Zdalne zarządzanie komputerami – Zdalny pulpit – Zdalny terminal

Funkcja umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu (połączenia) do wielu komputerów jednocześnie oraz podgląd i operowanie na pulpitach tych komputerów.

Zdalny pulpit

Zdalny terminal

Zdalny dostęp do plików

Zdalny pulpit

W systemie eAuditor został zaimplementowany nowy moduł dotyczący zdalnego zarządzania pulpitem. Administrator może w szybki, łatwy i bezpieczny sposób uzyskać pulpit każdego komputera podłączonego do systemu eAuditor.

Zdalne zarządzanie - Remote desktop