eAuditor V7 WEB
DATASHEET

Klasyfikowanie stron internetowych z wykorzystaniem
Machine Learning

Machine learning w systemie eAuditor V7 WEB dokonuje analizy treści stron www oraz przypisuje odpowiednią kategorię.

Web Classification w eAuditor V7 WEB!
Wypróbuj już teraz klasyfikator stron internetowych.

Klasyfikator stron internetowych online

Machine learning w klasyfikacji stron internetowych w systemie eAuditor V7 WEB

Klasyfikacja stron internetowych może być przydatna w każdym podmiocie, gdzie nadzór i kontrola aktywności użytkowników może mieć realny wpływ na bezpieczeństwo. Zaimplementowanie algorytmu uczenia maszynowego pozwala na sprawne i szybkie klasyfikowanie każdej strony internetowej pod kątem jej zawartości i przypisania (sklasyfikowania) do odpowiedniej kategorii. Moduł klasyfikacji stron www w systemie eAuditor V7 WEB przygotowany jest na występowanie różnych zdarzeń losowych w taki sposób, aby mimo błędu po stronie serwera lub wygaśnięcia strony internetowej nie przerywał działania i poprawnie wykonywał swoje zadanie, przypisując strony www do odpowiednich kategorii.

Klasyfikator stron internetowych w systemie eAuditor V7 WEB

Klasyfikator bayesowski, który bazuje na twierdzeniu Bayesa, nadaje się w szczególności do rozwiązywania problemów o bardzo wielu wymiarach na wejściu. Mimo prostoty metody, często działa ona lepiej od innych, bardzo skomplikowanych metod klasyfikujących. Wspomniany klasyfikator można uczyć w trybie uczenia z nadzorem. Oznacza to, że do poprawnego i jeszcze lepszego działania algorytmu konieczny jest nadzór człowieka, który na bieżąco będzie analizował i poprawiał ewentualne błędy algorytmu. Klasyfikacja jest tak długo poprawna, jak długo poprawna kategoria jest bardziej prawdopodobna od innych.

W praktyce zdarza się, że algorytm wskaże inną kategorię, niż się tego spodziewamy. Dzieje się to zwłaszcza na stronach informacyjnych, które składają się z wielu artykułów o wielu tematykach i branżach. Wtedy algorytm może wskazać chybioną kategorię.

Czas klasyfikacji strony internetowej w systemie eAuditor V7 WEB

Klasyfikacja pojedynczego URL trwa od 1 do 2 sekund. W praktyce osiąga się wysoką wydajność z uwagi na wielowątkową obsługę procesów klasyfikacji (jednoczesne klasyfikowanie kilkudziesięciu lub kilkuset stron).

Poprawność klasyfikacji stron internetowych w systemie eAuditor V7 WEB

W ramach testu machine learningu w eAuditor V7 WEB skategoryzowano 1000 losowych i mało popularnych stron internetowych. Poprawność przypisania kategorii dla tych stron wynosi około 90%. Problem z osiągnięciem lepszych rezultatów nie stoi po stronie algorytmu, gdyż ten stwierdza największe prawdopodobieństwo wystąpienia danej kategorii. Problematyczny jest fakt, że jedna strona internetowa może zawierać się w kilku kategoriach na raz i każda z kategorii może być poprawna.

Przykładowo www.onet.pl może być skategoryzowany zarówno jako wiadomości i media, jak również jako rozrywka czy prawo i polityka.

Klasyfikator stron internetowych online

Jak działa machine learning w klasyfikacji stron www w systemie eAuditor V7 WEB?

Etapy klasyfikacji stron www:

 • pobranie listy adresów, które należy skategoryzować,
 • pobranie zawartości konkretnej strony www (tekst),
 • oczyszczenie pobranej strony ze zbędnych informacji takich jak:
  • powtarzające się słowa,
  • analiza tekstu pod kątem występowania wyrażeń w liczbie mnogiej,
  • analiza tekstu pod kątem słów, które nie mają żadnego znaczenia w kategoryzacji stron www (przykładowo: yes, that, where, when oraz gdy, dokąd, kiedy),
  • oczyszczenie tekstu.

Przykład pobranej strony internetowej przed oczyszczeniem

Przykład pobranej strony internetowej przed oczyszczeniem

Przykład pobranej strony internetowej po oczyszczeniu

Przykład pobranej strony internetowej po oczyszczeniu

Widok przygotowany do analizy i przypisania kategorii eAuditor V7 WEB

Widok przygotowany do analizy i przypisania kategorii eAuditor V7 WEB

Wynik przeprowadzonej klasyfikacji stron dla poszczególnie wybranych witryn

Wynik przeprowadzonej klasyfikacji stron dla poszczególnie wybranych witryn

Obsługa większej ilości języków. Wyszczególnia się klasyfikacje dla 52 języków.

Dzięki API Google translator przetłumaczono polskie bazy, które zawierają około 3500 unikalnych słów dla każdej z kategorii i na tej podstawie wygenerowano słowniki dla innych, niżej wyszczególnionych języków.

BTC eAuditor Machine Learning Obsługa 32 języków

Zaimplementowano obsługę przechodzenia przez podstrony w sytuacji, gdy na stronie głównej nie znajduje się wystarczająca ilość słów potrzebnych do klasyfikacji. Kolejną z zaimplementowanych funkcjonalności jest obsługa przekierowań do innych stron.

Klasyfikator stron internetowych, dzięki integracji z bazami rządowymi potrafi wskazywać strony zgłoszone jako wyłudzające dane, a także strony hazardowe, które zostały zablokowane.

BTC eAuditor Machine Learning Obsługa 32 języków

Klasyfikator stron internetowych z powodzeniem sklasyfikował już ponad dwa miliony unikalnych adresów internetowych dla ponad 50 języków. Aż 93% stron zostało sklasyfikowanych. 7% odnosi się do stron pustych, nieaktywnych lub takich, gdzie zawartość jest doładowywana z zewnątrz.

BTC eAuditor Machine Learning Obsługa 32 języków

Ocena witryn internetowych pod kątem bezpieczeństwa według zdefiniowanych kryteriów

Podczas klasyfikacji stron internetowych równolegle ocenia się bezpieczeństwo badanej strony pod kątem pięciu kryteriów:

 • Czy strona internetowa oznaczona jest jako wyłudzająca dane,
 • Czy strona internetowa jest zablokowana przez rząd,
 • Czy język strony internetowej jest rozpoznawalny,
 • Czy strona internetowa zawiera protokół SSL,
 • Czy kategoria zawrócona przez klasyfikator jest bezpieczna (nie jest to Pornografia ani Hazard).

Dzięki połączeniu się z API strony CERTU oraz Ministerstwem Finansów raz dziennie aktualizowana jest lista stron niebezpiecznych.

Kolejnymi etapami rozwoju klasyfikatora będzie:

 • Obsługa tekstu doładowywanego z zewnątrz,
 • Dołączenie i rozwijanie klasyfikatora obrazów.

Dlaczego wprowadziliśmy machine learning do systemu eAuditor V7 WEB?

Oto kilka powodów, dla których zastosowaliśmy w systemie eAuditor V7 WEB machine learning, zamiast bazy danych klasyfikacji stron www:

 • baza danych stron www z przypisanymi kategoriami jest ogromna oraz zajmuje mnóstwo miejsca (pow. 1 TB). Ilość stron www to nie kilka tysięcy czy nawet milionów. Obecnie jest to ilość trudna do oszacowania,
 • zastosowanie gotowej bazy danych nie obejmuje nawet 75% stron przeglądanych przez naszych klientów – jest to fizycznie niemożliwe,
 • strony www mogą zmieniać swoją kategorię szybciej niż gotowe bazy danych kategorii stron,
 • bazy danych wymagają stałej aktualizacji, co jest kosztowne oraz pochłania mnóstwo czasu,
 • machine learning kategoryzuje strony www indywidualnie pod potrzeby każdego użytkownika.

Korzyści z machine learningu dla użytkowników systemu eAuditor:

 • automatyczne przypisanie kategorii do każdej odwiedzanej strony www,
 • wysoka skuteczność klasyfikacji,
 • autodostosowanie do każdego użytkownika systemu eAuditor,
 • brak bazy danych kategorii stron www i konieczności jej aktualizacji,
 • automatyczna reklasyfikacja w przypadku modyfikacji algorytmu lub modyfikacji strony www,
 • niezależność od zewnętrznych dostawców takiej bazy,
 • redukcja kosztów eksploatacji systemu,
 • możliwość integracji z systemem Hyprovision DLP pod kątem blokowania wybranych typów stron.
Klasyfikator stron internetowych online

Machine learning – schemat działania

Machine Learning Web Classification - schemat

System do zarządzania IT – poznaj funkcjonalności programu eAuditor!

Dowiedz się więcej o możliwościach eAuditor – skontaktuj się z nami!