należy wprowadzić:

  • numeru portu, który będzie wykorzystywany,
  • hasło, którego użyto do autoryzacji,
  • dodatkowo jest możliwość usunięcia tapety z podglądu.
MultiVNC - konfiguracja VNC na wybranych komputerach - eAuditor V7 WEB

W celu ponownego połączenia wybieramy komputery, do których chcemy się połączyć i wybieramy ikonę szachownicy, a następnie opcję „Podłącz VNC”. Maksymalna liczba sesji VNC  to 12, na ekranie mieści się tylko 6 zdalnych pulpitów, kolejne są umieszczone poniżej.

MultiVNC - widok wielu sesji VNC - eAuditor V7 WEB