Monitorowanie pracowników i ich komputerów

Monitorowanie pracowników ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa IT oraz wzrost efektywności użytkowników.

Informacje o użytkowniku komputera

System eAuditor pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji o użytkowniku:

 • informacja z Active Directory
 • informacja o koncie domenowym
 • informacja o przypisanych komputerach
 • informacja o przypisanych urządzeniach
 • informacja o wykorzystywanych komputerach i urządzeniach
 • informacja o używanych aplikacjach
 • informacja o wykrytych aparatach / telefonach (USB) podczas sesji użytkownika
 • informacja o wykrytych dyktafonach (USB) podczas sesji użytkownika
 • informacja o innych wykrytych nieznanych urządzeniach
 • informacja o wykrytej pamięci masowej podczas sesji użytkownika
 • informacja o dokumentach związanych z użytkownikiem – protokoły przekazania (PP), protokoły zwrotu (PZ)
Monitorowanie pracownika i monitorowanie komputera pracownika

Monitorowanie aktywności pracownika

System eAuditor za pomocą agentów zainstalowanych na komputerach ma możliwość monitorowania czasu aktywności pracownika zalogowanego na komputerach. W wyniki takiego monitorowania administrator uzyskuje informację, kto i w jakich godzinach był zalogowany na wybranych komputerach.

Monitorowanie aktywności pracownika. Monitorowanie komputera pracownika.

Monitorowanie wydruków pracownika

System eAuditor ma możliwość monitorowania wydruków na komputerach z zainstalowanym Agentem. W wyniku monitorowania wydruków administrator uzyskuje informacje:

 • data operacji (wysłania zadania wydruku)
 • komputer, z którego dokonano wydruku
 • struktura organizacyjna, w której znajduje się drukarka
 • zalogowany użytkownik, który dokonał wydruku
 • nazwa pliku wysłanego do druku
 • kolor wydruku
 • liczba kopii
 • ilość stron
 • adres MAC komputera, z którego dokonano wydruku
 • tryb wydruku (jednostronny, dwustronny, obrócony)
 • rozmiar papieru
 • koszt tonera
 • koszt papieru
Monitorowanie wydruków. Monitorowanie pracowników i ich wydruków.

Historia logowania pracownika

Wbudowany mechanizm umożliwia monitorowanie godzin logowania / wylogowania pracownika na wybranym komputerze.

Monitorowanie logowania pracownika. Monitorowanie komputera pracownika.

Monitorowanie poczty pracownika

System eAuditor ma możliwość monitorowania poczty wychodzącej / przychodzącej. W wyniku monitorowania poczty elektronicznej można uzyskać takie informacje jak:

 • data wysłania wiadomości
 • komputer, z którego została wysłana wiadomość
 • IP, MAC komputera, z którego wysłano wiadomość
 • struktura organizacyjna, w której znajduje się komputer
 • osoba, która była zalogowana na komputerze podczas wysyłania wiadomości
 • adresat wiadomości
 • temat wiadomości
 • liczba oraz nazwy załączników
 • rozmiar załączników
Monitorowanie poczty pracownika. Monitorowanie komputera pracownika.

Monitorowanie transferu sieciowego pracownika

Wbudowany w system eAuditor mechanizm monitorowania transferu sieciowego (download / upload) umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o korzystaniu przez pracownika z wybranych usług oraz stron internetowych.

Monitorowanie transferu sieciowego. Monitorowanie komputera pracownika.

Monitorowanie stron WWW pracownika

Wbudowany mechanizm umożliwia monitorowanie stron www przeglądanych przez pracownika. System eAuditor umożliwia zbieranie informacji takich jak:

 • nazwa użytkownika
 • komputer użytkownika (IP, MAC, nazwa)
 • czas spędzony na konkretnej witrynie www
 • czas aktywności na stronie www (użytkownik poruszał myszką lub korzystał z klawiatury)
 • czas pasywności na stronie www (otwarte okno było aktywne, ale użytkownik nic nie robił)
Monitorowanie stron WWW. Monitorowanie komputera pracownika.

Monitorowanie procesów pracownika

Wbudowany mechanizm umożliwia monitorowanie procesów uruchamianych świadomie, bądź nieświadomie przez pracownika. Funkcjonalność pozwala na ustalenie, którzy pracownicy, w jakich godzinach uruchomili, np. wirusa ransomware.

Monitorowanie procesów. Monitorowanie pracowników. Monitorowanie ransomware.

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online