Zdalne zarządzanie komputerami – Zdalny pulpit – Zdalny terminal

Funkcja umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu (połączenia) do wielu komputerów jednocześnie oraz podgląd i operowanie na pulpitach tych komputerów.

Zdalny pulpit

Zdalny terminal

Zdalny dostęp do plików

Zdalny pulpit

W systemie eAuditor został zaimplementowany nowy moduł dotyczący zdalnego zarządzania pulpitem. Administrator może w szybki, łatwy i bezpieczny sposób uzyskać pulpit każdego komputera podłączonego do systemu eAuditor.

Zdalne zarządzanie - Remote desktop

Wsparcie dla kilku monitorów

Nowe narzędzie w wersji eAuditor v7 WEB daje użytkownikom (w przeciwieństwie do funkcji multi VNC) możliwość wyboru monitora podczas zdalnej sesji. W VNC oba monitory znajdują się na na jednym ekranie i nie ma możliwości ich rozdzielenia.

Zdalne zarządzanie - Wsparcie dla kilku monitorów

Konfigurowalne zdalne połączenie

eAuditor daje możliwość dostosowania parametrów połączenia pod wymagania administratora oraz w celu redukcji obciążenia sieci podczas jednoczesnego monitorowania wielu komputerów. Konfigurowalne parametry:

– jakość połączenia,
– skalowanie,
– ilość klatek na sekundę.

Zdalne zarządzanie - Ustawienia jakości połączenia

Dostęp do usług i procesów

Funkcja zdalnego pulpitu ma wbudowane narzędzie pozwalające monitorować w trybie online procesy i usługi. Dostępne funkcjonalności:

– zatrzymanie usługi,
– restart usługi,
– uruchomienie usługi,
– zatrzymanie procesu.

Dodatkowo – bezpośrednio z poziomu aplikacji – Administrator ma możliwość wysyłania poleceń do komputera w celu:

– wybudzenia,
– uśpienia,
– zresetowania,
– wyłączenia.

Zdalne zarządzanie - Narzędzia i lista procesów
Zdalne zarządzanie - Narzędzia i lista usług
Zdalne zarządzanie - Akcje możliwe do wykonania

Zdalne zarządzanie plikami

Funkcjonalność pozwala na zdalne zarządzanie plikami użytkownika. Administrator może w łatwy sposób dodawać, modyfikować oraz kopiować pliki na zdalne komputery.

Zdalne zarządzanie - Zdalne zarządzanie plikami

Zdalny terminal

eAuditor daje możliwość administratorom podłączenia się bezpośrednio pod konsolę CMD w każdym komputerze.

Zdalne zarządzanie - terminal

Multi Desktop

eAuditor pozwala na monitorowanie wielu monitorów jednocześnie w czasie rzeczywistym.

Zdalne zarządzanie - Widok kilku pulpitów jednocześnie

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online